Tisvildebanens 100-årsjubilæum, kom til jubilæumsfest på Tisvildeleje Station den 13. juli! - klik her for at se mere!


Vejle-Herning - operatør: DSB

I 1882 var man fremme med tanker om en jernbane mellem Vejle og Give. Det lykkedes dog først i 1889 at få vedtaget en lov om en jernbane, og denne lov blev dog ændret det er loven af 11. april 1890 der ligger til grund for denne jernbane.

Anlægsarbejdet blev startet i juli 1892 og det forløb stort set efter planen, og man kunne den 2. august 1894 fejre indvielsen af banen. Normal drift startede dagen efter med 3 tog daglig i hver retning.

Oprindeligt var banen anlagt og drevet af Vejle - Give Jernbane, og benævnes ofte som Grejsdalsbanen.

Den 1. april 1912 overtog staten banen men lod det private selskab forpagte banen frem til 30. september 1914. Med den store jernbanelov af den 27. maj 1908 vedtog man en jernbanestrækning mellem Give og Herning. Samme lov indeholdt også statsovertagelse af Vejle - Give Jernbane.

Anlægsarbejderne på strækningen Give - Herning blev sat i gang i 1911 og afsluttedes i efteråret 1913. Den officielle indvielse af jernbanestrækningen mellem Give og Herning fandt sted den 1. januar 1914.

Ud over anlægsarbejdet mellem Give – Herning, var der en del sporarbejder og -anlægsarbejder i forbindelse Vejle - Give strækningens for at denne kunne leve op til statsbanernes strengere krav. Efter strækningen Give - Herning var blevet indviet i januar 1914 gik der endnu et stykke tid inden det første statsbanetog kørte hele strækningen mellem Vejle og Herning. Det skete i form af et inspektionstog der tog turen den 28. september 1914 med afgang fra Herning og en halv times ventetid i Vejle inden toget atter returnerede til Herning.

Indvielse: Vejle - Give Jernbane: 2. august 1894.
Indvielse: Give - Herning: 1. januar 1914.
Indvielse Vejle - Herning (første tog): 1. oktober 1914.

Vigtige stamdata for Vejle-Herning


Jernbanens længde i km 72,9
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 27. maj 1908 - LOV nr 156
BaneforkortelseDSB
Statstilskud i %100 %
Jernbanen åbnet1914.01.01
Jernbanen nedlagtI drift
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
BallastSkærveballast
Hastighed max120 km/t
Hastighed gennemsnitlig max109 km/t
DSB banenummer39
El driftNej
TogkontrolsystemATC
Max akseltryk22,5 tons
Max metervægt7,2 t/m
Sikrede overkørsler31
Usikrede overkørsler23
Bane statusRegionalbane

Vejle-Herning havde følgende stoppestederByggeår1998
Åbnet1998.06.15
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseBanegårdspladsen 3B, 7100 Vejle
StednavneforkortelseVj
Højdeplacering over havet2,1 meter
GPS koordinater55.706667,9.536586

Billede af Vejle Station.
Billede af Vejle Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 8. maj 2024
Download billede

Historisk kort over Vejle Station
Vejle Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1993
Åbnet1993
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseBeriderbakken 1, 7100 Vejle
StednavneforkortelseVjs
Højdeplacering over havet5,9 meter
GPS koordinater55.714789,9.537139

Historisk kort over Vejle Sygehus Trinbræt
Vejle Sygehus Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vejle Nordbanegård (Vé) [1894-1960] lå 1,2 km. fra første station.

Vejle Nordbanegaard åbnede den 2. august 1894 sammen med den private Vejle-Give Jernbane. I 1897 blev Nordbanegaarden tillige ende- og hovedstation for Vejle-Vandel Jernbane, og var indtil 1914 en hyggelig lokalstation, dog uden persontogsforbindelse med Vejles statsbanegård.

DSB overtog i 1912 Vejle-Give Jernbane og forlænget den til Herning i 1914. Samme år forlængedes Vandelbanen til Grindsted, og denne bane havde Vejle Nord som endestation lige til privatbanens nedlæggelse i 1957.

Som DSB-station fik Vejle Nordbanegaard en trist skæbne, hvor bybusser og rutebiler tog det meste af persontrafikken og fra 1960 var Vejle Nord kun trinbræt med sidespor og godsekspedition. Godsekspedition ophørte dog i 1961.

Vejle Nord Trinbræt nedlagdes i 1970 medens sidesporet bevaredes, af hensyn til private virksomheder, frem til 1983. Vejle Nordbanegård var i forfald og blev nedrevet i 1984.

Stationsforkortelsen for Vejle Nordbanegård har være både Vl og Vé.


Byggeår1894
Åbnet1894.08.02
Nedlagt1960
Nedrevet1984 (Maj)
ArkitektThomas Arboe
Stednavneforkortelse
Højdeplacering over havet6,2 meter
GPS koordinater55.716395,9.535765

Billede af Vejle Nordbanegård er nedrevet, men den har ligget her.
Billede af Vejle Nordbanegård er nedrevet, men den har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 27. august 2016
Download billede

Historisk kort over Vejle Nordbanegård
Vejle Nordbanegård - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Grejsdal Station (Ges) [1914-1968] lå 4,6 km. fra første station.

Grejsdal første station fra Vejle-Give Jernbanes åbning i 1894 var en lille og alene station placeret i meget smukke omgivelser. Men netop disse smukke omgivelser gjorde, sammen med flere traktørsteder, stationen til en betydelig udflugtsstation.

I 1912 overtog den Danske Stat Givebanen, som skulle ombygges og forlænges til Herning. Da kurveforholdene ved Grejsdal var uhensigtsmæssige, blev der i forbindelse med banens ombygning opført en ny station i 1914 og den gamle blev samtidig nedrevet.

Efterhånden blev dalens industri nedlagt eller den gik over til bilbefordring, og stadig mere af udflugtstrafikken blev overtaget af biler og busser. Stationen blev derfor nedlagt i 1968 og læssesporet i 1977. I 1972 lukkede postekspeditionen og i foråret 1976 blev den "nye" Grejsdal Station nedrevet.

Grejsdal Station blev Teknisk Station i 1968 med fjernstyret ubemandet togkrydsning.


Andre navne og stavemåderFør 1899/1900 Greisdal.
Byggeår1914
Åbnet1914
Nedlagt1968.03.31
Nedrevet1976 (foråret)
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseGrejsdalsvej 374, 7100 Vejle
StednavneforkortelseGes
Højdeplacering over havet19,4 meter
GPS koordinater55.745941,9.537031

Billede af Grejsdal Station.
Billede af Grejsdal Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Aalborg Luftfoto - Dato: 1948-1952 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1948-1952 -
Person: Bygningsnavn: Grejsdal Holdeplads
Sted: Danmark, Jylland, Grejsdal
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Aalborg Luftfoto
År: 1948-1952
Note: Id: AAL_BL36-A1_191_024.tif


Historisk kort over Grejsdal Station
Grejsdal Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Andre navne og stavemåderFør 02.06.1957 Højgaard, før 1899/1900 Høigaard.
Byggeår1894
Åbnet1894.08.02
Nedlagt1963
NedrevetEksisterer stadig
AdresseLerbæk Møllevej 10, 7100 Vejle
StednavneforkortelseHøg
Højdeplacering over havet42,7 meter
GPS koordinater55.758371,9.503490

Historisk kort over Højgård Billetsalgssted
Højgård Billetsalgssted - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hørup Station (Hør) lå 10,3 km. fra første station.

Hørup Station blev nedsat til trinbræt i 1958 og helt nedlagt i 1963.


Byggeår1894
Åbnet1894.08.02
Nedlagt1963
NedrevetNedrevet
AdresseHørupvej 14, 7300 Jelling
StednavneforkortelseHør
Højdeplacering over havet71,6 meter
GPS koordinater55.766193,9.467524

Billede af Hørup Station.
Billede af Hørup Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Aalborg Luftfoto - Dato: 1948-1952 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1948-1952 -
Person: Bygningsnavn: Hørup Holdeplads
Sted: Danmark, Jylland, Hørup
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Jelling
Sogn: Jelling
Matrikelnummer: Ophav: Aalborg Luftfoto
År: 1948-1952
Note: Id: AAL_BL36-A1_188_004.tif


Historisk kort over Hørup Station
Hørup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Jelling Trinbræt (Jl) lå 13,9 km. fra første station.

Jelling Station åbnedes sammen med Vejle-Give banen den 2. august 1894. Ved åbningen af Jelling Station var Jellinge by kun en stor landsby med et udpræget gårdsamfund, men Jellinge by voksede hurtig efter jernbanen kom til byen. Jelling Station blev hurtig en af banens bedste mellemstationer målt på persontrafik. I starten var det primært på grund af turistattraktioner som kirken med Jellingestenen og vikingegravhøjene, der tiltrak, men senere også som udflugts by.

Da statsbanerne overtog Jelling Station i 1914 i forbindelse med givebanens forlængelse til Herning den 1. januar 1914, blev Jelling Station nedsat til holdeplads med sidespor. Efter kraftige protester for borgere i Jellinge ophøjede DSB Jellinge Holdeplads til Station i 1918

Vejle-Give-Herning strækningen blev fjernstyres fra Herning i 1969, dette sammen med en faldende trafikmængde gjorde at Jellinge Station blev nedsat til trinbræt med sidespor i 1973. Sidesporet blev nedlagt i 1988.

I 1978 blev den oprindelige stationsbygning nedrevet og erstattet af et posthus med tilhørende venterum.


Byggeår1978
Åbnet1988
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseJernbanevej 1, 7300 Jelling
StednavneforkortelseJl
Højdeplacering over havet103,9 meter
GPS koordinater55.754194,9.420278

Billede af Jelling Trinbræt.
Billede af Jelling Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 2. juni 2018
Download billede

Historisk kort over Jelling Trinbræt
Jelling Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1894
Åbnet1894.08.02
Nedlagt1965
NedrevetEksisterer stadig
AdresseMølvangvej 85, 7300 Jelling
StednavneforkortelseMg
Højdeplacering over havet86,3 meter
GPS koordinater55.759145,9.375306

Billede af Mølvang Station.
Billede af Mølvang Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 8. marts 2020
Download billede

Historisk kort over Mølvang Station
Mølvang Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Gadbjerg Trinbræt (Gg) lå 20,7 km. fra første station.

Gadbjerg Station er fra åbningen i 1894 af den private Vejle-Give Jernbane.

Gadbjerg Station fik som så mange andre stationer en svigtende og vigende trafik op igennem 1950'erne og 1960'erne, hvilket medførte at Gadbjerg Station blev nedsat til trinbræt med sidespor i 1969. I 1970 blev Gadbjerg Tekniskstation som ubemandet fjernstyret togkrydsningsstation.

Trinbrættet nedlagdes i 1979 og stationsbygningen, der havde været anvendt til beboelse, blev nedrevet i 1983.


Byggeår1894
Åbnet1969
Nedlagt1979
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseGg
Højdeplacering over havet79,1 meter
GPS koordinater55.77408132546618,9.324756053766729

Billede af Gadbjerg Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Gadbjerg Trinbræt har ligget her.
Billede af Gadbjerg Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Gadbjerg Trinbræt har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 8. marts 2020
Download billede

Historisk kort over Gadbjerg Trinbræt
Gadbjerg Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Farre Trinbræt (Far) lå 26,4 km. fra første station.

Farre Holdeplads med sidespor åbnede den 2. august 1894, som et af de mere beskedne ekspeditionssteder på Vejle-Give banen. Farre Holdeplads blev i 1906 ophøjet til station, men blev igen nedrykket til Holdeplads, da DSB overtog banen i 1914 ved banens forlængede til Herning.

I årene 1918-1920 gennemgik Farre Holdeplads en gennemgribende modernisering, hvor det midlertidige centralsikringsanlæg fra 1914 i 1918-1919 blev erstattet med et permanent anlæg og den oprindelige hovedbygning fra 1894 blev i den nordlige ende forlænget til omkring dobbelt størrelse i 1920.

I 1922 afskaffede DSB holdepladsbegrebet, og Farre Holdeplads blev ophøjet til station. Farre Station blev nedsat til trinbræt i 1969, som blev nedlagt i 1979.


Byggeår1894
Åbnet1969
Nedlagt1979
NedrevetNedrevet
AdresseAnlægsvej 4, 7323 Give
StednavneforkortelseFar
Højdeplacering over havet70,5 meter
GPS koordinater55.8034646443357,9.253563878639666

Billede af Farre Trinbræt.
Billede af Farre Trinbræt. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Dana Luftfoto/Odense Luftfoto - Dato: 1958 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1958 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Farre
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Odense Luftfoto
År: 1958
Note: Id: OD02672_009.tif


Historisk kort over Farre Trinbræt
Farre Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1894
Åbnet1894.08.02
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseAllegade 12, 7323 Give
StednavneforkortelseGw
Højdeplacering over havet84,2 meter
GPS koordinater55.843197,9.235782

Historisk kort over Give Station
Give Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Thyregod Station (Ty) lå 39,3 km. fra første station.

Thyregod station var med drejeskive og havde forbindelse med Vejle-Holstebro-banen. Stationen blev åbnet 1. januar 1914 som station på Give-Herning Jernbane, som er en del af statsbanen Vejle-Holstebro.

I 1929 blev Thyregod jernbaneknudepunkt, da Horsens-Tørring Banen blev forlænget Thyregod. DSB varetog også stationstjenesten i Thyregod for Horsens Vestbaner, som de nu kom til at hedde, da der samtidig blev åbnet en sidebane fra Rask Mølle til Ejstrupholm. Horsens Vestbaner indstillede persontrafikken i 1957 og blev helt nedlagt i 1962. Ved Odderbæk mellem Thyregod og Vesterlund er noget af banetracéet bevaret. Thyregod station blev nedsat til trinbræt fra 1973 og fjernstyret krydsningsstation


Byggeår1912
Åbnet1914.01.01
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseVestre Alle 8A, 7323 Give
StednavneforkortelseTy
Højdeplacering over havet78,2 meter
GPS koordinater55.908754,9.252547

Billede af skinnebus ud for Thyregod Station.
Billede af skinnebus ud for Thyregod Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Dana Luftfoto/Odense Luftfoto - Dato: 1955 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1955 - Thyregod Station
Person: Bygningsnavn: Thyregod Station
Sted: Danmark, Jylland, Thyregod
Vejnavn: Vestre Alle
Husnummer: 8
Lokalitet: Thyregod
Postnummer: 7323
By: Give
Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Odense Luftfoto
År: 1955
Note: Id: OD01796_008.tif


Historisk kort over Thyregod Station
Thyregod Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1914
Åbnet1914.01.01
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseStationsvej 1A, 7330 Brande
StednavneforkortelseBb
Højdeplacering over havet49,5 meter
GPS koordinater55.944609,9.129694

Billede af Brande Station.
Billede af Brande Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 7. marts 2020
Download billede

Historisk kort over Brande Station
Brande Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Fasterholt Trinbræt med Sidespor (Ft) lå 56,3 km. fra første station.

Fasterholt sin station da DSB forlængede Givebanen til Herning i 1914. Ved oprettelsen af Fasterholt Station kendte man ikke til det store brunkulseventyret der kom til at opstå under 2. verdenskrig. Efter at den store brunkulsstation ved Søby (1941-54) nedlagdes, fik Fasterholt i 1956 et flere km langt sidespor parallelt med hovedsporet omtrent til Kølkær. Desuden udgik et spor mod sydvest.

Brunkulstransporterne ophørte i 1970, og Fasterholt station mistede sin betydning og nedsattes til trinbræt med sidespor i 1972. Trinbrættet nedlagdes i 1979, medens læssesporet og det sydgående sidespor bibeholdtes. Stationsbygningen blev nedrevet i 1980.

Siden 1972 har Fasterholt været Teknisk Station med fjernstyret togkrydsninger.


Byggeår1972
Åbnet1972
Nedlagt1979
Nedrevet1980
StednavneforkortelseFt
Højdeplacering over havet52,8 meter
GPS koordinater56.01202243791956,9.11193525773931

Billede af Fasterholt Trinbræt med Sidespor.
Billede af Fasterholt Trinbræt med Sidespor. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Dana Luftfoto/Odense Luftfoto - Dato: 1957 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: Mejeriet Fasterholt
Person: Bygningsnavn: Mejeriet Fasterholt
Sted: Danmark, Jylland, Fasterholt, Grønlundvej 40 - 7330 Brande
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Odense Luftfoto
År: 1957
Note: Set fra Vest. - I forgrunden Fasterholt Station (nu nedlagt).
Id: OD02504_005.tif


Historisk kort over Fasterholt Trinbræt med Sidespor
Fasterholt Trinbræt med Sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1914
Åbnet1914.01.01
Nedlagt1971
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseSbt
Højdeplacering over havet53,0 meter
GPS koordinater56.032643,9.102897

Historisk kort over Søbylund Trinbræt med Sidespor
Søbylund Trinbræt med Sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kølkær Trinbræt med Sidespor (Ke) [1973-1977] lå 62,9 km. fra første station.

Kølkær Station opførtes i 1914, da den tidligere privatbane Vejle-Give af DSB blev forlænget til Herning. Som landstation havde Kølkær en stor betydning under de to verdenskrige, idet store mængder tørv og brunkul blev afsendt via Kølkær Station.

Op gennem 1950'erne og 1960'erne svandt trafikken ind og i 1973 blev Kølkær Station nedsattes Trinbræt med sidespor. I 1977 blev Kølkær kun Trinbræt uden sidespor, og endeligt i 1979 blev Kølkær Trinbræt nedlagt helt.

Kølkær Station blev nedrevet i 1983, men Kølkær er stadig fjernstyret, ubemandet krydsningsstation.


Byggeår1973
Åbnet1973
Nedlagt1977
Nedrevet1983
StednavneforkortelseKe
Højdeplacering over havet51,2 meter
GPS koordinater56.067056,9.082688

Billede af Kølkær Trinbræt med Sidespor.
Billede af Kølkær Trinbræt med Sidespor. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Dana Luftfoto/Odense Luftfoto - Dato: 1952 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: Kølkær St.
Person: Bygningsnavn: Kølkær St.
Sted: Danmark, Jylland, Herning, Kølkær
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Odense Luftfoto
År: 1952
Note: Id: OD01072_009.tif


Historisk kort over Kølkær Trinbræt med Sidespor
Kølkær Trinbræt med Sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Nørre Kollund Billetsalgssted (Ku) lå 67,6 km. fra første station.

Nørre-Kollund Billetsalgsted ændrede navn til (kun) Kollund i perioden 1914 til 1929. Nørre-Kollund Billetsalgsted blev nedsat til trinbræt i 1966 og helt nedlagt i 1971.


Byggeår1913
Åbnet1914.01.01
Nedlagt1971
NedrevetEksisterer stadig
AdresseKollund Byvej 15, 7400 Herning
StednavneforkortelseKu
Højdeplacering over havet51,1 meter
GPS koordinater56.097911,9.031131

Billede af Nørre Kollund Billetsalgssted.
Billede af Nørre Kollund Billetsalgssted. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1948 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: Nr. Kollund station
Person: Knudsen, stationsforpagter
Bygningsnavn: Nr. Kollund station
Sted: Danmark, Jylland, Nørre Kollund
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1948
Note: Id: L02946_27.tif


Historisk kort over Nørre Kollund Billetsalgssted
Nørre Kollund Billetsalgssted - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Herning Banegård Center (Hr) var Vejle-Herning's endestation og lå 72,9 km. fra første station.

Hernings første station stammede fra 1877, da den private Jernbane fra Silkeborg til Herning blev anlagt. 2 år senere blev banen konverteret til statsbane i 1879, for at forberede at banen i 1881 skutte forlængedes til Skjern.

Det var overarkitekt N.P.C. Holsøe der tegnede bygningerne, hvor selve stationsbygningen var med to lave sidefløje samlet om et højere indgangs- og midterparti. En plan der også ses på Skanderborg-Herning strækningens andre stationer. I den ene fløj blev der indrettet posthus, der var blevet flyttet hertil fra postmesterens gård på hjørnet af Torvet og Østergade.

I lighed med flere andre af Hernings huse, var stationens tag tækket med træspåner, som var et brandfarligt materiale – især når Hernings ikke havde egen brandsprøjte.

Med forlængedes til Skjern blev pladsforholdene for Hernings Stations alt for trange. For at skaffe mere plads flyttede Post- og Telegrafvæsenet til egen bygning vest for banegården i 1892. Pladsproblematikken blev helt galt, da der kom to nye baner henholdsvis til Holstebro i 1904 og til Viborg i 1906.

I 1906 blev den første station nedrevet og en ny større byggede man ovenpå fundamentet efter tegninger af arkitekt Heinrich Wenck. Bygningen i Herning var inspireret af den engelske stil med små kviste samt to store centrale kviste der rejste sig over taget. Murenes hvidkalkede blændinger, skifertag og de høje slanke skorstene er også engelske elementer.

Banegårdens indgangsparti bestod af en lang forhal med en række granitsøjler, herfra var der adgang til perron og billetsalg samt restauranter.

Godstransporten fik sin egen bygning i tilknytning til banegården mod øst. I samme retning placeredes remiseområdet.

Hernings anden banegård fra 1906 blev bygget så rigeligt stor, at endnu en landstrækning kunne optages da Givebanens blev forlænget i 1914. Alligevel fik Hernings anden banegård pladsmangel med tiden, men det var ikke persontrafikkens skyld - den ophørte på strækningen Herning-Viborg i 1971, men den stærke og stigende godstrafik. Arkitekt H.Wenck

Hernings anden banegård fungerede i mere end 70 år indtil den trafikale udvikling krævede en omfartsvej for at aflaste bymidten for vejtrafikken. DSB, Postvæsenet og Herning Kommune ønskede at samle hele den offentlige trafik på et sted, hvilket blev til Herning Banegårdscenter.

En ny pakkepostbygning på Godsbanevej blev taget i brug i 1975 som byggeriets første etape og efter mere end to års byggeri var den modernistiske bygning efter tegninger af Ole Ejnar Bonding og Jens Nielsen klar til indvielse 28. april 1979. Banegårdcentret blev en samlet løsning, som rummede både station, posthus, rutebilstation og rejsebureau.

Banegårdscentret blev placeret foran og ved siden af den tidligere banegård, hvorefter Jernbanegade blev sløjfet og den 30. november 1979, blev Dronningens Boulevard taget i brug.

Hernings tredje banegård blev taget i brug i 1979 og året forinden i 1978 blev Hernings anden banegård nedrevet.

I 2017 afsluttedes en større ombygning af stationsbygningen og Banegårdspladsen. Den hidtidige gangbro fra stationsbygningen skråt over pladsen til bybusterminalen ved Smedegade blev revet ned. I stedet opførtes en tilbygning vinkelret på stationsbygningen, hvor der fremover er kiosk og ventesale. Til gengæld blev de hidtidige faciliteter i den eksisterende stationsbygning fjernet bortset fra en gennemgang fra tilbygningen til gangbroen over sporene og der blev anlagt en ny busterminal på Banegårdspladsen.


Byggeår1977
Åbnet1979.04.28
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektOle Ejnar Bonding
AdresseBanegårdspladsen 6A, 7400 Herning
StednavneforkortelseHr
Højdeplacering over havet53,4 meter
GPS koordinater56.133214,8.978207

Billede af Herning Banegård Center.
Billede af Herning Banegård Center. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 13. juli 2023
Download billede

Historisk kort over Herning Banegård Center
Herning Banegård Center - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Vejle-Herning

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Givebanen 1894-1914-1994
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Givebanen 1894-1914-1994
Vigand Dann Rasmussen
1994
128

Vejle Museum
87-87683-21-0
Midtjyske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Midtjyske jernbaner
Niels Jensen
1979
116
København
J. Fr. Clausen
87-11-03904-3