Horsens-Thyregod Banen - operatør: HV

Horsens Vestbaner (HV) startede med Horsens-Tørring Banen (HTB) i 1891. Horsens-Tørring blev i 1929 forlænget til Thyregod og Ejstrupholm og indgik sammen med forlængelserne i det nye selskab Horsens Vestbaner.

I Jernbanelov af 12. april 1889 var den 27,8 km lange strækning Horsens-Tørring med, som smalsporet bane (1000 mm), og eneretsbevillingen blev givet 22. november 1889. Banen blev åbnet 1. december 1891. Persontog blev ført ind til statsbanestationen i Horsens, medens der blev anlagt en særlig godsstation for privatbanen.

Godt 7 år senere den 23. april 1899 åbnede Horsens-Bryrup Jernbane, der ligesom Tørringbanen var smalsporet med 1000 mm skinner. Bryrupbanen lejede sig ind på Tørringbanens første 6,6 km spor mellem Horsens og Lund.

Med tilføjelsen af Bryrupbanen blev der opført en privatbanestationen, så der både kunne ekspederes person- og godstrafik uden om statsbanestationen. Passagerene havde adgang mellem privatbane stationen og statsbanestationen stationen via en trappeovergang over statsbanestationens sporareal.

Jernbaneloven af 27. maj 1908 - LOV nr 156 indeholdt en bane fra Tørring over Tinnet Vesterlund til Thyregod. Loven krævede ikke, at banen skulle drives sammen med Horsens-Tørring, men der kunne gives tilladelse til, at banen blev anlagt smalsporet, hvilket ville være en forudsætning for samdrift.

Den endelige løsningen på problemet kom først med den næste større jernbanelov: Jernbaneloven af 20. marts 1918 - LOV nr 185, som tilføjede en bane fra Rask Mølle over Åle, Klovborg og Nørre Snede til Ejstrupholm med tilhørende ombygning af Horsens-Tørring banen til normalsporet.

Eneretsbevilling blev givet 1. december 1919 i henhold til 1918 loven og 31. december 1919 i henhold til 1908-loven, arbejdet startede dog først i 1923. 15. april 1929 blev normalsporet taget i brug på Horsens-Tørring strækningen, og 16. maj 1929 åbnedes de to forlængelser:

1. Rask Mølle-Ejstrupholm en strækning på 26,3 km.
2. Tørring-Thyregod en strækning på 19,5 km.

Horsens Vestbaners samlede strækning blev herefter 73,6 km.

Horsens-Bryrup banen blev omlagt til normalsporet bane ved forlængelsen til Silkeborg. Den oprindelige strækning Horsens-Bryrup åbnede normalsporet 15. april 1929 og den nye strækning Bryrup-Silkeborg blev åbnet 10. maj 1929. På strækningen Horsens-Lund blev banen dobbeltsporet på den måde at hver bane havde sit eget spor.

Strækningen mellem Horsens og Lund blev 0,3 km kortere ved tilslutningen på den nye Horsens DSB Station i 1929, da den blev flyttet længere mod vest. Horsens Vestbaner flyttede ved samme lejlighed driftsledelsen til stationen i Lund, hvor der til gængæld blev bygget en ny bolig til stationsforstanderen. Hovedkontoret blev liggende på privatbanestationen indtil september 1945, hvorefter den gamle station blev revet ned og Andelsboligselskabet Beringsgården opførte boligblokke på arealet.

Vigtige stamdata for Horsens-Thyregod Banen


Jernbanens længde i km 47,3
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 20. marts 1918 - LOV nr 185
BaneforkortelseHV
Dato for Koncession1919.12.01
Jernbanen åbnet1929.05.16
Persontrafik nedlagt1957.12.31
Godstrafik nedlagt1962.03.31
Jernbanen nedlagt1962.03.31
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
Skinnevægt27,5 kg/m
BallastGrus
Max stigning12,5‰ efter skinne omlægningen i 1929 14,3‰
Kurveradius314 meter
El driftNej
TogkontrolsystemNej
Bane statusPrivatbane

Horsens-Thyregod Banen har haft følgende jernbaneoperatører igennem banens levetid


Start datoSlut datoJernbaneselskabEjendomsmærke
1929.05.161962.03.31Horsens VestbanerHV
1891.12.011929.05.16Horsens-Tørring Banen, senere HVHTB

Horsens-Thyregod Banen havde følgende stoppestederBanekort over Horsens-Thyregod Banen

Banekort fra Horsens-Thyregod Banen (HV).
Banekort fra Horsens-Thyregod Banen (HV).
Kilde: © wikipedia.org og OpenStreetMap contributors - openstreetmap.org CC BY-SA 2.0 / CC BY-SA 3.0 - artikler og andre medier under frie og åbne licenser. - Dato: den 24. oktober 2011 - LINK til kilde.


Horsens Station (Hs) var Horsens-Thyregod Banen banens første station

Horsens første banegård var fra åbningen af strækningen Fredericia-Århus i 1868 bevarede i alle ca. 60 år sit oprindelige udseende uden større udvendige ændringer. Horsens Banegård voksede stadigt større i trafikken især efter de 4 privatbaner kom til at udgå fra Horsens. De to smalsporede baner - til Tørring og til Bryrup - holdt sig dog for sig selv, omend ikke langt fra statsbanegården.

Horsens Banegård erstattedes i 1929 af en moderne station, som ud over statsbanen, optog alle de 4 privatbaner, idet de to smalsporede ombyggedes til normalspor og forlængedes til hhv. Thyregod/Ejstrupholm og Silkeborg. Den nye station blev opført ca. 400 meter længere væk fra bymidten af Horsens og var på anlægstidspunkter placeret ret øde ude på en mark.

Den gamle banegård blev nedrevet i 1929, og den smukke banegårdsplads blev anlagt.


Byggeår1927
Åbnet1929.05.10
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektK.T. Seest
AdresseBanegårdsgade 3, 8700 Horsens
StednavneforkortelseHs
Højdeplacering over havet2,7 meter
GPS koordinater55.862815,9.836540

Billede af Horsens Station.
Billede af Horsens Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 14. maj 2022
Download billede

Historisk kort over Horsens Station
Horsens Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Bygholm Trinbræt lå 0,5 km. fra første station.

Bygholm Trinbræt åbnede som sammen med Horsens-Tørring Banen den 1. december 1891, men betjente også Horsens-Bryrup Jernbane fra den 23. april 1899. Bygholm fik fra 1892 sidespor.

Bygholm Trinbræt blev ophøjet til billetsalgssted mellem 1901 og 1920, hvor der var billetsalg fra ledvogterhuset ved Silkeborgvejs overskæring. Bygholm Trinbrættet blev officielt nedlagt sammen med sidesporet i 1929 i forbindelse med anlæg af dobbeltspor mellem Horsens og Lund.

Bygholm brugtes som uofficielt trinbræt med benyttelse af elever på Horsens Statsskole fra den 18. november 1940 og til genoprettelsen igen den 10. oktober 1953.

Fra 1940 til Bryrupbanens lukning den 30. marts 1968 blev Bygholm mest brugt af elever på Horsens Statsskole.


Byggeår1891
Åbnet1953.10.10
Nedlagt1968.03.30
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet7,0 meter
GPS koordinater55.872625,9.829028

Billede af Bygholm Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Bygholm Trinbræt har ligget her.
Billede af Bygholm Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Bygholm Trinbræt har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 14. maj 2022
Download billede

Historisk kort over Bygholm Trinbræt
Bygholm Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1931
Åbnet1931
Nedlagt1933.05.01
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet28,5 meter
GPS koordinater55.885628,9.788125

Billede af Lund Mark Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Lund Mark Trinbræt har ligget her.
Billede af Lund Mark Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Lund Mark Trinbræt har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 30. september 2023
Download billede

Historisk kort over Lund Mark Trinbræt
Lund Mark Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Lund Station (Ld) lå 6,3 km. fra første station.

Lund Station åbnede sammen med Horsens-Tørring banen den 1. december 1891. Den 23. april 1899 fik Horsens-Bryrup banen også optag på Lund Station, hvorefter Lund Station blev forgreningsstation for de to smalsporsbaner. Lund Station var med læsserampe og kvægfold.

Både Horsens-Tørring og Horsens-Bryrup banen delte spor mellem Horsens og Lund Station. Det gav store udfordringer at de to baner havde tætte toggang og skulle dele spor, derfor blev der i 1910 etableret "togstavssikring" efter Webb-Thompson Staff Apparatus Systemet på fællesstrækningen.

Både Banerne Horsens-Tørring og Horsens-Bryrup banen ombyggedes i 1929 til normalspor, og fik efter ombygningen hvert sit hovedspor mellem Horsens og Lund Station. Da Horsens-Tørring blev nedsattes til godsbane i 1958, blev det ene hovedspor taget op. Da Horsens-Tørring Banen blev nedlagt den 31. marts 1962, blev Horsens-Bryrup-Silkeborg banen alene eneste bane på Lund station.

Lund station blev nedrevet i 1970.


Byggeår1891
Åbnet1891.12.01
Nedlagt1968.03.30
Nedrevet1970
ArkitektThomas Arboe
StednavneforkortelseLd
Højdeplacering over havet35,3 meter
GPS koordinater55.895455,9.766044

Billede af Lund Station.
Billede af Lund Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Dana Luftfoto/Odense Luftfoto - Dato: 1957 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1957 - Silkeborgvej
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Lund
Vejnavn: Silkeborgvej
Husnummer: 200
Lokalitet: Lund
Postnummer: 8700
By: Horsens
Sogn: Tamdrup
Matrikelnummer: Ophav: Odense Luftfoto
År: 1957
Note: Id: OD02379_015.tif


Historisk kort over Lund Station
Lund Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kørup Station (Kø) lå 8,3 km. fra første station.

Kørup startede som trinbræt med sidespor men blev senere opgraderet til station.

Kørup hed fra starten Kjørup, men skiftede navn til Kørup da den nærliggende by, Kørup, ændrede stavemåde. Da stationen er bygget senere end de andre stationer på strækningen er arkitekten desværre ukendt, men stationen er sandsynligvis bygget af en lokal håndværker, med inspiration fra banens andre stationer, da den ligner i nogen grad ligner de andre stationer på banen.


Andre navne og stavemåderKjørup
Byggeår1891
Åbnet1891.12.01
Nedlagt1962.03.31
NedrevetEksisterer stadig
AdresseBisgårdsvej 8, 8700 Horsens
Stednavneforkortelse
Højdeplacering over havet36,2 meter
GPS koordinater55.884054,9.743915

Billede af Kørup Station.
Billede af Kørup Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 30. september 2023
Download billede

Historisk kort over Kørup Station
Kørup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vrønding Østermark Trinbræt lå 9,7 km. fra første station.

Vrønding Østermark Trinbræt var opkaldt efter området Vrønding Østermark, som trinbrættet lå i nærheden af.


Byggeår1891
Åbnet1891.12.01
Nedlagt1962.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet46,6 meter
GPS koordinater55.878536,9.722821

Billede af Vrønding Østermark Trinbræt.
Billede af Vrønding Østermark Trinbræt. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1947 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1947 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Vrønding
Vejnavn: Vrøndingvej
Husnummer: 50
Lokalitet: Over Vrønding
Postnummer: By: Sogn: Tamdrup
Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1947
Note: Id: L01737_024.tif


Historisk kort over Vrønding Østermark Trinbræt
Vrønding Østermark Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1891
Åbnet1891.12.01
Nedlagt1962.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseRyesmindevej 8, 8700 Horsens
StednavneforkortelseVr
Højdeplacering over havet49,4 meter
GPS koordinater55.876989,9.704926

Billede af Vrønding Station.
Billede af Vrønding Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 30. september 2023
Download billede

Historisk kort over Vrønding Station
Vrønding Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1891
Åbnet1891.12.01
Nedlagt1962.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseFlemmingvej 31, 8762 Flemming
StednavneforkortelseFl
Højdeplacering over havet41,6 meter
GPS koordinater55.870495,9.663447

Billede af Flemming Station.
Billede af Flemming Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 30. september 2023
Download billede

Historisk kort over Flemming Station
Flemming Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Honum Skov Trinbræt lå 14,7 km. fra første station.

Honum Skov Trinbræt var opkaldt efter Honum Skoven, som det lå i nærheden af trinbrættet.


Byggeår1931
Åbnet1931
Nedlagt1962.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet47,8 meter
GPS koordinater55.87008748975639,9.648075326583552

Billede af Honum Skov Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Honum Skov Trinbræt har ligget her.
Billede af Honum Skov Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Honum Skov Trinbræt har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 30. september 2023
Download billede

Historisk kort over Honum Skov Trinbræt
Honum Skov Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1890
Åbnet1891.12.01
Nedlagt1962.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseStationspladsen 9, 8763 Rask Mølle
StednavneforkortelseRk
Højdeplacering over havet54,3 meter
GPS koordinater55.873798,9.614906

Billede af Rask Mølle Station.
Billede af Rask Mølle Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 30. september 2023
Download billede

Historisk kort over Rask Mølle Station
Rask Mølle Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Dortheasminde Station (Dm) lå 19,4 km. fra første station.

Dortheasminde Trinbræt blev etableret som trinbræt i 1892 med sidespor til tagpapfabrikken Dortheasminde. Tagpapfabrikken opførte i 1899 stationen, og derfor ligner stationen heller ikke Horsens-Tørring Banens andre stationer. Stationen er formentlig bygget af lokale håndværkere, og derfor er arkitekten ukendt. Stationen blev senere overdraget til Horsens-Tørring Banen, som drev stationen frem til banens lukning.


Byggeår1899
Åbnet1899
Nedlagt1962.03.31
NedrevetEksisterer stadig
AdresseDortheasvej 14, 7171 Uldum
StednavneforkortelseDm
Højdeplacering over havet59,0 meter
GPS koordinater55.855328,9.595376

Billede af Dortheasminde Station.
Billede af Dortheasminde Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1959 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1959 - Dortheasminde Station
Person: Bygningsnavn: Dortheasminde Station
Sted: Danmark, Jylland, Uldum
Vejnavn: Dortheasvej
Husnummer: 14
Lokalitet: Dorteasminde
Postnummer: 7171
By: Uldum
Sogn: Uldum
Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1959
Note: Id: B08003_023.tif


Historisk kort over Dortheasminde Station
Dortheasminde Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1891
Åbnet1891.12.01
Nedlagt1962.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseStationsvej 6, 7171 Uldum
StednavneforkortelseUd
Højdeplacering over havet56,6 meter
GPS koordinater55.848997,9.588725

Historisk kort over Uldum Station
Uldum Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hesselballe Trinbræt lå 22,3 km. fra første station.

Hesselballe Trinbræt blev i 1931 placeret ved teglværket. Teglværket har haft eget sport ud til banen.


Byggeår1931
Åbnet1931
Nedlagt1962.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet58,0 meter
GPS koordinater55.848495,9.557342

Historisk kort over Hesselballe Trinbræt
Hesselballe Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1891
Åbnet1891.12.01
Nedlagt1962.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseBanevænget 5, 7160 Tørring
StednavneforkortelseØl
Højdeplacering over havet62,2 meter
GPS koordinater55.838915,9.528317

Historisk kort over Ølholm Station
Ølholm Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Tørring Station (Tø) lå 27,8 km. fra første station.

Tørring Station var endestation på den smalsporede privatbane: Horsens-Tørring, fra banens åbning den 1. december 1891 og frem til den 16. maj 1929, hvor banen blev forlænget fra Tørring til Thyregod.

Indtil Horsens-Tørring banen i 1929 blev forlænget til Thyregod, var sporvidden 1000 mm. Den smallere sporvidde gav mange udfordringer med omlæsning af godset. Derfor blev Horsens-Tørring banen ved forlængelsen i 1929 gjort til "normalsporet" på 1.435 mm. Ved forlængelsen blev driftsselskabet HTB – (Horsens-Tørring Banen) til Horsens Vestbaner.

Selv om Tørring gik fra endestation til mellemstation, var Tørring fortsat egnens trafikale centrum. Privatbanen blev ikke rentabel, trods sammenslutning med de øvrige Horsensbaner i 1951 til - Horsens Privatbaner. Underskuddet voksede i driftsselskaber og den 31. december 1957 blev Tørringbanen nedsat til godsbane.

For at tilgodese nogle af de trafikale behov, var godstogene uofficielt personførende, så det var muligt af komme med de langsomme godstog til Tørring.

Tørringbanen blev nedlagt den 31. marts 1962 og stationsbygningen blev efterfølgende benyttet til rutebilstation

Tørring Remise blev nedrevet i 1949 og stationsbygningen blev revet ned i 1978.


Byggeår1891
Åbnet1891.12.01
Nedlagt1962.03.31
Nedrevet1978
ArkitektN.P.C. Holsøe
Stednavneforkortelse
Højdeplacering over havet60,0 meter
GPS koordinater55.84979909128078,9.482357720001787

Billede af Tørring Station.
Billede af Tørring Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Aalborg Luftfoto - Dato: 1948-1952 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1948-1952 - Tørring Station
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, 7160 Tørring
Vejnavn: Jernbanegade
Husnummer: 7
Lokalitet: Postnummer: 7160
By: Tørring
Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Aalborg Luftfoto
År: 1948-1952
Note: Id: AAL_BL28-A1_105_027.tif


Historisk kort over Tørring Station
Tørring Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1929
Åbnet1929.05.16
Nedlagt1962.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet71,3 meter
GPS koordinater55.85883278805723,9.449184641344367

Historisk kort over Haustrupvejen Trinbræt
Haustrupvejen Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vonge Station (Vo) lå 32,6 km. fra første station.

Vonge Station er af den store stationstype Type 1.

De 8 nye stationsbygninger fra 1929 på Horsens Vestbaner blev tegnet af Viggo Norn. Der var 3 stationstyper, hvor de primære forskelle var stationens længde:
Type 1 er 15 meter lang.
Type 2 er 13 meter lang.
Type 3 er 11 meter lang.

De 8 nye stationer er:
Hjortsvang Stationer af mellemstørrelsestypen Type 2. 
Klovborg Station er af den store stationstype Type 1.
Kollemorten Station er af mellemstørrelsestypen Type 2.
Nørre Snede Station er af den store stationstype Type 1.
Thorlund Holdeplads er af den lille stationstype Type 3.
Vesterlund Station er af mellemstørrelsestypen Type 2.
Vonge Station er af den store stationstype Type 1.
Åle Station er af den store stationstype Type 1.


Byggeår1925
Åbnet1929.05.16
Nedlagt1962.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektViggo Norn
AdresseSkolestien 8A, 7173 Vonge
StednavneforkortelseVo
Højdeplacering over havet96,8 meter
GPS koordinater55.862986,9.415458

Billede af Vonge Station.
Billede af Vonge Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Dana Luftfoto/Odense Luftfoto - Dato: 1957 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1957 - Vonge Station
Person: Bygningsnavn: Vonge Station
Sted: Danmark, Jylland, Vonge
Vejnavn: Skolestien
Husnummer: 8
Lokalitet: Postnummer: 7173
By: Vonge
Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Odense Luftfoto
År: 1957
Note: Id: OD02499_019.tif


Historisk kort over Vonge Station
Vonge Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kollemorten Station (Ko) lå 35,8 km. fra første station.

Kollemorten Station er af mellemstørrelsestypen Type 2.

De 8 nye stationsbygninger fra 1929 på Horsens Vestbaner blev tegnet af Viggo Norn. Der var 3 stationstyper, hvor de primære forskelle var stationens længde:
Type 1 er 15 meter lang.
Type 2 er 13 meter lang.
Type 3 er 11 meter lang.

De 8 nye stationer er:
Hjortsvang Stationer af mellemstørrelsestypen Type 2. 
Klovborg Station er af den store stationstype Type 1.
Kollemorten Station er af mellemstørrelsestypen Type 2.
Nørre Snede Station er af den store stationstype Type 1.
Thorlund Holdeplads er af den lille stationstype Type 3.
Vesterlund Station er af mellemstørrelsestypen Type 2.
Vonge Station er af den store stationstype Type 1.
Åle Station er af den store stationstype Type 1.


Byggeår1927
Åbnet1929.05.16
Nedlagt1962.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektViggo Norn
AdresseBanevænget 20, 7323 Give
StednavneforkortelseKo
Højdeplacering over havet120,2 meter
GPS koordinater55.868538,9.365907

Billede af Kollemorten Station.
Billede af Kollemorten Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Dana Luftfoto/Odense Luftfoto - Dato: 1957 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1957 - Kollemorten Station
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Kollemorten
Vejnavn: Banevænget
Husnummer: 20
Lokalitet: Kollemorten
Postnummer: 7323
By: Give
Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Odense Luftfoto
År: 1957
Note: Id: OD02500_021.tif


Historisk kort over Kollemorten Station
Kollemorten Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hårsbjerg Trinbræt lå 39,1 km. fra første station.

Hårsbjerg Trinbræt lå hvor banen skar Horsbjergvej i Nørre-Risager Plantage.


Byggeår1929
Åbnet1929.05.16
Nedlagt1962.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet88,1 meter
GPS koordinater55.891115587248166,9.332685328522677

Historisk kort over Hårsbjerg Trinbræt
Hårsbjerg Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vesterlund Station (Ve) lå 41,7 km. fra første station.

Vesterlund Station er af mellemstørrelsestypen Type 2.

De 8 nye stationsbygninger fra 1929 på Horsens Vestbaner blev tegnet af Viggo Norn. Der var 3 stationstyper, hvor de primære forskelle var stationens længde:
Type 1 er 15 meter lang.
Type 2 er 13 meter lang.
Type 3 er 11 meter lang.

De 8 nye stationer er:
Hjortsvang Stationer af mellemstørrelsestypen Type 2. 
Klovborg Station er af den store stationstype Type 1.
Kollemorten Station er af mellemstørrelsestypen Type 2.
Nørre Snede Station er af den store stationstype Type 1.
Thorlund Holdeplads er af den lille stationstype Type 3.
Vesterlund Station er af mellemstørrelsestypen Type 2.
Vonge Station er af den store stationstype Type 1.
Åle Station er af den store stationstype Type 1.


Byggeår1928
Åbnet1929.05.16
Nedlagt1962.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektViggo Norn
AdresseSydvænget 2, 7323 Give
StednavneforkortelseVe
Højdeplacering over havet84,4 meter
GPS koordinater55.912674,9.331050

Billede af Vesterlund Station.
Billede af Vesterlund Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Dana Luftfoto/Odense Luftfoto - Dato: 1955 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1955 - Vesterlund Station
Person: Bygningsnavn: Vesterlund Station
Sted: Danmark, Jylland, Vesterlund
Vejnavn: Sydvænget
Husnummer: 2
Lokalitet: Vesterlund
Postnummer: 7323
By: Give
Sogn: Vester
Matrikelnummer: Ophav: Odense Luftfoto
År: 1955
Note: Id: OD01799_019.tif


Historisk kort over Vesterlund Station
Vesterlund Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Thyregodlund Trinbræt lå 45,6 km. fra første station.

Thyregodlund Trinbræt lå i udkanten af Thyregod i det område, som hed Nedre Thyregodlund ud for Holmlund gård.


Byggeår1930
Åbnet1930
Nedlagt1962.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet70,0 meter
GPS koordinater55.915374,9.271024

Billede af Thyregodlund Trinbræt.
Billede af Thyregodlund Trinbræt. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Dana Luftfoto/Odense Luftfoto - Dato: 1955 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: Holmlund - 1955 -
Person: Bygningsnavn: Holmlund
Sted: Danmark, Jylland, Thyregod
Vejnavn: Ålbækvej
Husnummer: 25
Lokalitet: Neder Thyregodlund
Postnummer: By: Sogn: Thyregod
Matrikelnummer: Ophav: Odense Luftfoto
År: 1955
Note: Id: OD01796_005.tif


Historisk kort over Thyregodlund Trinbræt
Thyregodlund Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Thyregod Station (Ty) var Horsens-Thyregod Banen's endestation og lå 47,3 km. fra første station.

Thyregod station var med drejeskive og havde forbindelse med Vejle-Holstebro-banen. Stationen blev åbnet 1. januar 1914 som station på Give-Herning Jernbane, som er en del af statsbanen Vejle-Holstebro.

I 1929 blev Thyregod jernbaneknudepunkt, da Horsens-Tørring Banen blev forlænget Thyregod. DSB varetog også stationstjenesten i Thyregod for Horsens Vestbaner, som de nu kom til at hedde, da der samtidig blev åbnet en sidebane fra Rask Mølle til Ejstrupholm. Horsens Vestbaner indstillede persontrafikken i 1957 og blev helt nedlagt i 1962. Ved Odderbæk mellem Thyregod og Vesterlund er noget af banetracéet bevaret. Thyregod station blev nedsat til trinbræt fra 1973 og fjernstyret krydsningsstation


Byggeår1912
Åbnet1914.01.01
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseVestre Alle 8A, 7323 Give
StednavneforkortelseTy
Højdeplacering over havet78,2 meter
GPS koordinater55.908754,9.252547

Billede af skinnebus ud for Thyregod Station.
Billede af skinnebus ud for Thyregod Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Dana Luftfoto/Odense Luftfoto - Dato: 1955 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1955 - Thyregod Station
Person: Bygningsnavn: Thyregod Station
Sted: Danmark, Jylland, Thyregod
Vejnavn: Vestre Alle
Husnummer: 8
Lokalitet: Thyregod
Postnummer: 7323
By: Give
Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Odense Luftfoto
År: 1955
Note: Id: OD01796_008.tif


Historisk kort over Thyregod Station
Thyregod Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Horsens-Thyregod Banen

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

De tog vestpå - Horsens vestbaner 1929-1962
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
De tog vestpå - Horsens vestbaner 1929-1962
Vigand Rasmussen
2004
108
Smørum
Bane Bøger Aps
9788791434006
Horsens privatbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Horsens privatbaner
Hardy Nikolajsen
2016
208
Danmark
Hardy Nikolajsen
978-87-999060-0-0
Østjyske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Østjyske jernbaner
Niels Jensen
1978
154
København
J. Fr. Clausen
87-11-03852-7