Haderslev-Skodborg - operatør: HAJ

De sønderjyske amtsbaner er dansk jernbanehistories gøgeunger.
De blev anlagt af tyskerne i årene omkring 1900 for at skabe bedre forbindelse med det øvrige tyske rige og for at sikre købstæderne et handelsmæssigt opland.

Hvor man i Danmark bestræbte sig for en optimal udnyttelse af ressourcer, eksempelvis at samle alle baner i en by på samme station, var der i Tyskland tradition for at adskille privatbaner og statsbaner.

Ligeledes så man mere lempeligt på privatbanerne i Tyskland i det hele taget.

Tilsynet med disse var mere lempeligt. Overført til forholdene i det nu tyske Sønderjylland betød dette at banerne blev anlagt som selvstændige baner der snoede sig rundt i oplandet uden hensyn til Statsbaner eller andre eksisterende baner.

Indtil genforeningen i 1920, hvor Sønderjylland var tysk, og hed Haderslev Amts Jernbaner: Haderslebener Kreisbahn (HK) eller Die Kleinbahnen des Kreises Hadersleben. Banerne kom i folkemunde til at hedde "Perle" eller "e lillebahn". Efter genforeningen i 1920 blev Haderslebener Kreisbahn (HK) omdøbt til først HAB - Haderslev Amtsbaner, og senere Haderslev Amts Jernbaner (HAJ).

Lokalbanerne i Haderslev Amt blev i lighed med de øvrige lokalbaner i Sønderjylland anlagt indenfor rammerne af den preussische Kleinbahngesetz fra 1892, der tog sigte på at fremme udviklingen af jernbaner i landområderne, hvor trafikken var knap så intensiv og godsmængden begrænset. Loven lagde derfor op til, at man kunne se bort fra nogle af de sikkerhedskrav, som ellers var gældende ved jernbanedrift i Preussen, fx mht. indhegning og signaler. Det var også en del af konceptet, at der sjældent blev bygget egentlige stationer, men at en lokal kromand eller landmand blev baneagent, som fra sin ejendom skulle varetage billetsalg mv.

Lokalbanerne blev finansieret lokalt af byer og kredse (amter), og anlægget af de første lokalbaner i Haderslev Amt blev besluttet 28. marts 1896. Anlægsarbejderne begyndte 11. juni 1897. De første strækninger blev indviet i marts 1899 og havde da kostet næsten dobbelt så meget som budgetteret.

Udbygningen af Haderslev Amtsbaner kan inddeles i 3 faser:

1899
Alt Hadersleben (Haderslev Statsbanegård) fra 1866 lå i den vestlige udkant af Haderslev og havde ikke forbindelse med bymidten og havnen, men HK's centrale station Hadersleben Kleinbahnhof (Haderslev Amtsbanegård) blev placeret ved Jomfrustien inde i byen. Den første amtsbanestrækning skabte forbindelse mellem de to banegårde og fortsatte til Christiansfeld. Desuden blev der fra amtsbanegården anlagt en havnebane. Sporet mellem statsbanegården og havnen via amtsbanegården var firestrenget, så der både kunne køre vogne fra den normalsporede statsbane og den metersporede amtsbane, trukket af amtsbanens lokomotiver.

Fra Vojens amtsbanestation udgik strækningen til Gram og Rødding. Så havde man smalsporsbaner i begge ender af Vojens-Haderslev banen, men for ikke at omlæsse gods til og fra den normalsporede statsbane åbnede HK senere på året sin egen smalsporede bane mellem Haderslev og Vojens. Den gik i en stor bue syd om Haderslev Dam via Ustrup, der senere blev et knudepunkt.

1903-05
Strækningen mod øst fra Sønderbro i Haderslev til Årøsund blev indviet i 1903. Strækningen mod vest fra Ustrup i en bue mod syd via Branderup til Toftlund blev indviet i 1904. Strækningen mod nordvest til Skodborg blev indviet i 1905. Den blev anlagt fra statsbanegården, men togene udgik fra amtsbanegården, så Skodborgbanen overtog strækningen mellem de to banegårde i Haderslev.

1910-11
HK's banenet blev fuldført ved at de to vestlige strækninger, der endte i Gram og Toftlund, i 1910 blev forlænget til Arnum, hvorfra der i 1911 blev anlagt bane til Skærbæk på Ribe-Tønder Jernbane.

Med en samlet længde på 210,2 km inkl. Haderslev Havnebane var HK/HAJ klart den længste af de sønderjyske amtsbaner. Sporvidden var 1.000 mm (meterspor), og skinnerne vejede 15,5 kg/m, hvilket var almindeligt for lokalbaner, men satte grænser for hvor tunge tog der kunne køre på sporet og hvor hurtigt. På de sidste baner fra 1910-11 gik man over til tungere skinner, der vejede 24,39 kg/m. Maksimumfarten var på alle baner 30 km/t.

Haderslev Amts Jernbaner fik hovedkontor på amtsbanegården i Haderslev. Her lå også banens værksteder og remise. Ved starten i 1899 havde jernbanen 35 ansatte tjenestemænd og 21 baneagenter foruden nogle løst ansatte. I 1914 var dette antal steget til 432 personer. Trafikken udviklede sig jævnt frem til 1. verdenskrigs udbrud i 1914, hvorefter den steg ganske markant. Samtidig blev det vanskeligt at skaffe materialer, så jernbanen blev slidt kraftigt ned under Verdenskrigen. Ved genforeningen var banen således i en dårlig forfatning, både anlægsmæssigt og økonomisk. I 1921 kom de første motorvogne. De var forholdsvis primitive, men alligevel et fremskridt.

I 1926 begyndte banen at fragte mergel, som blev brugt til at forbedre kvaliteten af landbrugsjorden. Mergellejerne lå ved Arnum, Fjersted og Roager, og herfra kørtes der mergel på åbne vogne med lokalbanen, som ofte blev suppleret med interimistiske spor ud til de enkelte landmænd.

I 1923 begyndte bestyrelsen at udarbejde oversigter over økonomien i de enkelte strækninger, og heraf fremgik det, at kun strækningen til Rødding gav overskud. Et væsentligt problem var at strækningerne var anlagt med henblik på at tilfredsstille så mange lokalsamfund som muligt, hvilket gav en meget kringlet linjeføring. Dette var i særlig grad tilfældet med banen mellem Haderslev og Årøsund, hvor det hævdedes, at en god fodgænger kunne gå fra Haderslev til Årøsund på den samme tid som det tog toget at køre strækningen. Da der begyndte at komme rutebiler på vejene foretrak mange passagerer at bruge dem i stedet.

Christiansfeldbanen blev nedlagt i 1932, efterfulgt af Skodborgbanen i 1933. Hermed ophørte amtsbanens trafik mellem de to banegårde i Haderslev, men i 1934 overtog DSB denne strækning, så Vojens-Haderslev banen fik endestation på amtsbanegården. De vestlige strækninger fra Gram By og Toftlund til Skærbæk blev nedlagt i 1937. Årøsundbanen blev nedlagt i 1938 efter at der året før kun havde kørt badetog til Kelstrup. Senere i 1938 blev Gram/Røddingbanen nedlagt, og det sidste tog på strækningen til Toftlund kørte 24. juni 1939.

Vigtige stamdata for Haderslev-Skodborg


Jernbanens længde i km 38,4
Optaget på JernbanelovPreussisk Jernbanelov - gældende for sønderjylland
BaneforkortelseHAJ
Jernbanen åbnet1905.07.01
Persontrafik nedlagt1933.02.01
Godstrafik nedlagt1933.02.01
Jernbanen nedlagt1933.02.01
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.000 mm
Skinnevægt15,5 kg/m
BallastGrus
Hastighed max30 km/t
El driftNej
TogkontrolsystemNej
Bane statusAmtsbane

Haderslev-Skodborg havde følgende stoppestederBanekort over Haderslev-Skodborg

Kort over benestrækningen: Haderslev-Skodborg (HAJ)
Kort over benestrækningen: Haderslev-Skodborg (HAJ)
Kilde: © wikipedia.org og OpenStreetMap contributors - openstreetmap.org CC BY-SA 2.0 / CC BY-SA 3.0 - artikler og andre medier under frie og åbne licenser. - Dato: den 22. september 2011 - LINK til kilde.


Haderslev Amtsbanegård (Hab) var Haderslev-Skodborg banens første station

Haderslev Amtsbanegården eller Hadersleben Kleinbahnhof, som den hed under det tyske styre frem til genforeningen i 1920.

Den 3. marts 1899 åbnedes smalsporsbanen Hadersleben Kreisbahnhof (Amtsbanegården) – Christiansfeld, som den første af en lang række lokale kredsbaner (amtsbaner) som i årene efter århundredeskiftet skulle komme til at forbinde Haderslev med sit opland i alle retninger.

Haderslev amtsbaners smalsporede baner udgik alle fra Amtsbanegården ved Jomfrustien. Her var der anlagt en halvrund remise med 8 porte samt et stort værksted og det hele var placeret midt i byen. Med den første strækning til Christiansfeld skabte også en forbindelse via Statsbanegården.

Fra Amtsbanegården blev havnebanen anlagt. På strækningen mellem statsbanegården og havnen, via amtsbanegården var jernbanesporet firestrenget, og det var dermed muligt at føre de normalsporede godsvogne helt ned til havneområdet. Trafikken blev besørget af lokomotiver fra kredsbanerne: Kleinbahn des Kreises Hadersleben.

DSB overtog banerne fra Haderslev Amtsbaner i 1934 og Vojens-Haderslev banen fik endestation på Haderslev Amtsbanegård. De vestlige strækninger fra Gram By og Toftlund til Skærbæk blev nedlagt i 1937. Årøsundbanen blev nedlagt i 1938 efter at der året før kun havde kørt badetog til Kelstrup. Senere i 1938 blev Gram/Røddingbanen nedlagt, og det sidste tog på strækningen til Toftlund kørte 24. juni 1939.

Fra 1934 DSB begyndte at videreføre alle sine persontog fra statsbanegården og frem til amtsbanegården. Amtsbanegård fungerede herefter som station for DSB og maskindepotet flyttes også til en tidligere amtsbanebygning på amtsbanegården. Haderslev Statsbanestation skifter ved denne lejlighed navn til Haderslev Vestbanegård. Efter nedlæggelsen af de sidste amtsbaner, var betegnelsen Haderslev Amtsbanegård ikke længere et tidssvarende navn, og skiftede navn til Haderslev Bystation i 1943.

For at undgå to jernbaneoverskæringer i Haderslev, pga den stærkt trafikerede overskæring i Nørregade der på det tidspunkt var hovedvej 10, flyttede DSB i 1950 sin jernbanestation fra amtsbanegården og hen til den tidl. tyske Friedrichsschule i Nørregade, bygget i 1831, der havde stået tom siden 1945. Oprindeligt havde man forestillet sig en bystation på østsiden af Nørregade, men man valgte i den sidste ende, vest for Nørregade. Her etableredes jernbanestation, som overtog navnet Haderslev Bystation.

Amtsbanegården fortsatte herefter udelukkende som rutebilstation frem til den blev revet ned i 1962.


Byggeår1899
Åbnet1899.03.04
Nedlagt1950
Nedrevet1962
ArkitektFriedrich Wilhelm Adolph Jablonowski
StednavneforkortelseHab
Højdeplacering over havet4,4 meter
GPS koordinater55.251326,9.492283

Postkort med Haderslev Amtsbanegård.
Postkort med Haderslev Amtsbanegård.
Arkiv: danskejernbaner.dk - Dato: Ukendt


Noter:

Johs Lassen, Papierhandlung, Hadersleben.


Historisk kort over Haderslev Amtsbanegård
Haderslev Amtsbanegård - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Haderslev Vestbanegård (Hav) lå 1,2 km. fra første station.

Haderslev Vestbanegården har igennem årene haft mange mange forskellige betegnelser:
• Alt Hadersleben (1866-1920 – Tysk betegnelse)
• Haderslev Statsbanegård (1866-1928 – Dansk betegnelse)
• Haderslev Statsbanestation (1928-1934)
• Haderslev Vestbanegård (1934-1943)
• Haderslev Hovedbanegård (1943-1967)
• Haderslev Vestbanegård (1967-2001)

Den 2. maj 1866 åbnedes banen fra Vojens til Haderslev af "Nordschleswigsche Eisenbahn Aktien Gesellschaft" (NEAG), der var et datterselskab af "Altona-Kiel Eisenbahn Aktiengesellschaft" (AKEG). Den 1. januar 1883 overtager "Königliche Preussische Eisenbahn Verwaltung" (KPEW) AKEG og dets datterselskaber.

I Haderslev fik banen endestation ved siden af bryggeriet Fuglsang i den vestlige del af byen, nærmest at betragte som "udenfor" byen. Stationens placering og den manglende forbindelse til byens havn, gjorde at banen kun fik en meget begrænset betydning for Haderslevs forsatte udvikling. Det var konsortiet Peto, Brassy ND Betts, der startede med at anlægge den 11,9 kilometer lange bane Vojens-Haderslev. Det var også dem, der byggede den sønderjyske længdebane, og de sønderjyske sidebaner. På grund af det bakkede terræn kunne man ikke komme direkte til købstæderne.

Med Banegården i den vestlige udkant af Haderslev var der en udfordring med en forbindelse med bymidten og havnen. Dette kom med en forbindelse til Hadersleben Kleinbahnhof (Haderslev Amtsbanegård) der blev placeret ved Jomfrustien inde i byen. Den første amtsbanestrækning skabte forbindelse mellem de to banegårde og fortsatte til Christiansfeld. Fra Amtsbanegården blev havnebanen anlagt. Sporet mellem statsbanegården og havnen via amtsbanegården var firestrenget, så der både kunne køre vogne fra den normalsporede statsbane og den metersporede amtsbane, trukket af amtsbanens lokomotiver.

Fra 1934 DSB begyndte at videreføre alle sine persontog fra statsbanegården og frem til amtsbanegården. Amtsbanegård fungerede herefter som station for DSB og maskindepotet flyttes også til en tidligere amtsbanebygning på amtsbanegården. Haderslev Statsbanestation skifter ved denne lejlighed navn til Haderslev Vestbanegård

I 1935 bliver Haderslev Vestbanegård blev ombygget, den oprindelige remise bliver revet ned og perronsporets østende blev forlænget i en kurve mod nord og forbundet med forbindelsessporet til amtsbanegården, så det blev muligt at køre direkte til Vojens. Samtidig blev der anlagt et krydsningsspor med en meget smal mellemperron.

I 1943 nedlægges de sidste amtsbaner, og betegnelsen Haderslev amtsbanegård ikke længere et tidssvarende navn, og skiftede navn til Haderslev Bystation. Samtidigt skifter Vestbanegård nu navn igen, nu til Haderslev Hovedbanegård.

I 1951 bliver der opført en ny remise på Haderslev Hovedbanegård, til erstatning for maskindepotet på Amtsbanegården, der herefter blev nedlagt. Remise eksisterer stadigvæk og har placering i Hovedbanegårdens vestlige ende af sporarealet.

I 1967 skifter Haderslev Hovedbanegård igen navn- nu til Haderslev Vestbanegård, og ved samme lejlighed indskrænkede man betjeningen af stationen, som nedsættes til Trinbræt.

Fra og med den 2. januar 1974 indstillede DSB persontrafikken mellem Vojens og Haderslev "midlertidigt" pga. oliekrisen, og erstattede togene med rutebiler. Den "midlertidigt" nedlagte persontrafik blev aldrig genoptaget igen og nedlagdes endeligt og formelt ved køreplansskiftet i maj 1978. Herefter betragtedes Haderslevbanen som godsbane.

Den efterhånden meget forfaldne stationsbygningen blev nedrevet i 1985 på nær den lille remise fra 1951 og det store varehus, som blive frasolgt til Fulgsang bryggeriet. Det omfattende sporareal blev i 1992 indskrænket til det nuværende omløbsspor og to stikspor og en del af sporarealet frasolgt til Fuglsang Bryggeriet.

Banestyrelsen lukkede officielt strækningen fra den 1.januar 2001 og Haderslev Vestbanegårds historie slutter her.


Byggeår1866
Åbnet1866.05.02
Nedlagt1968
Nedrevet1985 (Stationsbygningen)
ArkitektN.P.C. Holsøe
StednavneforkortelseHav
Højdeplacering over havet14,3 meter
GPS koordinater55.251985,9.474161

Billede af Haderslev Vestbanegård blev nedrevet 1985 , men har ligget her.
Billede af Haderslev Vestbanegård blev nedrevet 1985 , men har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 29. marts 2020
Download billede

Historisk kort over Haderslev Vestbanegård
Haderslev Vestbanegård - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1905
Åbnet1905.07.01
Nedlagt1933.02.01
NedrevetNedrevet
AdresseEjsbølvej, 6100 Haderslev
Højdeplacering over havet19,4 meter
GPS koordinater55.252008,9.467829

Billede af Simmerstedvej Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Simmerstedvej Trinbræt har ligget foran den store bygning i midten af billedet.
Billede af Simmerstedvej Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Simmerstedvej Trinbræt har ligget foran den store bygning i midten af billedet.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1948 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:- 1948 -
Sted:Danmark, Jylland, Erlev
Ophav:Sylvest Jensen Luftfoto
År:1948
Id:L02875_016.tif


Historisk kort over Simmerstedvej Trinbræt
Simmerstedvej Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ejsbøl Holdeplads lå 2,5 km. fra første station.

Ejsbøl Billetsalg indtil 1909, hvor Ejsbøl blev nedsat til trinbræt.


Byggeår1905
Åbnet1905.07.01
Nedlagt1933.02.01
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektFriedrich Wilhelm Adolph Jablonowski
AdresseEjsbølvej 66, 6100 Haderslev
Højdeplacering over havet32,7 meter
GPS koordinater55.258363,9.464677

Historisk kort over Ejsbøl Holdeplads
Ejsbøl Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1905
Åbnet1905.07.01
Nedlagt1933.02.01
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektFriedrich Wilhelm Adolph Jablonowski
AdresseMoltrup Landevej 87, 6100 Haderslev
Højdeplacering over havet57,9 meter
GPS koordinater55.287028,9.455468

Billede af Moltrup Station.
Billede af Moltrup Station.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Ariel/Dansk Luftfoto - Dato: 1990 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:- 1990 -
Sted:Danmark, jylland, Moltrup
Ophav:Ariel/Dansk Luftfoto
År:1990

Id:A901170_011.tif


Historisk kort over Moltrup Station
Moltrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1905
Åbnet1905.07.01
Nedlagt1933.02.01
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektFriedrich Wilhelm Adolph Jablonowski
AdresseBramdrup Bygade 100, 6100 Haderslev
Højdeplacering over havet66,3 meter
GPS koordinater55.291650,9.439744

Billede af Sønder Bramdrup Station.
Billede af Sønder Bramdrup Station.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Ariel/Dansk Luftfoto - Dato: 1990 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:- 1990 -
Sted:Danmark, jylland, Moltrup
Ophav:Ariel/Dansk Luftfoto
År:1990
Id:A901170_027.tif


Historisk kort over Sønder Bramdrup Station
Sønder Bramdrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hjerndrup Station lå 9,2 km. fra første station.

Hjerndrup Station på Haderslev Amts Jernbaners strækning Haderslev-Sommersted-Skodborg, der åbnedes i 1905. Efter Haderslev-Sommersted-Skodborg banens nedlæggelse i 1933 frasolgtes Hjerndrup Station til privat beboelse. Hjerndrup Stations seneste ejer havde oppudset Hjerndrup Station og malet den i de oprindelige farver.

Hjerndrup Station blev nedrevet i 1983 i forbindelse med anlægget af motorvejen gennem Sønderjylland.


Byggeår1905
Åbnet1905.07.01
Nedlagt1933.02.01
Nedrevet1983
ArkitektFriedrich Wilhelm Adolph Jablonowski
Højdeplacering over havet57,7 meter
GPS koordinater55.309585,9.429256

Billede af Hjerndrup Station.
Billede af Hjerndrup Station.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Dana Luftfoto/Odense Luftfoto - Dato: 1950 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:- 1950 -
Sted:Danmark, Jylland, Hjerndrup
Vejnavn:Steppingvej
Husnummer:111
Postnummer:6100
By:Haderslev
Sogn:Hjerndrup
Ophav:Dana Luftfoto
År:1950
Id:DA00469_021a.tif


Historisk kort over Hjerndrup Station
Hjerndrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ulriksbjerg Holdeplads med sidespor lå 11,8 km. fra første station.

Ulriksbjerg Billetsalg foregik fra den nærtved beliggende gård Ulriksbjerg frem til genforeningen i 1920, hvorefter Ulriksbjerg blev nedsat til trinbræt med sidespor.


Byggeår1905
Åbnet1905.07.01
Nedlagt1933.02.01
NedrevetNedrevet
ArkitektFriedrich Wilhelm Adolph Jablonowski
Højdeplacering over havet57,1 meter
GPS koordinater55.303637,9.393217

Billede af Ulriksbjerg Holdeplads med sidespor - Holdeplads med sidespor er nedrevet, men Ulriksbjerg Holdeplads med sidespor har ligget til venstre i midten af billedet.
Billede af Ulriksbjerg Holdeplads med sidespor - Holdeplads med sidespor er nedrevet, men Ulriksbjerg Holdeplads med sidespor har ligget til venstre i midten af billedet.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Dana Luftfoto/Odense Luftfoto - Dato: 1950 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:- 1950 - Ulriksbjerg
Bygningsnavn:Ulriksbjerg
Sted:Danmark, Jylland, Harken
Vejnavn:Harken
Husnummer:11
Lokalitet:Harken
Postnummer:6500
By:Vojens
Sogn:Maugstrup
Ophav:Dana Luftfoto
År:1950
Id:DA00468_017a.tif


Historisk kort over Ulriksbjerg Holdeplads med sidespor
Ulriksbjerg Holdeplads med sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Simmersted Station lå 12,8 km. fra første station.

Simmersted Station er i år 2020 stadig bevaret, men bygningen fik en gennemgribende renovering ca. 1986, hvor bl.a. førstesalen blev fjernet og der kom nyt sortglaseret tegltag på.


Byggeår1904
Åbnet1905.07.01
Nedlagt1933.02.01
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektFriedrich Wilhelm Adolph Jablonowski
AdresseSimmersted Byvej 4, 6500 Vojens
Højdeplacering over havet55,7 meter
GPS koordinater55.299503,9.379649

Billede af Simmersted Station.
Billede af Simmersted Station.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Aalborg Luftfoto - Dato: 1948-1952 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:- 1948-1952 -
Sted:Danmark, Jylland, Simmersted
Vejnavn:Simmersted Byvej
Husnummer:4
Lokalitet:Simmersted
Postnummer:6500
By:Vojens
Sogn:Maugstrup
Ophav:Aalborg Luftfoto
År:1948-1952
Id:AAL_BL44-A1_122_016.tif


Historisk kort over Simmersted Station
Simmersted Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1905
Åbnet1905.07.01
Nedlagt1933.02.01
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektFriedrich Wilhelm Adolph Jablonowski
AdresseMejerivej 2, 6500 Vojens
Højdeplacering over havet56,4 meter
GPS koordinater55.295713,9.347957

Billede af Maugstrup Station.
Billede af Maugstrup Station.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Aalborg Luftfoto - Dato: 1948-1952 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:- 1948-1952 -
Sted:Danmark, Jylland, Maugstrup
Vejnavn:Mejerivej
Husnummer:2
Lokalitet:Maugstrup
Postnummer:6500
By:Vojens
Sogn:Maugstrup
Ophav:Aalborg Luftfoto
År:1948-1952
Id:AAL_BL44-A1_121_031.tif


Historisk kort over Maugstrup Station
Maugstrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1905
Åbnet1905.07.01
Nedlagt1933.02.01
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektFriedrich Wilhelm Adolph Jablonowski
AdresseKastvråvej 17, 6560 Sommersted
Højdeplacering over havet48,0 meter
GPS koordinater55.308476,9.338551

Billede af Kastvrå Station.
Billede af Kastvrå Station.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1953 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:- 1953 -
Sted:Danmark, Jylland, Sommersted
Ophav:Sylvest Jensen Luftfoto
År:1953
Id:H03296_007.tif


Historisk kort over Kastvrå Station
Kastvrå Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1905
Åbnet1905.07.01
Nedlagt1933.02.01
NedrevetAfventer nedrivning
ArkitektFriedrich Wilhelm Adolph Jablonowski
AdresseTingbjergvej 8, 6560 Sommersted
Højdeplacering over havet51,2 meter
GPS koordinater55.318607,9.318238

Billede af Sommersted Øst Holdeplads.
Billede af Sommersted Øst Holdeplads.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Aalborg Luftfoto - Dato: 1948-1952 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:- 1948-1952 -
Bygningsnavn:Sommersted Kro
Sted:Danmark, Jylland, Sommersted
Vejnavn:Tingbjergvej
Husnummer:8
Postnummer:6560
By:Sommersted
Sogn:Sommersted
Ophav:Aalborg Luftfoto
År:1948-1952
Id:AAL_BL44-A1_166_016.tif


Historisk kort over Sommersted Øst Holdeplads
Sommersted Øst Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1905
Åbnet1905.07.01
Nedlagt1933.02.01
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektFriedrich Wilhelm Adolph Jablonowski
AdresseLaurids Skaus Vej 3, 6560 Sommersted
Højdeplacering over havet42,7 meter
GPS koordinater55.321378,9.304366

Billede af Sommersted By Station.
Billede af Sommersted By Station.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Aalborg Luftfoto - Dato: 1948-1952 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:- 1948-1952 -
Sted:Danmark, Jylland, Sommersted
Vejnavn:Laurids Skaus Vej
Husnummer:3
Postnummer:6560
By:Sommersted
Sogn:Sommersted
Ophav:Aalborg Luftfoto
År:1948-1952
Id:AAL_BL44-A1_167_025.tif


Historisk kort over Sommersted By Station
Sommersted By Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1905
Åbnet1905.07.01
Nedlagt1933.02.01
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektFriedrich Wilhelm Adolph Jablonowski
AdresseSøndermarksvej 1A, 6560 Sommersted
Højdeplacering over havet40,4 meter
GPS koordinater55.314864,9.291931

Billede af Sommersted Amtsbanegård.
Billede af Sommersted Amtsbanegård.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1960 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:- 1960 -
Sted:Danmark, Jylland, Sommersted
Vejnavn:Søndermarksvej
Husnummer:1
Lokalitet:Sommersted
Postnummer:6560
By:Sommersted
Sogn:Sommersted
Ophav:Sylvest Jensen Luftfoto
År:1960
Id:B09414_010.tif


Historisk kort over Sommersted Amtsbanegård
Sommersted Amtsbanegård - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Sommersted Vest Station lå 21,6 km. fra første station.

Sommersted Vest blev inden banens lukning nedsat til trinbræt.


Byggeår1905
Åbnet1905.07.01
Nedlagt1933.02.01
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektFriedrich Wilhelm Adolph Jablonowski
AdresseStoregade 186, 6560 Sommersted
Højdeplacering over havet40,4 meter
GPS koordinater55.311073,9.281975

Billede af Sommersted Vest Station.
Billede af Sommersted Vest Station.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1960 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:- 1960 -
Sted:Danmark, Jylland, Sommersted
Vejnavn:Storegade
Husnummer:186
Lokalitet:Sommersted
Postnummer:6560
By:Sommersted
Sogn:Sommersted
Ophav:Sylvest Jensen Luftfoto
År:1960
Id:B09418_021.tif


Historisk kort over Sommersted Vest Station
Sommersted Vest Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Mølby (Tovskov) Station lå 23,2 km. fra første station.

Mølby (Tovskov) Station, var ikke en egentlig station, men en lille primitiv bygning bestående af et sammenbygget varehus og venterum. Billetsalg og godsekspedition fandt sted i Mølby kro, beliggende ved amtsvejen knap 100 meter syd for stationen, tæt på Torskov vandmølle. Den lille "station" blev nedrevet kort efter banens lukning og har ligger på den nuværende gårdsplads ud for Mølby savværk.

Trods den beskedne stationsbygning så bestod baneanlægget af otte sporskifter og 553 meter sidespor, som gik i en sydvestlig bue om til Torskov vandmølle og lå tæt på Tovskov Essen, som også har rummet Mølby mejeri. Torskov vandmølle blev senere nedrevet og omdannet til et større foderstoffirma. I dag (2021) er der heller ikke fodderstoffirma, og bygningerne er overtaget af Cirkus Dannebrog.


Byggeår1905
Åbnet1905.07.01
Nedlagt1933.02.01
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet32,8 meter
GPS koordinater55.321584,9.265236

Billede af Mølby (Tovskov) Station - Stationen er nedrevet, men Mølby (Tovskov) Station har ligget i billedets venstre siden, vor de to mindre udebygninger befinder sig..
Billede af Mølby (Tovskov) Station - Stationen er nedrevet, men Mølby (Tovskov) Station har ligget i billedets venstre siden, vor de to mindre udebygninger befinder sig..
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1947 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:Madsen og Schwee Savværk og Tømrerforretning
Person:Madsen og Schwee
Bygningsnavn:Mølby Savværk
Sted:Danmark, Jylland, Sommersted, Mølby
Vejnavn:Slotsvej
Husnummer:3
Lokalitet:Mølby
Postnummer:6560
By:Sommersted
Sogn:Oksenvad
Ophav:Sylvest Jensen Luftfoto
År:1947
Id:L02150_031.tif


Historisk kort over Mølby (Tovskov) Station
Mølby (Tovskov) Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Lerte Station lå 24,8 km. fra første station.

Lerte Station er også igennem tiden blevet betegnet som Neder Lert Station.


Byggeår1905
Åbnet1905.07.01
Nedlagt1933.02.01
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektFriedrich Wilhelm Adolph Jablonowski
AdresseOverbyvej 3, 6560 Sommersted
Højdeplacering over havet44,9 meter
GPS koordinater55.334706,9.268140

Billede af Lerte Station.
Billede af Lerte Station.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1956 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:- 1956 -
Sted:Danmark, Jylland, Sommersted
Ophav:Sylvest Jensen Luftfoto
År:1956
Id:H07871_012.tif


Historisk kort over Lerte Station
Lerte Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1904
Åbnet1905.07.01
Nedlagt1933.02.01
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektFriedrich Wilhelm Adolph Jablonowski
AdresseØrstedvej 11, 6560 Sommersted
StednavneforkortelseØd
Højdeplacering over havet41,1 meter
GPS koordinater55.343229,9.250725

Billede af Sønder Ørsted Station.
Billede af Sønder Ørsted Station.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1962 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:- 1962 -
Sted:Danmark, Jylland, Sommersted, Ørsted
Ophav:Sylvest Jensen Luftfoto
År:1962
Id:H12259_014.tif


Historisk kort over Sønder Ørsted Station
Sønder Ørsted Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Jels Station lå 29,7 km. fra første station.

Jels fik ikke en egentlig stationsbygning. Samtidig med banens anlæg, blev der opført et nyt hotel i røde sten ved Jels torvs østlige side tæt på jernbanen. Der indrettes baneekspedition i hotellets sydlige ende og der opførtes en træveranda, hvor der var indrettet en mindre ventesal, hvor de rejsende kunne opholde sig. Hotellet var privatdrevet, men den nærliggende kvægfold og pakhus var ejet af kommunen.


Byggeår1905
Åbnet1905.07.01
Nedlagt1933.02.01
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektFriedrich Wilhelm Adolph Jablonowski
AdresseJels Torvet 1, 6630 Rødding
Højdeplacering over havet37,6 meter
GPS koordinater55.357247,9.203057

Billede af Jels Station, som var Stationkro med venteværelse i gavlen til venstre.
Billede af Jels Station, som var Stationkro med venteværelse i gavlen til venstre.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Aalborg Luftfoto - Dato: 1948-1952 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:- 1948-1952 - Jels Torvet 1
Bygningsnavn:Hotel Jels
Sted:Danmark, Jylland, Jels
Vejnavn:Jels Torvet
Husnummer:1
Lokalitet:Jels
Postnummer:6630
By:Rødding
Ophav:Aalborg Luftfoto
År:1948-1952
Id:AAL_BL44-A1_026_008.tif


Historisk kort over Jels Station
Jels Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Haraldsholm Holdeplads med sidespor lå 32,6 km. fra første station.

Haraldsholm Billetsalg foregik fra den nærtved beliggende gård Haraldsholm frem til genforeningen i 1920, hvorefter Haraldsholm blev nedsat til trinbræt med sidespor.


Byggeår1905
Åbnet1905.07.01
Nedlagt1933.02.01
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektFriedrich Wilhelm Adolph Jablonowski
AdresseHaraldsholmvej 14, 6630 Rødding
Højdeplacering over havet55,9 meter
GPS koordinater55.379834,9.181362

Billede af Haraldsholm Holdeplads med sidespor - billetsalget samt ekspedition af gods skete fra gården Haraldsholm.
Billede af Haraldsholm Holdeplads med sidespor - billetsalget samt ekspedition af gods skete fra gården Haraldsholm.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1962 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:- 1962 -
Sted:Danmark, Jylland, Jels, Grønnebæk
Ophav:Sylvest Jensen Luftfoto
År:1962
Id:H12607_034.tif


Historisk kort over Haraldsholm Holdeplads med sidespor
Haraldsholm Holdeplads med sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Mikkelborg Kro Station lå 34,6 km. fra første station.

Mikkelborg Station blev drevet fra den nærtvedliggende kro.


Byggeår1905
Åbnet1905.07.01
Nedlagt1933.02.01
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektFriedrich Wilhelm Adolph Jablonowski
AdresseMikkelborg Bygade 5, 6630 Rødding
Højdeplacering over havet55,9 meter
GPS koordinater55.387169,9.154573

Billede af Mikkelborg Kro Station.
Billede af Mikkelborg Kro Station.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Aalborg Luftfoto - Dato: 1948-1952 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:- 1948-1952 - Mikkelborg Bygade 5
Sted:Danmark, Jylland, Katrad
Vejnavn:Mikkelborg Bygade
Husnummer:5
Lokalitet:Mikkelborg
Postnummer:6630
By:Rødding
Ophav:Aalborg Luftfoto
År:1948-1952
Id:AAL_BL44-A1_022_024.tif


Historisk kort over Mikkelborg Kro Station
Mikkelborg Kro Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Skodborgskov Holdeplads med sidespor lå 36,2 km. fra første station.

Skodborgskov billetsalg foregik fra en nærliggende ejendom, som lå lidt vest fra trinbrættet. Skodborgskov blev inden banens lukning nedsat til trinbræt med sidespor.


Byggeår1905
Åbnet1905.07.01
Nedlagt1933.02.01
NedrevetNedrevet
ArkitektFriedrich Wilhelm Adolph Jablonowski
AdresseSkodborgskovvej 27, 6630 Rødding
Højdeplacering over havet50,9 meter
GPS koordinater55.400598,9.154219

Historisk kort over Skodborgskov Holdeplads med sidespor
Skodborgskov Holdeplads med sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1897
Åbnet1897.08.02
Nedlagt1933.02.01
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektFriedrich Wilhelm Adolph Jablonowski
AdresseSkodborg Nørregade 4B, 6630 Rødding
Stednavneforkortelse
Højdeplacering over havet38,3 meter
GPS koordinater55.42040471623624,9.153552795025925

Billede af Skodborg Amtsbanegård.
Billede af Skodborg Amtsbanegård.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1947 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:Skodborg station - 1947 -
Bygningsnavn:Skodborg Station
Sted:Danmark, Jylland, Skodborg
Vejnavn:Skodborg Nørregade
Husnummer:4B
Lokalitet:Skodborg
Postnummer:6630
By:Rødding
Sogn:Skodborg
Ophav:Sylvest Jensen Luftfoto
År:1947
Id:L02274_012.tif


Historisk kort over Skodborg Amtsbanegård
Skodborg Amtsbanegård - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Haderslev-Skodborg

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Haderslev Amts Jernbaner I : Dr. Mauves bane (Dansk Jernbane-Klub: 28)
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Haderslev Amts Jernbaner I : Dr. Mauves bane (Dansk Jernbane-Klub: 28)
B. Wilcke
1971
144
Herfølge
Dansk Jernbane-Klub
65.841
Haderslev Amts Jernbaner II (Becherer Bygger Videre) (Dansk Jernbane-Klub: 29)
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Haderslev Amts Jernbaner II (Becherer Bygger Videre) (Dansk Jernbane-Klub: 29)
Birger Wilcke
1971
136

Dansk Jernbane-Klub
65.841
Sønderjyske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Sønderjyske jernbaner
Niels Jensen
1975
80
København
J. Fr. Clausen
87-11-03697-4