Albert Gustav Adolf Petersen


Albert Gustav Adolf Petersen kom til Nykøbing Falster i 1920 som medarbejder for den 70-årige H.C. Glahn, der i en menneskealder havde været næsten enerådende arkitekt i Lolland-Falster. Året efter overtog Albert Petersen H.C. Glahns tegnestue.

H.C. Glahns tegnestue tegnede stationerne på Stubbekøbing-Nykøbing-Nysted Banen og Albert Petersen overtog gesjæften med at tegne stationer. Albert Petersen forestod tegning af stationerne: Havlykke, Lindet, Nørreballe, Stokkemarke og Vesterborg på Maribo-Torrig Jernbane (MTJ).

Albert Petersen havde taget afgang fra Akademiet, hvor han med lærere som Hack Kampmann og Martin Nyrop, blev udannet i tidens fremherskende nyklassicisme. Efter praktisk erfaring fra flere tegnestuer, kom Albert Petersen i de følgende årtier til at præge en betydelig del af nybyggeriet på Lolland og Falster. Det var især en lang række alderdomshjem, skoler og præstegårde Albert Petersen tegnede, men også, det C.F. Hansen-inspirerede kapel i Nykøbing, slog Albert Petersen sit navn fast som en af provinsens bedste arkitekter i denne periode.


Stamdata for Albert Gustav Adolf Petersen

Arkitekt født1889.11.01 i Vejle
Arkitekt død1981.02.13 i Nykøbing Falster


Albert Gustav Adolf Petersen er krediteret som værende arkitekt for bygningen af stationerne i denne oversigt

FotoStationens navnBeskrivelse
Birket Vogter hus
Stedet er fotograferet Havløkke StationMaribo - Torrig banen gik gennem Sørup Hestehave skov og ind...
Stedet er fotograferet Lindet StationLindet Station blev også betegnet som Linnet Station. Lindet...
Stedet er fotograferet Nørreballe StationMaribo - Torrigbanen løb over Nældevad å og ind i Nørreballe...
Stedet er fotograferet Stokkemarke StationStokkemarke Station var Maribo - Torrig banens største melle...
Stedet er fotograferet Vesterborg StationFra Stokkemarke station løb Maribo-Torrig banen i nordvestli...