Helsinge-Tisvildeleje - operatør: LT (Oprindelig: GDS)

Ved loven af 23. maj 1873 blev der givet regeringen bemyndigelse til at meddele eneret til anlæg og drift af en jernbane med udgangspunkt Hillerød, gennem Gribskov, og til et punkt nord for denne. Som ved alle jernbaneprojekter opstod der herefter en hæftig debat om linieføringen.

Da linien var fastlagt og tegningen af kapital var afsluttet var man efterhånden nået helt frem til den 17. januar 1879 inden der kunne tildeles koncession. I 1879 fik Scandia kontrakt om anlæg af banen og levering af materiel. Da budgettet var yderst beskedent blev banen anlagt efter Liwesey's potte-system (d.v.s. ingen sveller men i stedet potter under sporet og jernstænger til at sikre afstanden mellem skinnerne) og materiellet bestod af dampvogne. Begge dele blev dog meget hurtigt udskiftet.

Gribskovbanens Drifts-Selskab blev stiftet den 7. januar 1880 og dette selskab overtog koncessionen til banen. Indvielsen fandt sted uden større festivitas den 20. januar 1880 og regelmæsig drift blev påbegyndt med 3 daglige tog i hver retning.

Græsted - Gilleleje:
Man havde ikke fået spaderne i jorden før man begyndte at diskutere en forlængelse af Gribskovbanen. Det lykkedes også meget hurtigt at få optaget forlængelsen på jernbaneloven af 8. maj 1894 og allerede 27. september 1894 gives der koncession til Gribskovbanen til en forlængelse af banen. Selve koncessionen blev udformet således at blev tale om en reel forlængelse. Forlængelsen skulle i alle henseender betragtes som en del af Gribskovbanen. Den 14. maj 1896 kunne man således indvie forlængelsen og daglig drift bestod om sommeren af 4 daglige tog i hver retning, om vinteren var det kun 3.

Hillerød - Gilleleje:
Lov: 23. maj 1873
Koncession: 7. januar 1879
Indvielse: 20. januar 1880
Længde i km: 26

Kagerup - Helsinge:
Ligeledes på loven af 8. maj 1894 var der et punkt om anlæg af en bane til Helsinge. Den 6. februar 1896 blev der udsted koncession på anlæg og drift af en bane fra Kagerup Station til Helsinge. Det blev Gribskovsbanens driftsbestyrer der kom til at stå for projekteringen af banen. Indvielsen af denne strækning fandt sted den 15. juli 1897. Allerede næste dag blev driften af banen taget i forpagtning af Gribskovbanen.

Helsinge - Tisvildeleje:
Ved loven af 27. maj 1908 blev det vedtaget at anlægge en jernbane fra Helsinge til Tisvildeleje - men uden tilskud fra staten. Og derved blev det. Først da man revidere vilkårene ved lov af 20. marts 1918 og staten stillede med 50 procent af anlægskapitalen kom der gang i sagerne. Koncessionen blev udsted den 30. august 1918 og strækningen blev indviet den 11. juli 1924. Regelmæssig trafik blev optaget den 18. juli 1924.

Hillerød - Tisvildeleje:
Lov: 8. maj 1894
Koncession: 6. februar 1896
Indvielse: 15. juli 1897.
Længde i km: 25

Vigtige stamdata for Helsinge-Tisvildeleje


Jernbanens længde i km 10,1
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 27. maj 1908 - LOV nr 156
BaneforkortelseGDS
Statstilskud i %50 %
Dato for Koncession1918.09.02
Jernbanen indviet1924.07.11
Jernbanen åbnet1924.07.18
Persontrafik nedlagtI drift
Jernbanen nedlagtI drift
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
BallastSkærveballast
El driftNej
Bane statusPrivatbane

Helsinge-Tisvildeleje har haft følgende jernbaneoperatører igennem banens levetid


Start datoSlut datoJernbaneselskabEjendomsmærke
2015.07.01I driftLokaltog A/SLT
2009.01.012015.07.01Regionstog A/SRTOG
2001.07.012009.01.01Hovedstadens Lokalbaner A/SHL
1924.07.182001.07.01Gribskovbanens DriftsselskabGDS

Helsinge-Tisvildeleje har eller har haft følgende stoppesteder
Helsinge Station (Hlg) er Helsinge-Tisvildeleje banens første station

Helsinge Station åbnede som endestation på Kagerup-Helsinge Banen (KHB), da denne bane åbnede den 16. juli 1897. Kagerup-Helsinge Banen var på trods af sin længde på kun 6 km, et selvstændigt driftsselskab frem til udgangen af 1944.

Selv om Kagerup-Helsinge Banen var et selvstændigt selskab, blev banen i praksis drevet som en del af GDS. Helsinge Station var en mindre station, men dette betød ikke så meget, for den havde en rimelig succes især da banen den 18. juli 1924 blev forlænget til Tisvildeleje. Ved forlængelsen til Tisvildeleje flyttes hovedsporet, der havde ligget parallelt med stationsbygningen, til at ligge skråt for stationsbygningen, således at perronen fik form som en stor trekant.

Helsinge Station bibeholdt fuld ekspedition indtil 1990, hvor stykgodset bortfaldt. I 1992 blev den nuværende station ibrugtage, hvor Helsinge første station blev nedrevet ved samme lejlighed.

Det eneste der er bevare fra den gamle station, var væguret fra stationskontoret.


Byggeår1992
Åbnet1992
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseStationspladsen 1, 3200 Helsinge
StednavneforkortelseHlg
Højdeplacering over havet24,7 meter
GPS koordinater56.022974,12.205294

Billede af Helsinge Station.
Billede af Helsinge Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 21. oktober 2009
Download billede

Historisk kort over Helsinge Station
Helsinge Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Troldebakkerne Trinbræt ligger 1,5 km. fra første station.

Troldebakkerne Trinbræt er et nyt trinbræt der skal anlægges ved det kommende boligområde Troldebakkerne nord for Helsinge. Troldebakkerne Trinbræt vil erstatte det nuværende trinbræt ved Laugø den 12. december 2021, med første stop kl. 06:59 med Lokalbane 960R fra Hillerød til Tisvildeleje.

Troldebakkerne er totalt på ca. 70 hektar og når området er færdigudbygget, vil bydelen bestå af op til 700 nye boliger. Troldebakkerne er delt op i 3 Klynge, hvor der med salget af Klynge 2 og salgsforberedelse af Klynge 3, er næste skridt at sælge Klynge 1.


Byggeår2021
Åbnet2021.12.12
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
Højdeplacering over havet32,8 meter
GPS koordinater56.03292765363635,12.189517082877789

Billede af Troldebakkerne Trinbræt.
Billede af Troldebakkerne Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 13. juli 2022
Download billede

Historisk kort over Troldebakkerne Trinbræt
Troldebakkerne Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Laugø Trinbræt (Løg) ligger 2,3 km. fra første station.

Laugø Trinbræt findes på Jernbanestrækningen Helsinge-Tisvildeleje, som anlagdes i begyndelsen af 1920-erne med åbning i 1924. Laugø Trinbræt kom først til i 1931 efter lokalt pres.

Laugø nævnes første gang – i kendte historiske kilder – i 1241, dengang var landsbyen underlagt Æbelholt Kloster og udgjorde sammen med landsbyerne Helsinge, Nejlinge, Kæderup, Ammendrup, Høbjerg – Helsinge Sogn.

Det hører med til den lokale selvforståelse, at Laugø med sine daværende 14 – og ved udskiftningen 17 – gårde var den største af de nævnte landsbyer – hvor ikke mindst overtaget ifht. Gribskov Kommunes aktuelle metropol, Helsinge, er vigtig.

Indbyggertallet for hele matrikelområdet i Laugø:
År 1787: 190 personer
År 1870: ca 370 personer
År 1986: 184 personer
År 2020: ca 150 personer

Grundet affolkningen af oplandet ud for Laugø Trinbræt og det faktum at det kun benyttes i yders ringe omfang, er det blevet besluttet at Laugø Trinbræt lukkes med overgangen til køreplan K22 den 12. december 2021 med sidste stop kl. 00:24 med Lokalbane 960R fra Tisvildeleje til Hillerød.

Der skal anlægges et nyt trinbræt til lokalbanen ved det kommende boligområde Troldebakkerne nord for Helsinge. Troldebakkerne Trinbræt vil erstatte det nuværende trinbræt ved Laugø den 12. december 2021.


Byggeår1924
Åbnet1924.07.18
Nedlagt2021.12.12
NedrevetEksisterer stadig
AdresseKurrebrovej, 3200 Helsinge
StednavneforkortelseLøg
Højdeplacering over havet28,6 meter
GPS koordinater56.039207,12.183012

Billede af Laugø Trinbræt.
Billede af Laugø Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 21. oktober 2009
Download billede

Historisk kort over Laugø Trinbræt
Laugø Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ørby Trinbræt (Øbg) ligger 4,5 km. fra første station.

Ørby Station åbnede den 18. juli 1924 sammen med forlængelsen af Gribskovbanen fra Helsinge til Tisvildeleje.

Birkedommer Louis Hammerich var formand for bestyrelsen for Kagerup-Helsinge Jernbane (KHB). Louis Hammerich var stor fortaler for at forlænge Kagerup-Helsinge fra Helsinge til Tisvildeleje, så ejendomsmærker KHB (Kagerup-Helsinge Banen) kom i folkemunde til at stå for "Kære Hammerichs Bane". Ørby Station var en af Louis Hammerich "luner" og han ventede meget af denne station til trods for, at der ikke var andet bebyggelse end det nærliggende mejeri og Ørby By lå ca. 1. km sydvest for stationen.

Ørby Station blev ikke den succes, som Louis Hammerich havde forventet og der kom aldrig yderligere bebyggelse omkring Ørby Station. I 1965 blev stationen nedsat til trinbræt og stationsbygningen frasolgt til privat beboelse. Ørby Station var tegnet af Carl Lundqvist og blev nedrevet i 1985.


Byggeår1965
Åbnet1965
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseÅmosevejen 6, 3210 Vejby
StednavneforkortelseØbg
Højdeplacering over havet14,0 meter
GPS koordinater56.055787,12.162512

Billede af Ørby Trinbræt.
Billede af Ørby Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 13. juli 2022
Download billede

Historisk kort over Ørby Trinbræt
Ørby Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vejby Station (Vej) ligger 6,4 km. fra første station.

Ved anlæggelsen af banen til Tisvilde blev der i Vejby anlagt et 2,2 km. langt tipvognsspor til banens grusgrav ved Dyndmosegård, hvorfra der blev indvundet grus til anlægget af Tisvildebanen. Grusgravningen ophørte i 1956 og sporet blev optaget. Linieføringen er nu blevet til en offentlig sti kaldet Julehøjstien.


Byggeår1924
Åbnet1924.07.18
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektCarl Lundquist
AdresseStationsvej 30, 3210 Vejby
StednavneforkortelseVej
Højdeplacering over havet15,8 meter
GPS koordinater56.062662,12.135901

Billede af Vejby Station.
Billede af Vejby Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 21. oktober 2009
Download billede

Historisk kort over Vejby Station
Vejby Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1924
Åbnet1924.07.18
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseHolløse Gade, 3210 Vejby
StednavneforkortelseHog
Højdeplacering over havet19,3 meter
GPS koordinater56.059555,12.117344

Billede af Holløse Trinbræt.
Billede af Holløse Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 13. juli 2022
Download billede

Historisk kort over Holløse Trinbræt
Holløse Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1924
Åbnet1924.07.18
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseGodhavnsvej, 3220 Tisvildeleje
StednavneforkortelseGhg
Højdeplacering over havet25,6 meter
GPS koordinater56.059904,12.097422

Billede af Godhavn Trinbræt.
Billede af Godhavn Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 13. juli 2022
Download billede

Historisk kort over Godhavn Trinbræt
Godhavn Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Tisvildeleje Station (Tvl) er Helsinge-Tisvildeleje banens endestation og ligger 10,1 km. fra første station.

Tisvildeleje Station er endestation på Gribskovbanens Tisvildelejegren i Nordsjælland, tæt på Sjællands nordkyst og Tisvildeleje Strand.

På et af stationens sidespor har der i en årrække stået en gammel jernbanevogn med navnet Kulturtoget, der er blevet benyttet til kunstnerkollektivet Kanonhalløjs sommerrevyer og andre forestillinger. 15. februar 2016 blev vognen udsat for en formodet påsat brand, hvor den udbrændte.


Byggeår1924
Åbnet1924.07.18
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektCarl Lundquist
AdresseBanevej 8, 3220 Tisvildeleje
StednavneforkortelseTvl
Højdeplacering over havet26,4 meter
GPS koordinater56.059323,12.077811

Billede af Tisvildeleje Station.
Billede af Tisvildeleje Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 21. oktober 2009
Download billede

Historisk kort over Tisvildeleje Station
Tisvildeleje Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Helsinge-Tisvildeleje

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Gribskovbanen (Dansk Jernbane-Klub: 57)
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Gribskovbanen (Dansk Jernbane-Klub: 57)
Ole-Chr. Munk Plum, Lars Viinholt-Nielsen
2009
384

Dansk Jernbane-Klub
978-87-87050-61-6
Gribskovbanen 1880-1924 (Dansk Jernbane-Klub: 27)
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Gribskovbanen 1880-1924 (Dansk Jernbane-Klub: 27)
P. Thomassen
1970
154
Herfølge
Dansk Jernbane-Klub
Gribskovbanen 1880-1980 (Dansk Jernbane-Klub: 43)
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Gribskovbanen 1880-1980 (Dansk Jernbane-Klub: 43)
Birger Wilcke
1980
238

Dansk Jernbane-Klub
87-87050-11-0
Gribskovbanen på postkort
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Gribskovbanen på postkort
P. Thomassen
1980
30
Herfølge

Jernbanehistorisk Årbog 93
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Jernbanehistorisk Årbog 93
Jens Bruun-Petersen, Birger Wilche m.fl.
93
64

Bane Bøger ApS
87-88632-42-3
Nordsjællandske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Nordsjællandske jernbaner
Niels Jensen
1975
80
København
J. Fr. Clausen
87-11-03671-0
Tisvildebanen 1924 - 18. juli - 1974
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Tisvildebanen 1924 - 18. juli - 1974
P. Thomassen
1974
39