Vejle-Give - operatør: VGJ

Banen mellem Vejle og Give blev til i et kapløb mellem Horsens og Vejle, om hvem der skulle være toneangivende købstad i det østjyske. Vejle kom først, og den 8. september 1894 åbnede banen gennem Grejsdalen officielt. Da havde den allerede været åben for "almindelig Benyttelse" siden 2. august.

Banen fungerede som privatbane med egen banegård i Vejle frem til 1914, hvor den blev ført videre til Brande og Herning, og staten overtog driften. Vejle-Give banen var fra begyndelsen en stor succes.

I 1920´erne og 30´erne mærkedes dog den voksende konkurrence fra rutebiler og lastbiltransport, men under 2. verdenskrigs benzinmangel blomstrede banen atter. Også den stigende privatbilisme i 1960´erne satte Givebanen under pres, men den overlevede og oliekrisen i 1973 satte atter fokus på jernbanetransport.

Givebanen moderniseredes i 1960´erne og 70´erne, alligevel anvendte man dampmaskiner på banen helt frem til 1970.

Vigtige stamdata for Vejle-Give


Jernbanens længde i km 30,2
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 12. april 1889
BaneforkortelseVGJ
Dato for Koncession1892.06.15
Jernbanen åbnet1894.08.02
Persontrafik nedlagtI drift
Godstrafik nedlagtI drift
Jernbanen nedlagtI drift
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
BallastSkærveballast

Vejle-Give har eller har haft følgende stoppesteder
Vejle Nordbanegård (Vé) [1894-1960] er Vejle-Give banens første station

Vejle Nordbanegaard åbnede den 2. august 1894 sammen med den private Vejle-Give Jernbane. I 1897 blev Nordbanegaarden tillige ende- og hovedstation for Vejle-Vandel Jernbane, og var indtil 1914 en hyggelig lokalstation, dog uden persontogsforbindelse med Vejles statsbanegård.

DSB overtog i 1912 Vejle-Give Jernbane og forlænget den til Herning i 1914. Samme år forlængedes Vandelbanen til Grindsted, og denne bane havde Vejle Nord som endestation lige til privatbanens nedlæggelse i 1957.

Som DSB-station fik Vejle Nordbanegaard en trist skæbne, hvor bybusser og rutebiler tog det meste af persontrafikken og fra 1960 var Vejle Nord kun trinbræt med sidespor og godsekspedition. Godsekspedition ophørte dog i 1961.

Vejle Nord Trinbræt nedlagdes i 1970 medens sidesporet bevaredes, af hensyn til private virksomheder, frem til 1983. Vejle Nordbanegård var i forfald og blev nedrevet i 1984.

Stationsforkortelsen for Vejle Nordbanegård har være både Vl og Vé.


Byggeår1894
Åbnet1894.08.02
Nedlagt1960
Nedrevet1984 (Maj)
ArkitektThomas Arboe
Stednavneforkortelse
Højdeplacering over havet6,2 meter
GPS koordinater55.716395,9.535765

Billede af Vejle Nordbanegård er nedrevet, men den har ligget her.
Billede af Vejle Nordbanegård er nedrevet, men den har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 27. august 2016
Download billede

Historisk kort over Vejle Nordbanegård
Vejle Nordbanegård - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Grejsdal Privatbanestation (Ges) [1894-1914] ligger 3,6 km. fra første station.

Grejsdal første station fra Vejle-Give Jernbanes åbning i 1894 var en lille og alene station placeret i meget smukke omgivelser. Men netop disse smukke omgivelser gjorde, sammen med flere traktørsteder, stationen til en betydelig udflugtsstation.

I 1912 overtog den Danske Stat Givebanen, som skulle ombygges og forlænges til Herning. Da kurveforholdene ved Grejsdal var uhensigtsmæssige, blev der i forbindelse med banens ombygning opført en ny station i 1914 og den gamle blev samtidig nedrevet.

Efterhånden blev dalens industri nedlagt eller den gik over til bilbefordring, og stadig mere af udflugtstrafikken blev overtaget af biler og busser. Stationen blev derfor nedlagt i 1968 og læssesporet i 1977. I 1972 lukkede postekspeditionen og i foråret 1976 blev den "nye" Grejsdal Station nedrevet.

Grejsdal Station blev Teknisk Station i 1968 med fjernstyret ubemandet togkrydsning.


Byggeår1894
Åbnet1894.08.02
Nedlagt1914.10.01
NedrevetNedrevet
ArkitektThomas Arboe
StednavneforkortelseGes
Højdeplacering over havet26,3 meter
GPS koordinater55.747269,9.535709

Postkort med Grejsdal Privatbanestation.
Postkort med Grejsdal Privatbanestation.
Arkiv: danskejernbaner.dk - Dato: 1909.09.23 (Postgået)


Noter:

Hvidehus Boglade, Vejle Eneret 13933


Historisk kort over Grejsdal Privatbanestation
Grejsdal Privatbanestation - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Andre navne og stavemåderFør 02.06.1957 Højgaard, før 1899/1900 Høigaard.
Byggeår1894
Åbnet1894.08.02
Nedlagt1963
NedrevetEksisterer stadig
AdresseLerbæk Møllevej 10, 7100 Vejle
StednavneforkortelseHøg
Højdeplacering over havet42,7 meter
GPS koordinater55.758371,9.503490

Historisk kort over Højgård Billetsalgssted
Højgård Billetsalgssted - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hørup Station (Hør) ligger 9,2 km. fra første station.

Hørup Station blev nedsat til trinbræt i 1958 og helt nedlagt i 1963.


Byggeår1894
Åbnet1894.08.02
Nedlagt1963
NedrevetNedrevet
AdresseHørupvej 14, 7300 Jelling
StednavneforkortelseHør
Højdeplacering over havet71,6 meter
GPS koordinater55.766193,9.467524

Billede af Hørup Station.
Billede af Hørup Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Aalborg Luftfoto - Dato: 1948-1952 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1948-1952 -
Person: Bygningsnavn: Hørup Holdeplads
Sted: Danmark, Jylland, Hørup
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Jelling
Sogn: Jelling
Matrikelnummer: Ophav: Aalborg Luftfoto
År: 1948-1952
Note: Id: AAL_BL36-A1_188_004.tif


Historisk kort over Hørup Station
Hørup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Jelling Trinbræt (Jl) ligger 12,8 km. fra første station.

Jelling Station åbnedes sammen med Vejle-Give banen den 2. august 1894. Ved åbningen af Jelling Station var Jellinge by kun en stor landsby med et udpræget gårdsamfund, men Jellinge by voksede hurtig efter jernbanen kom til byen. Jelling Station blev hurtig en af banens bedste mellemstationer målt på persontrafik. I starten var det primært på grund af turistattraktioner som kirken med Jellingestenen og vikingegravhøjene, der tiltrak, men senere også som udflugts by.

Da statsbanerne overtog Jelling Station i 1914 i forbindelse med givebanens forlængelse til Herning den 1. januar 1914, blev Jelling Station nedsat til holdeplads med sidespor. Efter kraftige protester for borgere i Jellinge ophøjede DSB Jellinge Holdeplads til Station i 1918

Vejle-Give-Herning strækningen blev fjernstyres fra Herning i 1969, dette sammen med en faldende trafikmængde gjorde at Jellinge Station blev nedsat til trinbræt med sidespor i 1973. Sidesporet blev nedlagt i 1988.

I 1978 blev den oprindelige stationsbygning nedrevet og erstattet af et posthus med tilhørende venterum.


Byggeår1978
Åbnet1988
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseJernbanevej 1, 7300 Jelling
StednavneforkortelseJl
Højdeplacering over havet103,9 meter
GPS koordinater55.754194,9.420278

Billede af Jelling Trinbræt.
Billede af Jelling Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 2. juni 2018
Download billede

Historisk kort over Jelling Trinbræt
Jelling Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1894
Åbnet1894.08.02
Nedlagt1965
NedrevetEksisterer stadig
AdresseMølvangvej 85, 7300 Jelling
StednavneforkortelseMg
Højdeplacering over havet86,3 meter
GPS koordinater55.759145,9.375306

Billede af Mølvang Station.
Billede af Mølvang Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 8. marts 2020
Download billede

Historisk kort over Mølvang Station
Mølvang Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Gadbjerg Trinbræt (Gg) ligger 19,6 km. fra første station.

Gadbjerg Station er fra åbningen i 1894 af den private Vejle-Give Jernbane.

Gadbjerg Station fik som så mange andre stationer en svigtende og vigende trafik op igennem 1950'erne og 1960'erne, hvilket medførte at Gadbjerg Station blev nedsat til trinbræt med sidespor i 1969. I 1970 blev Gadbjerg Tekniskstation som ubemandet fjernstyret togkrydsningsstation.

Trinbrættet nedlagdes i 1979 og stationsbygningen, der havde været anvendt til beboelse, blev nedrevet i 1983.


Byggeår1894
Åbnet1969
Nedlagt1979
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseGg
Højdeplacering over havet79,1 meter
GPS koordinater55.77408132546618,9.324756053766729

Billede af Gadbjerg Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Gadbjerg Trinbræt har ligget her.
Billede af Gadbjerg Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Gadbjerg Trinbræt har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 8. marts 2020
Download billede

Historisk kort over Gadbjerg Trinbræt
Gadbjerg Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Farre Trinbræt (Far) ligger 25,3 km. fra første station.

Farre Holdeplads med sidespor åbnede den 2. august 1894, som et af de mere beskedne ekspeditionssteder på Vejle-Give banen. Farre Holdeplads blev i 1906 ophøjet til station, men blev igen nedrykket til Holdeplads, da DSB overtog banen i 1914 ved banens forlængede til Herning.

I årene 1918-1920 gennemgik Farre Holdeplads en gennemgribende modernisering, hvor det midlertidige centralsikringsanlæg fra 1914 i 1918-1919 blev erstattet med et permanent anlæg og den oprindelige hovedbygning fra 1894 blev i den nordlige ende forlænget til omkring dobbelt størrelse i 1920.

I 1922 afskaffede DSB holdepladsbegrebet, og Farre Holdeplads blev ophøjet til station. Farre Station blev nedsat til trinbræt i 1969, som blev nedlagt i 1979.


Byggeår1894
Åbnet1969
Nedlagt1979
NedrevetNedrevet
AdresseAnlægsvej 4, 7323 Give
StednavneforkortelseFar
Højdeplacering over havet70,5 meter
GPS koordinater55.8034646443357,9.253563878639666

Billede af Farre Trinbræt.
Billede af Farre Trinbræt. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Dana Luftfoto/Odense Luftfoto - Dato: 1958 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1958 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Farre
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Odense Luftfoto
År: 1958
Note: Id: OD02672_009.tif


Historisk kort over Farre Trinbræt
Farre Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Give Station (Gw) er Vejle-Give banens endestation og ligger 30,2 km. fra første station.

Byggeår1894
Åbnet1894.08.02
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseAllegade 12, 7323 Give
StednavneforkortelseGw
Højdeplacering over havet84,2 meter
GPS koordinater55.843197,9.235782

Historisk kort over Give Station
Give Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Vejle-Give

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Givebanen 1894-1914-1994
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Givebanen 1894-1914-1994
Vigand Dann Rasmussen
1994
128

Vejle Museum
87-87683-21-0
Midtjyske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Midtjyske jernbaner
Niels Jensen
1979
116
København
J. Fr. Clausen
87-11-03904-3
Vejle-Give Jernbane : 1894-1914 (Dansk Jernbane-Klub: 9)
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Vejle-Give Jernbane : 1894-1914 (Dansk Jernbane-Klub: 9)
B. Wilcke og P. Thomassen
1965
53

Dansk Jernbane-Klub