Herning-Holstebro - operatør: DSB

Herning-Holstebro jernbane udgør en vigtig statsbanestrækning i det centrale Jylland, som har spillet en betydelig rolle i regionens infrastrukturelle udvikling og forbindelser gennem årene. Med en solid historie og strategisk placering har denne jernbanelinje forbundet flere samfund og lettere passager- og godstransporten mellem Herning og Holstebro.

I 1898 nedsatte man en kommission med det formål at undersøge jernbaneforholdene i Jylland. Året efter, i 1899, fremlagde kommissionen en betænkning, hvori etableringen af en statsbane mellem Herning og Holstebro blev foreslået. Dette forslag mødte generelt accept, både lokalt og nationalt, og banens linjeføring blev accepteret uden større modstand.

Efter betænkningen blev ophøjet til lov den 27. april 1900, blev der straks givet tilladelse til at påbegynde anlægsarbejdet til jernbanen. Anlægsarbejdet forløb relativt gnidningsfrit, og den 11. oktober 1904 kunne Herning-Holstebro jernbane officielt indvies. Allerede dagen efter kunne den daglige drift på strækningen påbegyndes med tre daglige tog i hver retning.

I de efterfølgende år gennemgik Herning-Holstebro jernbane flere udviklingsfaser og moderniseringsprojekter. Strækningen blev løbende opgraderet med nye sikringsanlæg og signalsystemer for at sikre en sikker og effektiv togdrift. I sommeren 2022 blev banen udstyret med det moderne ERTMS niveau 2 signalsystem, som markerede et vigtigt skridt i dens teknologiske fornyelse.

Herning-Holstebro jernbane betjenes af både Arriva, der kører ruten Vejle-Thisted, samt fire gange dagligt af DSB med InterCityLyn mellem Struer og København. Denne servicestruktur sikrer en pålidelig og effektiv passagertransport langs strækningen.

I perioden fra midten af maj til midten af juni 2023 tog Banedanmark et nyt, digitalt signalsystem i brug på jernbanen mellem Holstebro/Herning-Skjern-Esbjerg. Formålet med dette var at forbedre punktligheden og stabiliteten af togdriften. Det nye signalsystem erstattede de gamle analoge signaler, som var blevet udtjente og årsag til mange fejl. Den digitale opgradering forventes på sigt at reducere signalfejl, øge punktligheden og forbedre trafikinformationen for passagererne.

Samlet set fortsætter Herning-Holstebro jernbane med at være en vigtig livsnerve for transporten i det centrale Jylland og bidrager til regionens økonomiske udvikling og mobilitet.

Vigtige stamdata for Herning-Holstebro


Jernbanens længde i km 41,1
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 27. april 1900 - LOV nr 89
BaneforkortelseDSB
Statstilskud i %100 %
Jernbanen indviet1904.10.11
Jernbanen åbnet1904.10.12
Jernbanen nedlagtI drift
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
BallastSkærveballast
Hastighed max120
Hastighed gennemsnitlig max112
DSB banenummer33
El driftNej
TogkontrolsystemATC
Max akseltryk22,5 tons
Max metervægt7,2 t/m
Bane statusRegionalbane

Herning-Holstebro havde følgende stoppestederHerning Banegård Center (Hr) var Herning-Holstebro banens første station

Hernings første station stammede fra 1877, da den private Jernbane fra Silkeborg til Herning blev anlagt. 2 år senere blev banen konverteret til statsbane i 1879, for at forberede at banen i 1881 skutte forlængedes til Skjern.

Det var overarkitekt N.P.C. Holsøe der tegnede bygningerne, hvor selve stationsbygningen var med to lave sidefløje samlet om et højere indgangs- og midterparti. En plan der også ses på Skanderborg-Herning strækningens andre stationer. I den ene fløj blev der indrettet posthus, der var blevet flyttet hertil fra postmesterens gård på hjørnet af Torvet og Østergade.

I lighed med flere andre af Hernings huse, var stationens tag tækket med træspåner, som var et brandfarligt materiale – især når Hernings ikke havde egen brandsprøjte.

Med forlængedes til Skjern blev pladsforholdene for Hernings Stations alt for trange. For at skaffe mere plads flyttede Post- og Telegrafvæsenet til egen bygning vest for banegården i 1892. Pladsproblematikken blev helt galt, da der kom to nye baner henholdsvis til Holstebro i 1904 og til Viborg i 1906.

I 1906 blev den første station nedrevet og en ny større byggede man ovenpå fundamentet efter tegninger af arkitekt Heinrich Wenck. Bygningen i Herning var inspireret af den engelske stil med små kviste samt to store centrale kviste der rejste sig over taget. Murenes hvidkalkede blændinger, skifertag og de høje slanke skorstene er også engelske elementer.

Banegårdens indgangsparti bestod af en lang forhal med en række granitsøjler, herfra var der adgang til perron og billetsalg samt restauranter.

Godstransporten fik sin egen bygning i tilknytning til banegården mod øst. I samme retning placeredes remiseområdet.

Hernings anden banegård fra 1906 blev bygget så rigeligt stor, at endnu en landstrækning kunne optages da Givebanens blev forlænget i 1914. Alligevel fik Hernings anden banegård pladsmangel med tiden, men det var ikke persontrafikkens skyld - den ophørte på strækningen Herning-Viborg i 1971, men den stærke og stigende godstrafik. Arkitekt H.Wenck

Hernings anden banegård fungerede i mere end 70 år indtil den trafikale udvikling krævede en omfartsvej for at aflaste bymidten for vejtrafikken. DSB, Postvæsenet og Herning Kommune ønskede at samle hele den offentlige trafik på et sted, hvilket blev til Herning Banegårdscenter.

En ny pakkepostbygning på Godsbanevej blev taget i brug i 1975 som byggeriets første etape og efter mere end to års byggeri var den modernistiske bygning efter tegninger af Ole Ejnar Bonding og Jens Nielsen klar til indvielse 28. april 1979. Banegårdcentret blev en samlet løsning, som rummede både station, posthus, rutebilstation og rejsebureau.

Banegårdscentret blev placeret foran og ved siden af den tidligere banegård, hvorefter Jernbanegade blev sløjfet og den 30. november 1979, blev Dronningens Boulevard taget i brug.

Hernings tredje banegård blev taget i brug i 1979 og året forinden i 1978 blev Hernings anden banegård nedrevet.

I 2017 afsluttedes en større ombygning af stationsbygningen og Banegårdspladsen. Den hidtidige gangbro fra stationsbygningen skråt over pladsen til bybusterminalen ved Smedegade blev revet ned. I stedet opførtes en tilbygning vinkelret på stationsbygningen, hvor der fremover er kiosk og ventesale. Til gengæld blev de hidtidige faciliteter i den eksisterende stationsbygning fjernet bortset fra en gennemgang fra tilbygningen til gangbroen over sporene og der blev anlagt en ny busterminal på Banegårdspladsen.


Byggeår1977
Åbnet1979.04.28
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektOle Ejnar Bonding
AdresseBanegårdspladsen 6A, 7400 Herning
StednavneforkortelseHr
Højdeplacering over havet53,4 meter
GPS koordinater56.133214,8.978207

Billede af Herning Banegård Center.
Billede af Herning Banegård Center. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 13. juli 2023
Download billede

Historisk kort over Herning Banegård Center
Herning Banegård Center - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Gødstrup Trinbræt lå 6,2 km. fra første station.

Gødstrup Trinbræt blev åbnet den 15. marts 2021 og ligger ca. 300 meter fra den gamle Gødstrup Station, som lukkede i 1969. Gødstrup Trinbræt er med en perron på 120 meter, og som er 4,5 meter bred. Perronen er etableret på sydvestsiden af den enkeltsporede jernbane.

Gødstrup Trinbræt blev grundet corona indviet uden fejring den 15. marts 2021, hvor det første tog standsede klokken 05.03 mandag morgen, inden turen fortsatte mod Struer.

Trinbrættet skal blandt andet betjene de knap 4.000 medarbejdere og patienter på supersygehuset i Gødstrup (DNV-Gødstrup), som ligger ved Trinbrættet med ca.  200 meter til hospitalets hovedindgang.

Herning Kommune har etableret en forplads med cykel- og bilparkering samt bus- og taxiholdeplads. Derudover er der blevet etableret en kiss-and-ride zone med muligheder for af- og påstigning.

Alle passagertog i begge køreretninger standser på Trinbræt en med to stop i timen hver vej i myldretiden og én gang i timen i aftentimerne.


Byggeår2021
Åbnet2021.03.15
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
Højdeplacering over havet43,8 meter
GPS koordinater56.15879335556403,8.893443531458727

Historisk kort over Gødstrup Trinbræt
Gødstrup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Skibbild Trinbræt (Ib) [1969-1971] lå 9,6 km. fra første station.

Skibbild Station blev nedsat til trinbræt i 1969 og helt nedlagt 1971. Skibbild er nu fjernstyret krydsningsstation.


Byggeår1904
Åbnet1969
Nedlagt1971
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseSkjoldsvej 7, 7480 Vildbjerg
StednavneforkortelseIb
Højdeplacering over havet52,0 meter
GPS koordinater56.169628,8.845079

Billede af Skibbild Trinbræt.
Billede af Skibbild Trinbræt. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Dana Luftfoto/Odense Luftfoto - Dato: 1953 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: Skibbild Station
Person: Bygningsnavn: Skibbild Station
Sted: Danmark, Jylland, Herning, Skibbild
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Odense Luftfoto
År: 1953
Note: Id: OD01320_018.tif


Historisk kort over Skibbild Trinbræt
Skibbild Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vildbjerg Trinbræt (Id) lå 15,8 km. fra første station.

Vildbjerg Station lå på banestrækningen Herning-Holstebro og åbnede sammen med banen den 11. oktober 1904. Vildbjerg Station var i det meste af sin levetid den bedste mellemstation på banen. Trods Vildbjergs størrelse og udvikling lykkedes det ikke at sikre et trafikgrundlag for Vildbjerg Station, som derfor blev nedsat til trinbræt med sidespor i 1972.

Vildbjerg Station var en smuk stationsbygning tegnet af arkitekt Heinrich Wenck, men stationsbygningen blev i 1977 nedrevet for at gøre plads til en stor supermarkedsbygning. Vildbjerg Trinbræt var herefter reduceret til 2 postkasser og en venteskærm ud mod perronen, der dog i 1982 blev udskiftet med en beskeden ventesal på perronen.


Byggeår1972
Åbnet1972
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseJernbane Alle 9, 7480 Vildbjerg
StednavneforkortelseId
Højdeplacering over havet51,2 meter
GPS koordinater56.197844,8.768799

Billede af Vildbjerg Trinbræt.
Billede af Vildbjerg Trinbræt. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Steen Larsen - Dato: den 26. april 2024


Historisk kort over Vildbjerg Trinbræt
Vildbjerg Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1904
Åbnet1904.10.11
Nedlagt1950'erne
Nedrevet1950'erne
AdresseTroelstrupvej, 7490 Aulum
StednavneforkortelseTrt
Højdeplacering over havet40,7 meter
GPS koordinater56.231633,8.778431

Historisk kort over Troelstrup Trinbræt
Troelstrup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Aulum Trinbræt (Uu) lå 23,4 km. fra første station.

Aulum Station blev nedsat til Trinbræt i 1973 og er fjernstyret krydsningsstation.


Andre navne og stavemåderAvlum
Byggeår1904
Åbnet1973
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseJernbanegade, 7490 Aulum
StednavneforkortelseUu
Højdeplacering over havet44,1 meter
GPS koordinater56.26552800977961,8.788234514288973

Billede af Aulum Trinbræt.
Billede af Aulum Trinbræt.
Fotograf: Steen Larsen - Dato: den 26. april 2024


Historisk kort over Aulum Trinbræt
Aulum Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Tvis Station (Ts) lå 31,6 km. fra første station.

Tvis Station blev nedsat til Trinbræt i 1971 og helt nedlagt i 1979, er nu fjernstyret krydsningsstation.


Byggeår1904
Åbnet1904.10.11
Nedlagt1979
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseKlostervej 12, 7500 Holstebro
StednavneforkortelseTs
Højdeplacering over havet40,0 meter
GPS koordinater56.321929,8.708409

Historisk kort over Tvis Station
Tvis Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Sønderport Trinbræt (Søp) lå 38,6 km. fra første station.

Privatbanen Ringkøbing-Ørnhøj-Holstebro Jernbane (RØHJ) havde fra 1925-1961 endestation på Holstebro Sydbanegård, hvorfra der var en gangtunnel for passagerer til Sønderport Billetsalgssted og et forbindelsesspor, så RØHJ kunne udveksle godsvogne med statsbanen. Fra 1949 til RØHJ banens lukning i 1961 kørte Ørnhøjbanens tog helt ind til Holstebro station og Sønderport Billetsalgssted mistede meget af sin betydning og blev nedgraderet til trinbræt i 1968 og helt nedlagt i 1979.


Byggeår1904
Åbnet1968
Nedlagt1979
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseSønder Alle 33A, 7500 Holstebro
StednavneforkortelseSøp
Højdeplacering over havet20,6 meter
GPS koordinater56.353327,8.612868

Billede af Sønderport Trinbræt.
Billede af Sønderport Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 1. oktober 2022
Download billede

Historisk kort over Sønderport Trinbræt
Sønderport Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Holstebro Station (Ho) var Herning-Holstebro's endestation og lå 41,1 km. fra første station.

Holstebro fik sin første banegård i 1866 da strækningen Langå-Struer-Holstebro blev anlagt i stykkevise etaper pga. krigsforholdene, som endelig nu var blevet fuldført. I 1875 kom vestkyststrækningen fra Ringkøbing til og i 1904 strækningen fra Herning. Holstebro Banegård blev for lille og en ny station blev bygget og taget i brug i 1906.

Den gamle Holstebro Banegård lå ved den nuværendes perron 3 og blev nedrevet i 1906.


Byggeår1905
Åbnet1906
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseStationsvej 15, 7500 Holstebro
StednavneforkortelseHo
Højdeplacering over havet23,3 meter
GPS koordinater56.365371,8.620789

Billede af Holstebro Station.
Billede af Holstebro Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 1. oktober 2022
Download billede

Historisk kort over Holstebro Station
Holstebro Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Herning-Holstebro

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Midtjyske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Midtjyske jernbaner
Niels Jensen
1979
116
København
J. Fr. Clausen
87-11-03904-3