København-Hillerød (Nordbanen) - operatør: DSB

København-Hillerød (Nordbanen) strækker sig fra København til Hillerød, er en vigtig jernbaneforbindelse, der har spillet en central rolle i transporten mellem hovedstaden og dens omgivelser. Med en lang historie, der strækker sig tilbage til midten af det 19. århundrede, har Nordbanen gennemgået betydelige udviklinger og ændringer for at imødekomme regionens voksende transportbehov.

Nordbanen, oprindeligt en del af jernbanen mellem København-Hillerød-Helsingør, blev åbnet den 1. oktober 1863 som et vigtigt led i udvidelsen af det danske jernbanenet. Denne strækning spillede en central rolle i at forbinde hovedstaden med de omkringliggende byer og samfund, hvilket bidrog til øget handel, turisme og vækst i regionen.

I løbet af årene har Nordbanen gennemgået betydelige moderniseringer for at imødekomme ændringerne i transportbehov og teknologiske fremskridt. I 1936 blev Nordbanen elektrificeret, og S-togsdrift blev introduceret, hvilket markant forbedrede lokaltrafikken og rejsens komfort for passagerer. Den elektrificerede bane blev en nøglefaktor i at reducere rejsetiden og øge frekvensen af togtrafikken langs strækningen.

Med introduktionen af S-togsdrift og moderniseringen af Nordbanen blev der også gennemført betydelige ændringer og udvidelser på stationerne langs strækningen. Stationer som Bernstorffsvej, Jægersborg, Sorgenfri og Virum blev tilføjet, og eksisterende stationer som Gentofte og Lyngby blev udvidet og tilpasset til det stigende antal passagerer. Disse stationer blev centrale knudepunkter for lokaltrafikken og bidrog til udviklingen af de omkringliggende samfund.

Nordbanen har også været et sted for teknologisk innovation og udvikling. Elektrificeringen af strækningen var et betydningsfuldt skridt i retning af at modernisere jernbanedriften og reducere afhængigheden af damp- og dieseltog. Desuden har Nordbanen tilpasset sig ændringer i signalsystemer og trafikstyring for at sikre en effektiv og sikker rejseoplevelse for passagererne.

I dag fortsætter Nordbanen med at spille en central rolle i regionens transportsystem. Med løbende investeringer i infrastruktur og modernisering forventes Nordbanen at forblive en vigtig forbindelse mellem København og Hillerød.

Vigtige stamdata for København-Hillerød (Nordbanen)


Jernbanens længde i km 60,9
BaneforkortelseDSB
Jernbanen åbnet1863.10.01
Jernbanen nedlagtI drift
Sporvidde1.435 mm
BallastSkærveballast
Bane statusS-Bane

København-Hillerød (Nordbanen) havde følgende stoppestederKøbenhavn Hovedbanegård (Kh) var København-Hillerød (Nordbanen) banens første station

Københavns Hovedbanegård blev indviet 30. november 1911, hvor kronprins Christian X og trafikminister Thomas C. Larsen holdt taler. Dagen efter (den 1. december 1911), afgik indvielsestoget fra banegården.

Københavns Hovedbanegård er tegnet af Statsbanernes overarkitekt Heinrich Wenck, der med sin helt egen stil har stået for mange ikoniske bygninger bl.a. Østerport Station, Nyborgbanens Station og mange privatbanestationer. Heinrich Wenck blev sekunderet af konduktør Einar Ambt, der var søn af DSBs generaldirektør Charles Ambt.

Hovedbanegården havde en svær fødsel. Wenck havde i årene 1898-1902 udarbejdet flere forslag til en ny banegårdsbygning i flere etager, der dog blev forkastet af Rigsdagen for at være unødigt overdådige. I de fleste af disse forslag havde Wenck foreslået en kombineret banegård og administrationsbygning for Statsbanerne, men sådan blev det ikke. Banegårdens indre er da af sparehensyn heller ikke så rigt dekoreret som Wencks tidligere arbejder. Ikke desto mindre hører banegården med sit materialevalg til blandt Europas mest unikke.

Stilmæssigt har den en del til fælles med f.eks. Københavns Rådhus som er opført i samme periode. De fremtrædende materialer er mursten, skifer og granit, og der er tilføjet et væld af dekorationsdetaljer. Inspireret af Herholdts banegård anvendte Wenck også en træbuekonstruktion både i de to afgangs- og ankomsthaller og i de 6 buer over perronerne. Det var formentlig i lige så høj grad et stilistisk valg, eftersom Wenck sjældent anvendte støbejern. Hele banegårdens fundament, kælderetage samt platformen, der bærer banegårdspladsen, er dog udført i jernbeton.

Maleren Jens Martin Victor Lund stod for de 10 sandstenfigurer der pryder hovedfacaden. Figurerne forestillende folketyper i nationaldragter (1910).

Stationen er opført med 6 perroner for publikum og 5 lavere bagageperroner. På ydersiden af spor 1 (nærmest Tivoli) findes en perron, der bl.a. giver adgang til de kongelige ventesale, og på ydersiden af spor 12 findes en høj bagageperron. De 12 perronspor er gennemgående fra det store baneterræn i syd og videre ud i Boulevardbanestrækningen. Der er senere tilføjet yderligere perronanlæg på den anden side af Tietgensbroen. Trapperne fra perronerne til Tietgensbroen er opført i hhv. 1977 (fjerntogsperronerne) og 1971 (S-togs-perronerne). Førhen skete billetkontrol ved adgangen til perronen, og det var uhensigtsmæssigt med flere adgangsveje.

I dag benyttes sporene 9-12 af S-tog, men var oprindeligt forbeholdt nærtrafikken. De blev først taget i brug 1. oktober 1921 sammen med åbningen af de sidste to af Boulevardbanens fire spor. Frem til 1934 blev perronen på ydersiden af spor 12 brugt for ankommende tog, der skulle tømmes for passagerer. Det var også i dette år, at S-togene kom til.

Oprindeligt var den nuværende banegårdshal opdelt i hhv. en afgangshal nærmest Banegårdspladsen og en ankomsthal nærmest perronerne. Denne adskillelse af ankommende og afrejsende passagerer stod helt centralt i Wencks projekt. Disse haller var adskilt af en "ø", hvorfra der bl.a. skete ekspedition af rejsegods – frem til 1940'erne var det almindeligt at medbringe store mængder bagage. Adgang til perronerne fra afgangshallen skete via trapper nærmest bagageøen, der førte ned til underjordiske ventesale, hvorfra der var udgang til perronen. Der var ikke gennemgang mellem ankomst- og afgangshallerne for publikum før 1934, hvor der blev skabt to brede passager. Langs afgangshallens indervægge mod nord, ud til banegårdspladsen, fandtes et antal ventesale – behørigt opdelt i hhv. 1., 2. og 3. klasse – og kiosker udført i træ. Den sidste af disse kiosker forsvandt ved ombygningen i 1994 (se nedenfor). Hovedindgangen og vestibulen er også placeret mod nord i det store tårn med pyramidetag og kobberspir. Dette hvælvede rum har en vindrose med angivelser af verdenshjørnerne i loftet, der er forbundet med vindfløjen og viser vindretningen. I de to flankerende siderum var – og er der stadig – billetsalg fra båse udsmykket med rigt træskærerarbejde.

Wencks bygning er et "gesamtkunstwerk", hvor arkitekten har tegnet alle detaljer; lige fra de bornholmske klinker, bænke, de store lysekroner, som der oprindeligt hang 12 stykker af (2 er opsat i hallen, 2 andre findes på Østerport Station), kioskerne, skilte i smedejern med sirlig skrift, dørhåndtag og -skilte i messing med DSB-logo og glasmalerierne med byvåben fra danske byer.

Perronhallerne er et kapitel for sig, for oprindelig ville Wenck have ét stort tag over perronerne, men det bekostelige forslag blev sparet væk af Rigsdagen under opførelsen. På et tidspunkt så det ud til, at der slet ikke ville komme perrontage, men midt under byggeriet blev der så alligevel bevilget penge til overdækninger. Politikernes vægelsind betød, at tagene ikke kunne støde helt op til hovedbygningen, der var færdigopført, og at Wenck måtte lave en lappeløsning med små tage imellem perrontagene og banegårdsbygningen.

Langs Bernstorffsgade (dengang Tivoligade) findes en lang bygningskrop, der afbrydes af banegårdens to gavle og sideindgangen. I den nordlige bygning nærmest Hotel Plaza findes hovedbanegårdens restaurant, mens bygningen mod syd er en administrationsfløj, der også rummer den kongelige ventesal. Denne bygning blev i 1919-21 forlænget af Wenck og hans efterfølger, K.T. Seest. Den forlængede del har ikke samme grad af udsmykning som resten af bygningen.

Mærkeligt nok opdagede man først på et sent tidspunkt, at der manglede en perrontunnel i tilfælde af, at passagererne skulle skifte tog og bevæge sig hen til en anden perron end den, de allerede befandt sig på. Derfor måtte perronerne brydes helt op igen og en tunnel konstrueres. Der var i øvrigt også oprindelig en tunnel, der forbandt banegården med Centralpostbygningen.

Heinrich Wenck selv udtalte om sit værk, at han havde udformet bygningen, så den skulle være:
"passende for Danmark – for vort Lands Forhold og dets Karakter – saaledes, at det sidste Indtryk, som bortdragende Danske fik, var samme, som mødte de ankommende Fremmede: – Noget dansk."


Byggeår1911
Åbnet1911.12.01
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseReventlowsgade 7, 1651 København V
StednavneforkortelseKh
Højdeplacering over havet3,0 meter
GPS koordinater55.672723,12.564776

Billede af København Hovedbanegård.
Billede af København Hovedbanegård. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 30. juni 2023
Download billede

Historisk kort over København Hovedbanegård
København Hovedbanegård - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Nørreport Station (Kn) lå 1,5 km. fra første station.

Nørreport Station skulle have heddet Frederiksborggade Station, men det blev nedstemt, som en dårlig ide, da der var mere end rigelige stationer der hed noget med Frederik. I stedet for blev Nørreport Station opkaldt efter den i 1857 nedrevne byport Nørreport, der mindes med en kilometersten på Frederiksborggade ved stationen.

Nørreport Station var i starten "kun" billetsalssted og blev anlagt i forbindelse med Boulevardbanen der åbnede 1. juli 1918. De to vestlige jernbanespor, blev dog først taget i brug 1. oktober 1921, idet materialeknapheden under 1. verdenskrig forsinkede anlægget. De to vestlige jernbanespor var fra starten beregnet til nærtrafik, men blev i 1934 en del af S-banen. Oprindeligt var der kun planlagt perron ved De to vestlige nærtrafikspor, men pga. forsinkelsen i anlægsarbejdet indså man, at lokaltogene til Rungsted, i hvert fald midlertidigt, skulle benytte fjerntogssporene, og der blev bygget en smal perron her. Pladsen tillod dog kun en perron, der var væsentligt smallere end nærtogsperronen og ligger lidt forskudt i forhold til denne.

Over jorden, bestod Nørreport Station, oprindeligt af to cirkelrunde bygninger på hver side af Frederiksborggade. Nørreport Station inklusive de cirkelrunde bygninger, der var inspireret af nybarokke pavilloner, var tegnet af overarkitekt Heinrich Wenck. Disse cirkelrunde bygninger blev kaldt for "suppeterrinerne" pga. deres udformning og facon. "suppeterrinerne" rummede billetsalg, ventilationsanlæg og en lille ventesal for sporvognspassagerer.

"Suppeterrinerne" blev revet ned i 1932 i forbindelse med en stor ombygning af Nørreport Station forud for S-banens åbning, men trappenedgangene overlevede med de meget dekorative elementer ved de to trapper til S-togs-perronen, var en balustrade med attisk båndslyng ved den sydligste trappe og et par piller bærende kugler ved den nordligste trappe. Trappenedgangene overlevede frem til en til nedrivningen i 2011-2013 da man ombyggede Nørreport Station som sidste etape af integrationen mellem Nørreport Station og Metrostationen. Under ombygningen i 1932 blev nærtrafiksporene sænket for at gøre plads til køreledninger og det gjorde man i 1985 for fjerntrafiksporene i forbindelse med elektrificeringen af Kystbanen.

Den nye station fra 1934 blev tegnet af Wencks efterfølger K.T. Seest. Som noget nyt var stationsnavnet bøjet i neonrør på taget af den funktionalistiske bygning. I 1980'erne blev de oprindelige bueåbninger mellem S-togs- og fjerntrafikperronerne blændet af og erstattet af støjdæmpende paneler.

Nørreport er Danmarks travleste station. Her kan byens mange passagerer skifte mellem metro, S-tog, tog og bus. Stationens store paddehatte skyder op i hjertet af Indre By mellem grønne åndehuller som Botanisk Have, Ørstedsparken og Kongens Have eller store seværdigheder som kronjuvelerne på Rosenborg Slot eller Thyco Brahes gamle observatorium Rundetårn. Kun 100 meter fra Nørreport Station finder du Israels Plads og det lækre madmarked Torvehallerne, som rummer mere end 60 forskellige stader. Her kan du spise din frokost, shoppe delikatesser eller tage en hurtig kop kaffe med videre.


Byggeår1918
Åbnet2002.10.19
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseNørre Voldgade 13, 1358 København K
StednavneforkortelseKn
Højdeplacering over havet9,8 meter
GPS koordinater55.683081,12.571155

Billede af Nørreport Station.
Billede af Nørreport Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 23. april 2011
Download billede

Historisk kort over Nørreport Station
Nørreport Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Østerport Station (Kk) lå 3,1 km. fra første station.

Østerport Stationen blev anlagt i tiden 1896-1897 som endestation for Kystbanen og hed oprindeligt Østerbro Station eller uformelt Østbanegården. Stationens banetekniske forkortelse er Kk, hvilket står for Københavns Kystbanestation. Stationsbygningen er i nationalromantisk stil er tegnet af arkitekt Heinrich Wenck og er bevaret i sin oprindelige form med en nænsom modernisering, hvilket også gælder de tilhørende perronhalvtage af træ, som Wenck tilføjede 1914-1915. Hertil er kommet en ny perron og stationstilbygning parallelt med de to gamle. Endvidere findes flere perroner på den modsatte side af broen, der fører over banegraven.

Hovedarkitekt af den oprindelige station er Heinrich Wenck, men K.T. Seest har stået for en efterfølgende ombygning.

Østerbro Station skiftede navn til Østerport Station i 1934.


Andre navne og stavemåderFør 15.15.1934 Østerbro, før 30.11.1911 Kjøbenhavn Ø. Før 02.08.1897 Frihavnen (Aarhusgade) i tjenstekøreplanerne.
Byggeår1897
Åbnet1897.08.02
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
Arkitekt, som har stået for ombygningenK.T. Seest
AdresseOslo Plads 10, 2100 København Ø
StednavneforkortelseKk
Højdeplacering over havet6,8 meter
GPS koordinater55.692666,12.587520

Billede af tog ud for Østerport Station.
Billede af tog ud for Østerport Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 21. april 2022
Download billede

Historisk kort over Østerport Station
Østerport Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1934
Åbnet1934.05.15
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektK.T. Seest
AdresseØstbanegade 120, 2100 København Ø
StednavneforkortelseNht
Højdeplacering over havet8,0 meter
GPS koordinater55.705524,12.590846

Billede af Nordhavn S-togstrinbræt.
Billede af Nordhavn S-togstrinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 15. august 2016
Download billede

Historisk kort over Nordhavn S-togstrinbræt
Nordhavn S-togstrinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Svanemøllen S-togsstation (Sam) lå 5,8 km. fra første station.

Svanemøllen er et gammelt stationsnavn i jernbanehistorien. Svanemøllen startede som krydsningsstation fra den 2. august 1897 og var det frem til 1910 da Frihavnsbanen fra Nørrebro krydsede Den sjællandske Kystbane i niveau mellem Østerbro og Hellerup, indtil Frihavnsbanen blev omlagt.

Ved elektrificeringen af Københavns Nærtrafik i 1934 anlagdes Svanemøllen Station, som var den første personstation, og den fik hurtig en stor trafik. Efter vedtagelsen, at Hareskovbanen skulle indføres til Svanemøllen i forbindelse med elektrificering, var der kaotiske forhold på Svanemøllen Station i perioden fra 1966 til 1975, hvor der ved samme omgang blev taget en ny station i brug. Den nuværende Svanemøllen station blev taget i brug 1973.

Svanemøllen Station fra 1934 og dennes perron blev fjernet i 1974.


Byggeår1973
Åbnet1973
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektOle Ejnar Bonding
AdresseØsterbrogade 246, 2100 København Ø
StednavneforkortelseSam
Højdeplacering over havet4,9 meter
GPS koordinater55.715681,12.578303

Billede af Svanemøllen S-togsstation set fra sporsiden.
Billede af Svanemøllen S-togsstation set fra sporsiden.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 28. april 2020
Download billede

Historisk kort over Svanemøllen S-togsstation
Svanemøllen S-togsstation - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hellerup Station (Hl) lå 7,8 km. fra første station.

Hellerup Station er beliggende på Ydre Østerbro og ikke i selve Hellerup. Foruden de lokale S-tog bliver stationen også serviceret af de regionale Kystbanetog.

Hellerup Station er tegnet af arkitekt V.C.H. Wolf og blev indviet i 22. juli 1863 samtidig med indvielsen af Klampenborgbanen. 1. oktober samme år åbnede Nordbanen mellem Hellerup og Lyngby. Syd for Hellerup gik sporene langs den nuværende Ringbane til Ryparken og videre gennem Nørrebro Station til Københavns Nordbanegård, der lå ved den nuværende Kampmannsgade.

Hellerup Stationen er forgreningsstation mellem Nord- og Kystbanen, samt udgangs station for den tidligere Ringbane til Frederiksberg station. Hellerup Stationen blev placeret et stykke fra den daværende bymidte ved Strandvejen, og den kom derfor ikke til at danne centrum for byudviklingen, som det ellers ses i mange andre byer. Stationen og posthuset, ligger Københavns Kommune og op til Gentofte Kommune, som går rundt om banearealet.

I 1864 blev Nordbanen forlænget til Hillerød. Klampenborg banen blev i 1897 forlænget til Helsingør og det nuværende spor mellem Østerport og Hellerup stammer fra 1897. Men det vat først da Boulevardbanens østlige dobbeltspor blev indviet 1. december 1917, at trafikken mod Klampenborg flyttedes hertil, og den gamle Klampenborgbanestation blev nedlagt. Strækningen over Nørrebro var dog fortsat en del af Nordbanen frem til 1. oktober 1921, hvor også Boulevardbanens vestlige dobbeltspor og dets fortsættelse til Hellerup blev taget i brug (spor III og IV).

I det skønne Nordsjælland finder ved Hellerup, her finder du det populære Experimentarium og Gammel Hellerup Gymnasium. Hellerup ligger imellem Gentofte og Københavns Nordvest-kvarter, og Hellerup har ry for at være et af de finere kvarterer i Københavnsområdet. Hellerup Station ligger dog, trods navnet, på kanten til det ydre Østerbro, men du er stadig meget tæt på selve Hellerup, når du tager toget til Hellerup Station med S-togets linjerne F, A, E og C.

Hellerup Stations Perrontaget, som er fra ca. 1910 og er mellem spor 2/3 og de tre trappehuse som er fra ca. 1895-1900 mellem spor 2/3, 4/5 og 7/8 blev fredet i 2000.


Byggeår1863
Åbnet1863.07.22
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektVilhelm Carl Heinrich Wolf
AdresseRyvangs Allé 79C, 2900 Hellerup
StednavneforkortelseHl
Højdeplacering over havet9,3 meter
GPS koordinater55.73102555688928,12.567599189690833

Billede af Hellerup Station.
Billede af Hellerup Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 20. april 2020
Download billede

Historisk kort over Hellerup Station
Hellerup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Bernstorffsvej S-togstrinbræt (Bft) lå 9,3 km. fra første station.

Bernstorffsvej Station åbnedes i 1936 og ligger på Nordbanen. Stationen er placeret, for enden af den nordvestlige udfletning af sporene fra Hellerup Station, mod Holte / Hillerød. Stationen placering i midten af udfletningen er meget speciel og enestående på S-banen.


Byggeår1935
Åbnet1936.05.15
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektK.T. Seest
AdresseBernstorffsvej 134, 2900 Hellerup
StednavneforkortelseBft
Højdeplacering over havet12,9 meter
GPS koordinater55.742955,12.557660

Billede af Bernstorffsvej S-togstrinbræt.
Billede af Bernstorffsvej S-togstrinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 28. april 2020
Download billede

Historisk kort over Bernstorffsvej S-togstrinbræt
Bernstorffsvej S-togstrinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1863
Åbnet1863.10.01
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektVilhelm Carl Heinrich Wolf
AdresseBrogårdsvej 14, 2820 Gentofte
StednavneforkortelseGj
Højdeplacering over havet24,8 meter
GPS koordinater55.753395,12.541505

Billede af Gentofte Station.
Billede af Gentofte Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 28. april 2020
Download billede

Historisk kort over Gentofte Station
Gentofte Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1936
Åbnet1936.05.15
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektK.T. Seest
AdresseJægersborg Station 1, 2820 Gentofte
StednavneforkortelseJæt
Højdeplacering over havet30,8 meter
GPS koordinater55.761603,12.521726

Billede af Jægersborg S-togstrinbræt.
Billede af Jægersborg S-togstrinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 28. april 2020
Download billede

Historisk kort over Jægersborg S-togstrinbræt
Jægersborg S-togstrinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Lyngby Station (Ly) lå 13,9 km. fra første station.

Lyngbys første station var i begyndelsen endestation for den første del af den sjællandske nordbane den 1. oktober 1863, indtil resten af banen åbnede året efter med fuldførtes af banen til Helsingør. Stationens beliggenhed nær det senere så kendte Hotel Rustenborg var ikke den bedste, så da Nordbanen fik sin første større udvidelse bl.a. med 2. spor Hellerup-Holte i 1891, opførtes en langt større station lidt sydligere, og den gamle blev revet ned. Det var en noget større station, Lyngby fik i 1891, ikke mindst fordi postvæsenet fik sin egen bygning.

Det var en adskilligt rummeligere station, Lyngby fik i 1891. Ikke mindst fordi postvæsenet fik sin egen bygning. I 1900 fik Lyngby-Vedbæk Jernbane endestation syd for stationsbygningen, men den fraflyttede i 1936, da den omlagdes til Jægersborg i forbindelse med Holte-liniens elektrificering og at der kom S-bane til stationen. De store vejanlæg i 1950'erne medførte, at Lyngby fik sin 3. station. Den gamle måtte nedrives i årene 1956-1958, og posthuset fungerede som stationsbygning næsten lige så længe, som ombygningerne varede. Lyngby Station blev nedrevet i etaper i årene 1956 til 1958.

Den nuværende Lyngby Station er fra 1957, men med perroner fra de oprindelige stationer fra hhv. 1863 og 1890. Lyngby Station er i dag en station på Nordbanen, og er dermed en del af S-togs-systemet. Stationen er placeret centralt i Lyngby, og med dens store busterminal er den central for bustransporten i de nordlige forstæder til København.


Byggeår1957
Åbnet1957
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseJernbanepladsen 47, 2800 Kongens Lyngby
StednavneforkortelseLy
Højdeplacering over havet25,0 meter
GPS koordinater55.767969,12.503433

Billede af Lyngby Station.
Billede af Lyngby Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 28. april 2020
Download billede

Historisk kort over Lyngby Station
Lyngby Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Sorgenfri S-togstrinbræt (Sft) lå 15,9 km. fra første station.

Sorgenfri Station dækker den sydlige del af Virum, og er navngivet efter det nærliggende Sorgenfri Slot.

I forbindelse med anlægget af Omfartsvejen blev stationen 9. oktober 1955 flyttet 250 meter mod nordvest.


Byggeår1955
Åbnet1955.10.09
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseHummeltoftevej 51, 2830 Virum
StednavneforkortelseSft
Højdeplacering over havet30,0 meter
GPS koordinater55.781328,12.483370

Historisk kort over Sorgenfri S-togstrinbræt
Sorgenfri S-togstrinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Virum S-togsstation (Vir) lå 17,7 km. fra første station.

Der hvor Virumvej skar Nordbanen blev der i 1928 anlagt et trinbræt ved vogterhus nummer 8a. Placeringen viste sig gunstig og allerede året efter i 1929 blev der oprettet et lille billetsalg i den blokpost, som lå ved vogterhuset og på samme side af banen som vogterhuset. På modsatte side af banen blev der lavet et simpelt lille træskur. Da der på dette tidspunkt kørte damptog med forholdsvis lange togstammer, var det nødvendigt med meget lange perroner på trinbrættet.

Den 15. maj 1936 åbnede S-banen fra Hellerup til Holte, og i den forbindelse blev der oprettet et nyt og mere moderne billetsalgssted ca. 700 meter længere mod nord. Mere moderne skal dog tages med et smil på læben, da det i anden målestok kun var en lille og forholdsvis simpel træbygning, men i forhold til det man kom fra, var det et stort skridt ind i fremtidens mere moderne komfort. Det mest komiske var dog at billetsalgsstedet blev udstyret med et moderne futurisk og meget avanceret funkis-cykelskur.

Ved anlæggelsen af det nye Virum Billetsalgssted, var der kun sporadisk bebyggelse i nærheden, men op igennem 1950'erne voksede bebyggelserne hastigt ud af København og Virum blev hurtigt en attraktiv provinsforstad. Billetsalget blev udvidet med banepakkeekspedition i 1946, men banepakkeekspedition ophørt dog igen i 1973.

I 1958 blev Frederiksdalsvej udvidet og viadukten under banen blev bygget om, hvor broen fik et ekstra brofag på, så spændet blev ca. fordoblet. Virum Billetsalgssted blev nedrevet ved den lejlighed og et nyt billetsalg blev flyttet til den, efter tiden, meget moderne S-togsstationsbygning på østsiden af banen.

Ved virumvej fortsatte vogterboligens funktion med bompasning ved Virumvej indtil 1950, hvor niveauskæringen blev erstattet af en viadukt lige syd for vogterboligen. Blokposten blev nedlagt i 1952.


Byggeår1958
Åbnet1958
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseFrederiksdalsvej 64, 2830 Virum
StednavneforkortelseVir
Højdeplacering over havet27,4 meter
GPS koordinater55.796244,12.473079

Billede af Virum S-togsstation.
Billede af Virum S-togsstation.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 28. april 2020
Download billede

Historisk kort over Virum S-togsstation
Virum S-togsstation - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1864
Åbnet1864.06.08
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektVilhelm Carl Heinrich Wolf
AdresseHolte Stationsvej 34, 2840 Holte
StednavneforkortelseHot
Højdeplacering over havet28,3 meter
GPS koordinater55.808151,12.469026

Billede af Holte Station.
Billede af Holte Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 9. juli 2024
Download billede

Historisk kort over Holte Station
Holte Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1864
Åbnet1864.06.08
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektVilhelm Carl Heinrich Wolf
AdresseStationsvej 5, 3460 Birkerød
StednavneforkortelseBi
Højdeplacering over havet52,2 meter
GPS koordinater55.840598,12.423733

Billede af Birkerød Station set fra vejsiden.
Billede af Birkerød Station set fra vejsiden.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 28. april 2020
Download billede

Historisk kort over Birkerød Station
Birkerød Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1951
Åbnet1951
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
StednavneforkortelseHøv
Højdeplacering over havet52,6 meter
GPS koordinater55.850687,12.389011

Billede af Høvelte S-togstrinbræt.
Billede af Høvelte S-togstrinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 28. april 2020
Download billede

Historisk kort over Høvelte S-togstrinbræt
Høvelte S-togstrinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Allerød Station (Li) lå 29,3 km. fra første station.

Allerød station er i dag S-togsstationen i Allerødnord for København, beliggende i byen Lillerød. Stationen benyttes af S-tog på Nordbanen.

Oprindeligt hed stationen Lillerød, Deraf har den også fået forkortelsen "Li", men navnet blev ændret 18. maj 1952 for at forhindre navneforvirring med nærliggende Hillerød Station.

Stationen åbnede 8. juni 1864, men der har kun kørt S-Tog siden 1968.


Andre navne og stavemåderFør 18.05.1952 Lillerød.
Byggeår1864
Åbnet1864.06.08
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektVilhelm Carl Heinrich Wolf
AdresseAllerød Stationsvej 4A, 3450 Allerød
StednavneforkortelseLi
Højdeplacering over havet48,5 meter
GPS koordinater55.870596,12.356852

Billede af Allerød Station.
Billede af Allerød Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 28. april 2020
Download billede

Historisk kort over Allerød Station
Allerød Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hillerød Station (Hi) var København-Hillerød (Nordbanen)'s endestation og lå 36,5 km. fra første station.

Byggeår1864
Åbnet1864.06.08
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektVilhelm Carl Heinrich Wolf
AdresseNordre Jernbanevej 37, 3400 Hillerød
StednavneforkortelseHi
Højdeplacering over havet36,9 meter
GPS koordinater55.926997,12.310700

Billede af Hillerød Station.
Billede af Hillerød Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 22. april 2020
Download billede

Historisk kort over Hillerød Station
Hillerød Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: København-Hillerød (Nordbanen)

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Nordbanen
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Nordbanen
John Poulsen
2020
316

Bane Bøger
978-87-91434-56-3
Nordbanen : med tog til Nordsjælland gennem 125 år
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Nordbanen : med tog til Nordsjælland gennem 125 år
John Poulsen
1991
208

Historisk-topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk Kommune
87-87298-20-1
Nordsjællandske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Nordsjællandske jernbaner
Niels Jensen
1975
80
København
J. Fr. Clausen
87-11-03671-0