Aalborg-Hvalpsund Jernbane - operatør: APB (Oprindelig: AHB)

Loven af 8. maj 1894 indeholdt en jernbane mellem Års - Nibe og Svenstrup. Fra Svenstrup kunne man benytte samme spor som Ålborg - Hadsund der var med på samme jernbanelov. Staten ydede et tilskud på halvdelen af anlægsudgiverne til de fleste af banerne på denne lov og således også til denne.

Den 23. december 1895 blev der udstedt koncession til banen. Indvielsen af strækningen fandt sted den 15. juli 1899. Tanken om anlægget af en bane fra Aars til Hvalpsund fremkom i 1896 på et møde i Farsø og meget kort tid efter nedsatte man et udvalg der skulle arbejde videre med sagen. Der var kortvarigt optræk til en lokal konflikt mellem de berørte kommuner da Farsø ønskede at banen skulle have endepunkt i Farsø og dermed altså ikke føres helt til Hvalpsund. I 1900 opnåedes enighed og et nydannet fælles udvalg for banen Aars - Hvalpsund foretog henvendelse til Aars - Nibe - Svendstrup Banen om driftsfællesskab.

Af driftsbestyrer Rammeskov, Aalborg, udarbejdedes et nyt projekt hvor udgiften blev anslået til 756.000 kroner og i den til ministeriet indsendte ansøgning blev det anmodet om at Staten skulle betale halvdelen af anlægsudgifterne. Næsten samtidigt fremkom en ansøgning fra beboere i Gedsted om koncession på en jernbane Aalestrup - Gedsted - Hvalpsund, men denne bane faldt i Rigsdagen. Dette medførte at Gedsted projektet henvendte sig til Aars - Hvalpsund projetet og fik mod vederlag ændret linieføringen til at omfatte Gedsted.

Men heldigvis fandt man endelig et kompromis der kom på den store jernbanelov af 27. maj 1908. Koncessionen til banen blev udstedt den 13. november 1908 og man startede anlægsarbejderne det næste forår, april 1909. Af materiel blev der anskaffet 2 lokomotiver, 6 godsvogne og 4 personvogne. Indvielsen fandt sted den 2. juli 1910 og dagen efter blev den ordinære drift indledt med 4 daglige tog i hver retning.

AHB Indgik senere som del af Ålborg Privatbaner.

Vigtige stamdata for Aalborg-Hvalpsund Jernbane


Jernbanens længde i km 75,1
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 27. maj 1908 - LOV nr 156
BaneforkortelseAHB
Statstilskud i %50 %
Dato for Koncession1908.11.13
Jernbanen åbnet1899.07.16
Persontrafik nedlagt1969.03.31
Godstrafik nedlagt1969.03.31
Jernbanen nedlagt1969.03.31
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
BallastGrus
El driftNej

Aalborg-Hvalpsund Jernbane har haft følgende jernbaneoperatører igennem banens levetid


Start datoSlut datoJernbaneselskabEjendomsmærke
1915.04.011969.03.31Aalborg PrivatbanerAPB
1910.07.021915.04.01Aalborg-Hvalpsund JernbaneAHB
1899.07.161910.07.02Aars-Nibe-Svendstrup Jernbane, senere AHBANSJ

Aalborg-Hvalpsund Jernbane havde følgende stoppestederBanekort over Aalborg-Hvalpsund Jernbane

Banekort fra Aalborg-Hvalpsund Jernbane (AHB).
Banekort fra Aalborg-Hvalpsund Jernbane (AHB).
Kilde: © wikipedia.org og OpenStreetMap contributors - openstreetmap.org CC BY-SA 2.0 / CC BY-SA 3.0 - artikler og andre medier under frie og åbne licenser. - Dato: den 7. november 2011 - LINK til kilde.


Aalborg Station (Ab) var Aalborg-Hvalpsund Jernbane banens første station

Aalborg Station åbnede den 18. september 1869 som endestation for jernbanen fra Randers til Aalborg. Aalborg Station blev indviet af Kong Christian den 9. den 18. september 1869, hvor den nye jernbanestrækning fra Randers til Aalborg blev indviet. Dagen efter indledtes den daglige drift med tre tog i hver retning. Ved etableringen af Aalborg Station var Aalborg den næststørste by i Jylland med 11.700 indbyggere. Aalborg Station var en statelig og pompøs bygning tegnet af N.P.C. Holsøe, med en nyfortolkning af den norditalienske renæssance. Aalborg Station var en større udgave af den på tidspunktet 4 år yngre Nyborg station nr. 2. I de første driftsår var der kun ca. 165 frarejsende passagerer på de 3 afgange om dagen. 

Aalborgs første banegård var bygget så stor og tilsyneladende rummelig ved åbningen, at man skulle tro, at den aldrig ville få pladsproblemer, men både Aalborg by og de mange banerne havde vokseværk, hvor især optagelsen af Aalborg Privatbaner skabte pladsproblemer:

  • Den 16. august 1879 blev Aalborg Station forbundet nordpå til Vendsysselbanen med den første jernbanebroen over Limfjorden. 
  • Den 19. marts 1897 åbnede Fjerritslev-Nørresundby Jernbane - (FNSJ) og den 18. juli 1899 åbnede strækningen Nørresundby-Sæby-Frederikshavn (Sæbybanen). Begge strækninger lå nord for Limfjorden, men næsten alle tog udgik fra Aalborg Banegård. 
  • Den 15. juli 1899 åbnede Aars-Nibe-Svenstrup Jernbane, der i 1910 blev forlænget til Hvalpsund (by). I starten udgik banens tog fra Svenstrup station men med den nye Aalborg Station i 1902 førtes togene til Aalborg. 
  • Den 2. december 1900 blev Aalborg Station udgangspunkt for Aalborg-Hadsund Jernbane, der gik fra Aalborg gennem det østlige Himmerland til Hadsund.

Aalborgs første station blev for lille og den 8. december 1902 åbnede den nye og nuværende Aalborg Station, som kom til at afløse stationen fra 1869. Den nuværende Aalborg Station, er placeret ca. 300 meter syd for den oprindelige Aalborg Station, og er tegnet af Arkitekt Thomas Arboe. Thomas Arboe udførte tilsvarende byggerier i perioden 1883-1903, bl.a. stationerne i Nyborg og Kolding, stationsbygningerne er inspireret af Aalborgs først station. Selv om Aalborgs nye station har to tårne, er elementerne taget direkte fra N.P.C. Holsøe første station. Thomas Arboe Har ikke lavet tilsvarende arkitektoniske bygninger andre steder. Thomas Arboe tilføjede en praktisk detalje på Aalborg Station, som er renæssanceuret på toppen af bygningen, hvilket er et kendt og gennemgåede element fra andre store jyske stationer.

På trods af stigende trafik i begyndelsen af århundredet fik Aalborg Stations hovedbygning og perronerne ikke større forandringer og udvidelser. Her havde Hadsundbanen sine egne to perroner. Fjerritslev- og Sæbytogene holdt til på perron 3, der frem til 1915 ikke havde venterum for de rejsende. I 1915 opførte privatbanen en træbygning på perronen samtidig med en ændring og forlængelse af perronen.

Sidst i 1960'erne blev privatbanerne nedlagt:
  • Sæbybanen blev nedlagt den 31. marts 1968.
  • Fjerritslev-Nørresundby den 1. april 1969.
  • Hvalpsund den 1. april 1969.
  • Hadsundbanen den 1. april 1969.
 
Aalborg Station havde indtil 1970'erne et stationsareal, som var plastret til med mange småbygninger, der siden over en årrække er blev fjernet. Aalborg Stationen ligger i dag smukt renoveret både Indvendigt og udvendigt. Aalborg Stationen blev fredet i 1992 og den oprindelige Aalborg Station fra 1869 blev nedrevet i 1904.

I 2003 blev Aalborg Station på den nye Aalborg Nærbane, der betjener syv stationer i og omkring Aalborg mellem Nørresundby i nord og Skørping i syd. I 2017 blev den regionale jernbanedrift fra Aalborg station til Skørping og Frederikshavn overdraget fra DSB til jernbaneselskabet Nordjyske Jernbaner.


Byggeår1900
Åbnet1902.12.08
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektThomas Arboe
AdresseJohn F. Kennedys Pl. 3, 9000 Aalborg
StednavneforkortelseAb
Højdeplacering over havet4,4 meter
GPS koordinater57.043181,9.917006

Billede af Aalborg Station.
Billede af Aalborg Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 25. september 2021
Download billede

Historisk kort over Aalborg Station
Aalborg Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Skalborg Trinbræt (Og) lå 3,9 km. fra første station.

I december 2003 oprettedes Skalborg trinbræt ca. 400 meter syd for den gamle station, der hvor den første station var i ledvogterhuset.

Skalborg Station åbnede i 1899 i ledvogterhuset, hvor det nuværende trinbræt er placeret. Ifm. at banen skulle laves dobbeltsporet, byggede man i 1950 en ny station, som var i drift frem til 1972, hvor den lukkede som station. Stationen findes den dag i dag og er placeret ca. 400 meter i retning mod Aalborg,


Byggeår2003
Åbnet2003
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseStationsmestervej 168, 9200 Aalborg SV
StednavneforkortelseOg
Højdeplacering over havet5,6 meter
GPS koordinater57.008029,9.897970

Billede af Skalborg Trinbræt.
Billede af Skalborg Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 24. juli 2021
Download billede

Historisk kort over Skalborg Trinbræt
Skalborg Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Svenstrup (Jylland) Trinbræt (Sn) lå 9,3 km. fra første station.

Svenstrup fik ikke station ved Randers-Aalborg banens åbning den 19. september 1869. Svendstrup fik en holdeplads i 1872 med et offentligt sidespor men faciliteterne bestod kun af et træskur med venterum. I 1875 opførtes den første stationsbygning, af den lille standardtype, lidt nord for den nuværende station. I 1877 blev Svenstrup Holdeplads ophøjet til station med fuld ekspedition

Da Svenstrup blev endestation for Aars-Nibe-Svendstrup Jernbane den 15. juli 1899, viste det sig hurtigt at Svenstrups stationsbygning var for lille og at der også skulle andre mere moderne faciliteter til.

I 1904 åbnede den "nye" Svenstrup Station syd for den oprindelige station. Svenstrups første stationsbygning kom til at fungere som tjenestebolig indtil begyndelsen af 1980'erne, hvor den blev revet ned.

Aars-Nibe-Svendstrup banen blev nedlagt den 31. marts 1969 og Svenstrup Station blev nedlagt den 25. maj 1972.

Nyt trinbræt blev anlagt i Svenstrup ifm. Aalborg Nærbanes start den 14. december 2003 som trinbræt for Aalborg nærbane.


Byggeår2003
Åbnet2003.12.14
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseHobrovej 767A, 9230 Svenstrup J
StednavneforkortelseSn
Højdeplacering over havet10,3 meter
GPS koordinater56.972083886942215,9.855999354672555

Historisk kort over Svenstrup (Jylland) Trinbræt
Svenstrup (Jylland) Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Godthåb Station lå 12,6 km. fra første station.

Godthåb startede som Billetsalgssted, men blev opgraderet til Station senere hen.


Byggeår1899
Åbnet1899.07.16
Nedlagt1969.03.31
NedrevetNedrevet
ArkitektThomas Arboe
Højdeplacering over havet21,5 meter
GPS koordinater56.971307,9.809451

Billede af Godthåb Station.
Billede af Godthåb Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Aalborg Luftfoto - Dato: 1960 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: Tostrupvej 41 - Anders Andersens Stålvarerfabrik - 1960 -
Person: Bygningsnavn: Anders Andersens Stålvarerfabrik
Sted: Danmark, Jylland, Svenstrup
Vejnavn: Tostrupvej
Husnummer: 41
Lokalitet: Godthåb
Postnummer: 9230
By: Svenstrup J
Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Aalborg Luftfoto
År: 1960
Note: Id: AAL_01771_047.tif


Historisk kort over Godthåb Station
Godthåb Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Tostrup Trinbræt lå 15,0 km. fra første station.

Tostrup Trinbræt blev oprettet da skinnebusserne blev indført i 1944.


Byggeår1944
Åbnet1944.08.01
Nedlagt1969.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet29,7 meter
GPS koordinater56.978522,9.773923

Historisk kort over Tostrup Trinbræt
Tostrup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Store Restrup Trinbræt lå 16,3 km. fra første station.

Tostrup Trinbræt blev oprettet da skinnebusserne blev indført i 1944.


Byggeår1944
Åbnet1944
Nedlagt1969.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet39,2 meter
GPS koordinater56.985788,9.760359

Historisk kort over Store Restrup Trinbræt
Store Restrup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1899
Åbnet1899.07.16
Nedlagt1969.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektThomas Arboe
AdresseSønderholm Hedevej 61, 9240 Nibe
Højdeplacering over havet32,0 meter
GPS koordinater56.989732,9.739712

Billede af Sønderholm Station.
Billede af Sønderholm Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Aalborg Luftfoto - Dato: 1962 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1962 - Sønderholm station
Person: Bygningsnavn: Sønderholm Station
Sted: Danmark, Jylland, Sønderholm
Vejnavn: Sønderholm Hedevej
Husnummer: 61
Lokalitet: Sønderholm
Postnummer: 9240
By: Nibe
Sogn: Sønderholm
Matrikelnummer: Ophav: Aalborg Luftfoto
År: 1962
Note: Id: AAL_02218_f_010.tif


Historisk kort over Sønderholm Station
Sønderholm Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1938
Åbnet1938.09.24
Nedlagt1969.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet20,8 meter
GPS koordinater56.992359,9.710705

Billede af Nyrup Mark Trinbræt.
Billede af Nyrup Mark Trinbræt. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Aalborg Luftfoto - Dato: 1958 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: Skavnshøj 28- 1958 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Sønderholm
Vejnavn: Skavnshøj
Husnummer: 28
Lokalitet: Nyrupmark
Postnummer: 9240
By: Nibe
Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Aalborg Luftfoto
År: 1958
Note: Id: AAL_01107_022.tif


Historisk kort over Nyrup Mark Trinbræt
Nyrup Mark Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Binderup Trinbræt lå 21,4 km. fra første station.

Binderup Billetsalgssted var indrettet i et baneformandshus og blev fra 1. januar 1922 nedsat til trinbræt.


Byggeår1922
Åbnet1922.01.01
Nedlagt1969.03.31
NedrevetEksisterer stadig
AdresseBinderupvej, 9240 Nibe
Højdeplacering over havet7,3 meter
GPS koordinater56.99549532397129,9.679647974011655

Billede af Binderup Trinbræt.
Billede af Binderup Trinbræt. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Aalborg Luftfoto - Dato: 1962 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1962 - Binderup Station
Person: Bygningsnavn: Binderup Station
Sted: Danmark, Jylland, Sønderholm
Vejnavn: Binderupvej
Husnummer: 9
Lokalitet: Binderup
Postnummer: 9240
By: Nibe
Sogn: Vokslev
Matrikelnummer: Ophav: Aalborg Luftfoto
År: 1962
Note: Id: AAL_02218_050.tif


Historisk kort over Binderup Trinbræt
Binderup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Skal Trinbræt lå 22,5 km. fra første station.

Skal Trinbræt havde billetsalg i det nærtliggende vogterhus.


Byggeår1949
Åbnet1949.10.02
Nedlagt1969.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet7,9 meter
GPS koordinater56.994046,9.658825

Historisk kort over Skal Trinbræt
Skal Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Nibe Station (Ne) lå 24,6 km. fra første station.

Nibe Station blev etableret til åbningen af Aars-Nibe-Svendstrup Jernbane i 1899. Jernbanen kom til at betyde meget for Nibe, og der kom efterhånden godt gang i godstransporterne og en ret betydelig persontrafik. I 1910 blev jernbanen forlænget fra Aars til Hvalpsund, hvilket gav endnu bedre muligheder.

I 1969 led Aalborg-Hvalpsund Jernbane, til at dele skæbne med mange af mange af de andre Aalborg Privatbaner og jernbanen blev nedlagt. Nibe Station fik lov til at henligge og forfalde nogle år, før den blev nedrevet i 1971.


Byggeår1899
Åbnet1899.07.16
Nedlagt1969.03.31
Nedrevet1971
ArkitektThomas Arboe
StednavneforkortelseNe
Højdeplacering over havet2,2 meter
GPS koordinater56.98397537309935,9.633021234079708

Historisk kort over Nibe Station
Nibe Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Lundbæk Holdeplads lå 27,4 km. fra første station.

Lundbæk var Holdeplads med billetsalg fra baneformandshuset. Der var meget ringet trafik og billetsalget ophørte i 1921 hvor stationen blev nedsat til trinbræt.


Byggeår1899
Åbnet1899.07.16
Nedlagt1969.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektThomas Arboe
AdresseLøgstørvej 14, 9240 Nibe
Højdeplacering over havet2,4 meter
GPS koordinater56.964464,9.607465

Billede af Lundbæk Holdeplads.
Billede af Lundbæk Holdeplads. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1962 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: Løgstørvej 12 - 1962 -
Person: Gunner Pedersen
Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Sebbersund, Nibe, Lundbæk
Vejnavn: Løgstørvej
Husnummer: 12
Lokalitet: Postnummer: 9240
By: Nibe
Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1962
Note: Id: H12778_017.tif


Historisk kort over Lundbæk Holdeplads
Lundbæk Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1899
Åbnet1899.07.16
Nedlagt1969.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektThomas Arboe
AdresseSebbersundvej 1, 9240 Nibe
Højdeplacering over havet5,1 meter
GPS koordinater56.957253,9.583610

Billede af Sebbersund Station.
Billede af Sebbersund Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Aalborg Luftfoto - Dato: 1955 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: Sebbersundvej 1 - Sebbersund station - 1955 -
Person: Bygningsnavn: Sebbersund station
Sted: Danmark, Jylland, Vegger
Vejnavn: Sebbersundvej
Husnummer: 1
Lokalitet: Postnummer: 9240
By: Nibe
Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Aalborg Luftfoto
År: 1955
Note: Id: AAL_00503_036.tif


Historisk kort over Sebbersund Station
Sebbersund Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Halkær Trinbræt lå 33,4 km. fra første station.

Halkær Holdeplads med sidespor åbnede den 16. juli 1899 sammen med Aars-Nibe-Svendstrup banen. Banen blev forlængedes til Hvalpsund den 2. juli 1910, og var nu Aalborg-Hvalpsund banen.

Trods for at det var en bane med gode forbindelser i hver ende, så fik Halkær Holdeplads aldrig en større betydning. Halkær Holdeplads lå i et meget tyndt befolket område og der kom aldrig industri eller bebyggelse af betydning i stationens levetid.

Da nedlæggelsen af Aalborg-Hvalpsund banen i 1968 var på tale, og at banen skulle nedlægges pr 31. marts 1969, så sagde personalet op på Halkær Holdeplads – meget lig det samme mønster, som på de andre stationer på strækningen. Da erstatningspersonale ikke kunne skaffes, blev Halkær Holdeplads nedsat til trinbræt med sidespor i forsommeren 1968 og et par måneder senere nedlagdes sidesporet.

Halkær Holdeplads, nu trinbræt, blev nedlagt den 31. marts 1969 sammen med banen. Stationsbygningen på Halkær Holdeplads nedbrændte nogle år efter og blev efterfølgende nedrevet. Grunden blev solgt til privat beboelse og der blev bygget en ny bygning på grunden i 1987.


Byggeår1899
Åbnet1968 (forsommeren)
Nedlagt1969.03.31
Nedrevet1970'erne efter en brand.
ArkitektThomas Arboe
AdresseHalkærvej 68, 9240 Nibe
Højdeplacering over havet4,7 meter
GPS koordinater56.919959346616835,9.581274263326053

Billede af Halkær Trinbræt.
Billede af Halkær Trinbræt. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1960 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1960 - Halkær Station
Person: Mortensen Jensen -
Bygningsnavn: Halkær Station
Sted: Danmark, Jylland, Halkær
Vejnavn: Halkærvej
Husnummer: 68
Lokalitet: Halkær
Postnummer: 9240
By: Nibe
Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1960
Note: Id: B09013_012.tif


Historisk kort over Halkær Trinbræt
Halkær Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hedegaarde Trinbræt lå 35,7 km. fra første station.

Hedegaarde trinbræt startede som et uofficielt trinbræt den 1. august 1944, hvor Skinnebusserne standse ved Hedegaarde. Først fra den 15. maj 1949, kom der et rigtigt trinbræt og Hedegaarde var officiel.


Byggeår1944
Åbnet1944.08.01
Nedlagt1969.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet7,9 meter
GPS koordinater56.901135,9.574604

Historisk kort over Hedegaarde Trinbræt
Hedegaarde Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vegger Station lå 37,6 km. fra første station.

Vegger Station hed i starten Vægger Station, men fik navneændring i 1958 til Vegger.


Andre navne og stavemåderVægger
Byggeår1899
Åbnet1899.07.16
Nedlagt1969.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektThomas Arboe
AdresseAlgade 5, 9240 Nibe
Højdeplacering over havet8,1 meter
GPS koordinater56.885534,9.570978

Historisk kort over Vegger Station
Vegger Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1949
Åbnet1949.10.02
Nedlagt1969.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet3,6 meter
GPS koordinater56.868264,9.562970

Historisk kort over Skivum Trinbræt
Skivum Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1949
Åbnet1949.10.02
Nedlagt1969.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet11,5 meter
GPS koordinater56.861410,9.552970

Billede af Langdal Trinbræt.
Billede af Langdal Trinbræt. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1951 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: Langdalvej 10 - 1951 -
Person: Fyllgraf, Martin, gårdejer
Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Blære Stationsby
Vejnavn: Langdalvej
Husnummer: 10
Lokalitet: Langdal
Postnummer: 9600
By: Aars
Sogn: Blære
Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen
År: 1951
Note: Id: H00843_011.tif


Historisk kort over Langdal Trinbræt
Langdal Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1898
Åbnet1899.07.16
Nedlagt1969.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektThomas Arboe
AdresseGl Blærevej 7, 9600 Aars
Højdeplacering over havet26,7 meter
GPS koordinater56.856236,9.527187

Billede af Blære Station.
Billede af Blære Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1959 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1959 - Blærevej 63
Person: uddeler Lyngsøe
Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Blære
Vejnavn: Blærevej
Husnummer: 63
Lokalitet: Blære St.
Postnummer: 9600
By: Aars
Sogn: Blære
Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1959
Note: Parti fra Blære St.
Id: B07705_018.tif


Historisk kort over Blære Station
Blære Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1955
Åbnet1955.05.25
Nedlagt1969.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet49,5 meter
GPS koordinater56.834661,9.492760

Historisk kort over Svenstrupgårde Trinbræt
Svenstrupgårde Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Aars Station (As) lå 49,6 km. fra første station.

Aars station blev oprettet i 1893 i forbindelse med etablering af Himmerlandsbanen, som var en statsbane mellem Hobro og Løgstør.

Jernbanens indtog ændrede for bestandigt livet og levebetingelserne i Vesthimmerland. Med jernbanen fulgte etableringen af stationsbyer langs banen. Ofte på steder, hvor der næsten ingen bebyggelse var i forvejen. Således også i Aars, der i 1870 bestod af fem gårde og fire huse, en kirke, en præstegård og en skole. I 1870'erne og 1880'erne begyndte byen at vokse langs den nuværende Himmerlandsgade, og da Hobro-Løgstør banen kom i 1893, var der allerede opstået en lille by.

Herefter gik det meget stærkt, og Aars blev jernbaneknudepunkt, da privatbanen Aalborg-Aars blev anlagt i 1899. Fra 1903 til 1910 havde Privatbanen sin egen station overfor Statsbanestationen, men da privatbanen blev forlænget til Hvalpsund i 1910, var statsbanestationen den eneste station, som blev benyttet.

Allerede i 1920'erne begyndte jernbanernes fremtid at blive diskuteret, og anlæggelsen af nye linjeføringer blev indstillet, da det blev klart, at lastbiler og busser på sigt ville blive stærke konkurrenter til banen. De første busser kom til Aars netop i 1920'erne, og lastbilerne begyndte at høre med til gadebilledet.

Efter 2. Verdenskrig og privatbilismens indtog i 1950'erne og 1960'erne begyndte jernbanernes tid i Vesthimmerland at lakke mod enden. I 1966 lukkede Hobro-Løgstør banen for persontrafik, men bibeholdt godstransport på linjen Viborg over Aalestrup til Løgstør.

Fra den 22. maj 1966, hvor persontrafikken på Himmerlandsbanen blev indstillet, var Aars station kun godsstation og DSB afvikledes persontrafikken med rutebiler. Stykgodset overgik til lastbiltransport i 1973.

I 1969 lukkede Aalborg-Hvalpsund banen for både person- og godstransport.

Aars Station blev revet ned i 1970'erne, og de sidste rester af bygningerne forsvandt i begyndelsen af 1980'erne for at gøre plads til udvidelsen af rutebilstationen i 1985/1986.

Jernbanesporene blev taget op, efter godstransporten blev indstillet i 1999, og den sidste del af jernbanehistorien forsvandt med nedrivningen af ledvogterhuset ved Himmerlandsgade i 2012.


Byggeår1893
Åbnet1893.07.15
Nedlagt1966.05.22
Nedrevet1970'erne og de resterende bygninger forsvandt i begyndelsen af 1980'erne.
ArkitektThomas Arboe
StednavneforkortelseAs
Højdeplacering over havet37,7 meter
GPS koordinater56.802222,9.511717

Billede af Aars Station - Station er nedrevet, men Aars Station har ligget her.
Billede af Aars Station - Station er nedrevet, men Aars Station har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 5. september 2009
Download billede

Historisk kort over Aars Station
Aars Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Pisselhøj Trinbræt lå 52,5 km. fra første station.

Pisselhøj Trinbræt startede som et uofficielt trinbræt den 1. august 1944, hvor Skinnebusserne standse ved Pisselhøj. Først fra den 15. maj 1949, kom der et rigtigt trinbræt og Pisselhøj var officiel.


Byggeår1944
Åbnet1944.08.01
Nedlagt1969.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet31,8 meter
GPS koordinater56.79761685928297,9.471888459103383

Billede af Pisselhøj Trinbræt.
Billede af Pisselhøj Trinbræt. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Aalborg Luftfoto - Dato: 1966 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: Løgstørvej 78 - 1966 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Løgstørvej 78, Pisselhøj, 9600 Aars
Vejnavn: Løgstørvej
Husnummer: 78
Lokalitet: Pisselhøj
Postnummer: 9600
By: Aars
Sogn: Aars
Matrikelnummer: 6c, Pisselhøj By, Aars
Ophav: Aalborg Luftfoto
År: 1966
Note: Id: AAL_03051_024.tif


Historisk kort over Pisselhøj Trinbræt
Pisselhøj Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Jelstrupgaarde Trinbræt lå 54,0 km. fra første station.

Jelstrupgaarde Trinbræt startede som et uofficielt trinbræt den 1. august 1944, hvor Skinnebusserne standse ved Jelstrupgaarde. Først fra den 15. maj 1949, kom der et rigtigt trinbræt og Jelstrupgaarde var officiel.


Byggeår1944
Åbnet1944.08.01
Nedlagt1969.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet27,7 meter
GPS koordinater56.798214,9.447328

Historisk kort over Jelstrupgaarde Trinbræt
Jelstrupgaarde Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Andre navne og stavemåderHaubro indtil 1958
Byggeår1910
Åbnet1910.07.02
Nedlagt1969.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektEinar Packness
AdresseElevvej 15, 9600 Aars
Højdeplacering over havet25,9 meter
GPS koordinater56.799899,9.417123

Billede af Havbro Station.
Billede af Havbro Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1959 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1959 - Havbro Station
Person: Bygningsnavn: Havbro Station
Sted: Danmark, Jylland, Havbro
Vejnavn: Elevvej
Husnummer: 15
Lokalitet: Havbro
Postnummer: 9600
By: Aars
Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1959
Note: Id: B05489_005.tif


Historisk kort over Havbro Station
Havbro Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Holme Station lå 58,2 km. fra første station.

Holme Station var oprindelig ikke en station, men et baneformandshus, hvor man først i 1918 etablerede en station, ved at udvidet baneformandshuset med ventesal og postlokale. Holme station havde betjent af ekspeditrice indtil stationen i 1931 blev nedsat til trinbræt.

Holme Station var med læssespor på 100 meter, som blev fjernet omkring 1960.


Byggeår1909
Åbnet1918
Nedlagt1969.03.31
NedrevetEksisterer stadig
AdresseHolmevej 69, 9640 Farsø
Højdeplacering over havet18,0 meter
GPS koordinater56.788287,9.383987

Billede af Holme Station.
Billede af Holme Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Aalborg Luftfoto - Dato: 1962 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1962 - Holme station
Person: Bygningsnavn: Holme Station
Sted: Danmark, Jylland, Holme
Vejnavn: Holmevej
Husnummer: 69
Lokalitet: Holme
Postnummer: 9640
By: Farsø
Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Aalborg Luftfoto
År: 1962
Note: Id: AAL_02249_002.tif


Historisk kort over Holme Station
Holme Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Farsø Station (Fsø) lå 61,9 km. fra første station.

Farsø Station var en af de større stationer på Aalborg-Hvalpsund banen og åbnede den 2. juli 1910 sammen med den del af banen. Farsø Station lå ved anlæggelsen i et forholdsvist sparsomt område, men hurtigt kom det bebyggelse og industri til og Farsø Station fik et fornuftigt trafikgrundlag frem til lukningen den 31. marts 1969.

Farsø Station var den største station arkitekten Einar Packness tegnede og stationsbygningen fik da også pynt og detaljer for alle pengene.

I 1913 hyrede skagensbanen, arkitekten Ulrik Plesner, hvis første opgave var at ombygge og udvide Skagen Station. Ulrik Plesner er sandsynligvis blevet inspireret af den på tidspunktet nye ikoniske Farsø Station, da han lavede de nye tegninger til Skagen Station. Der er flere proportionelle ligheder mellem Farsø Station fra 1910 og den ombyggede Skagen Station fra 1919.

Farsø Station blev desværre nedrevet i 1977, selv om mange syntes den burde være blevet bevaret for eftertiden pga. af dens enestående arkitektur og de storslåede detaljer.


Byggeår1910
Åbnet1910.07.02
Nedlagt1969.03.31
Nedrevet1977
ArkitektEinar Packness
StednavneforkortelseFsø
Højdeplacering over havet31,2 meter
GPS koordinater56.771954,9.337815

Billede af Farsø Station.
Billede af Farsø Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1956 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1956 - Farsø station
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Farsø
Vejnavn: Stationsvej
Husnummer: 9
Lokalitet: Postnummer: 9640
By: Farsø
Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1956
Note: Id: B02236_f_005.tif


Historisk kort over Farsø Station
Farsø Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Fandrup Station lå 64,2 km. fra første station.

Fandrup Station blev nedsat til holdeplads i 1964.


Byggeår1910
Åbnet1910.07.02
Nedlagt1969.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektEinar Packness
AdresseBanevej 8, 9640 Farsø
Højdeplacering over havet30,2 meter
GPS koordinater56.763132,9.303563

Billede af Fandrup Station.
Billede af Fandrup Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Aalborg Luftfoto - Dato: 1957 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1957 - Fandrup station
Person: Bygningsnavn: Fandrup station
Sted: Danmark, Jylland, Fandrup
Vejnavn: Banevej
Husnummer: 8
Lokalitet: Fandrup
Postnummer: 9640
By: Farsø
Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Aalborg Luftfoto
År: 1957
Note: Id: AAL_01036_009.tif


Historisk kort over Fandrup Station
Fandrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1949
Åbnet1949
Nedlagt1969.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet28,5 meter
GPS koordinater56.751514,9.299945

Billede af Dammergaarde Trinbræt.
Billede af Dammergaarde Trinbræt. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Aalborg Luftfoto - Dato: 1962 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: Dammergårdsvej 37 - 1962 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Dammergårde
Vejnavn: Dammergårdsvej
Husnummer: 37
Lokalitet: Postnummer: 9640
By: Farsø
Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Aalborg Luftfoto
År: 1962
Note: Id: AAL_02271_022.tif


Historisk kort over Dammergaarde Trinbræt
Dammergaarde Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1910
Åbnet1910.07.02
Nedlagt1969.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektEinar Packness
AdresseMellemvej 12, 9640 Farsø
Højdeplacering over havet32,8 meter
GPS koordinater56.725593,9.285616

Billede af Ullits Station.
Billede af Ullits Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1956 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1956 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Ullits
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1956
Note: Id: B01805_006.tif


Historisk kort over Ullits Station
Ullits Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1950
Åbnet1950.11.12
Nedlagt1969.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet11,6 meter
GPS koordinater56.718353,9.237810

Billede af Hestbæk Trinbræt.
Billede af Hestbæk Trinbræt. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Aalborg Luftfoto - Dato: 1962 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: Hestbækvej 47 - Godthaab - 1962 -
Person: Bygningsnavn: Godthåb
Sted: Hestbækvej 47, Hestbæk, 9640 Farsø
Vejnavn: Hestbækvej
Husnummer: 47
Lokalitet: Hestbæk
Postnummer: 9640
By: Farsø
Sogn: Alstrup
Matrikelnummer: 5b, Illeris Gde., Alstrup
Ophav: Aalborg Luftfoto
År: 1962
Note: Id: AAL_02269_004.tif


Historisk kort over Hestbæk Trinbræt
Hestbæk Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1950
Åbnet1950.11.12
Nedlagt1969.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet2,2 meter
GPS koordinater56.70687208810325,9.206453572566016

Billede af Illerisøre Trinbræt.
Billede af Illerisøre Trinbræt. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Aalborg Luftfoto - Dato: 1962 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: Illerisørevej 51 - 1962 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Alstrup
Vejnavn: Illerisørevej
Husnummer: 51
Lokalitet: Hvalpsund
Postnummer: 9640
By: Farsø
Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Aalborg Luftfoto
År: 1962
Note: Id: AAL_02283_023.tif


Historisk kort over Illerisøre Trinbræt
Illerisøre Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1910
Åbnet1910.07.02
Nedlagt1969.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektEinar Packness
AdresseSundvej 64, 9640 Farsø
StednavneforkortelseHps
Højdeplacering over havet3,1 meter
GPS koordinater56.700806,9.196859

Billede af Hvalpsund Station.
Billede af Hvalpsund Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Aalborg Luftfoto - Dato: 1962 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: Havnepladsen - parti Hvalpsund Havn - 1962 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Alstrup
Vejnavn: Havnepladsen
Husnummer: Lokalitet: Hvalpsund
Postnummer: 9640
By: Farsø
Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Aalborg Luftfoto
År: 1962
Note: Id: AAL_02283_026.tif


Historisk kort over Hvalpsund Station
Hvalpsund Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Aalborg-Hvalpsund Jernbane

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Dengang der gik tog til Sæby, Fjerritslev, Hadsund og Hvalpsund
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Dengang der gik tog til Sæby, Fjerritslev, Hadsund og Hvalpsund
Finn Madsen og Frank Sørensen
2009
23
Aalborg
Limfjordsbanen
Nordjyske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Nordjyske jernbaner
Niels Jensen
1976
119
København
J. Fr. Clausen
87-11-03756-3
Aalborg-Hvalpsund Jernbane (Dansk Jernbane-Klub: 58)
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Aalborg-Hvalpsund Jernbane (Dansk Jernbane-Klub: 58)
Hans Jørn Fredberg, Poul Thor Hansen
2009
276

Dansk Jernbane-Klub
9788787050609
Aars – Farsø – Hvalpsund jernbane 1910-1969 (Aalborg-Hvalpsund)
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Aars – Farsø – Hvalpsund jernbane 1910-1969 (Aalborg-Hvalpsund)
Poul Jørgensen, Poul Thor Hansen og Ib Thor Hansen
1998
72
Farsø

87-7742-003-9