Vilhelm Carl Heinrich Wolf


Vilhelm Carl Heinrich Wolf (8. november 1833 i København – 2. september 1893 sammesteds) var en dansk jernbanearkitekt.

Han var søn af hushovmester hos landgrev Vil­helm af Hessen-Kassel, Heinrich Josef Wolf, tysk født, og Anna Elisabeth f. Hinrichsen fra Haderslev. Samtidig med at han var i tømrerlære hos J.H. Meyer, besøgte han Det Kongelige Danske Kunstakademis skoler, hvor han i 1851 blev optaget og i 1856 vandt den lille sølvmedalje. Han tegnede samtidig privat hos N.S. Nebelong og H.C. Stilling.

Han huskes især som jernbanearkitekt, og hans hovedværker er stationerne på Nordbanen og Klampenborgbanen (1862-64), ved hvilken han tillige var bestyrer af tegne­kontoret under daværende ingeniørkaptajn Johan Hedemanns overledelse. Stilen i disse stationer er en blanding af rundbuestil og schweizerstil. Af stationerne er Frederiksberg Station blevet fredet.

I 1864 blev han den kgl. civillistes bygmester, den 1. marts 1867 blev han statsinventarieinspektør, fik titel af kammerassessor og ægtede samme år den 7. november i København Yelva Mathilde Philippa Cathrine Børresen (13. januar 1842 i København – 14. december 1914 sammesteds), datter af skræddermester Iver Børresen og Martine Christine Frederikke Ammondsen. Han blev 1876 ridder af den russiske Sankt Stanislaus' Orden og døde den 3. september 1893.

Han er begravet på Holmens Kirkegård.


Stamdata for Vilhelm Carl Heinrich Wolf

Arkitekt født1833.11.08 i København
Arkitekt død1893.09.02 i København


Vilhelm Carl Heinrich Wolf er krediteret som værende arkitekt for bygningen af stationerne i denne oversigt

FotoStationens navnBeskrivelse
Stedet er fotograferetAllerød Station (Li)Allerød station er i dag S-togsstationen i Allerødnord for K...
Stedet er fotograferetBirkerød Station (Bi)
Charlottenlund Station (Ch) [1863-1899]Charlottenlunds første station blev ibrugtaget ved Klampenbo...
Stedet er fotograferetFredensborg Station (Fd)
Stedet er fotograferetFrederiksberg Station (Fb)Frederiksberg Station var oprindeligt (1864-1911) mellemstat...
Stedet er fotograferetGentofte Station (Gj)
Stedet er fotograferetHellerup Station (Hl)Hellerup Station er beliggende på Ydre Østerbro og ikke i se...
Stedet er fotograferetHelsingør Banegård (Hg) [1864-1891]Helsingørs første station åbnede i 1864 som endestation på N...
Stedet er fotograferetHillerød Station (Hi)
Stedet er fotograferetHolte Station (Hot)
Stedet er fotograferetKlampenborg Station (Kl)Klampenborg Station er beliggende i skønne Klampenborg nord ...
Klampenborgbane Station [1863-1887]Klampenborgbanestationen i København opførtes til åbningen a...
Stedet er fotograferetKvistgård Station (Kå)Kvistgaard hed oprindelig Qvistgaard
Stedet er fotograferetLyngby Station (Ly) [1863-1890]Lyngbys første station var i begyndelsen endestation for den...
Stedet er fotograferetNord BanegårdenNordbanegården var fra 1863-1887 udgangsstation for Klampenb...