Herning-Viborg - operatør: DSB

Ved loven af 27. april 1900 blev det vedtaget at anlægge en jernbane mellem Viborg og Herning. Allerede dengang fattedes riget penge og derfor blev banen anlagt som uindhegnet bane uden telegraf. Banen blev indviet den 25. juni 1906 og normal drift blev indledt dagen efter med 3 daglige tog i hver retning.

I sine første år kaldte man også denne bane for konebanen. Det skyldtes det forhold at alle mindre holdepladser blev bestyret af kvinder. Der blev ikke gjort meget ud af uniformeringen. Et rødt og hvidt armbind hvori der var vævet et vingehjul. Ud over dette fik de en kåbe af mørkeblåt stof til brug om vinteren. Det var dog ikke længe at banen fik lov til at forblive som konebane.

En stigende godstrafik gjorde at man nødtvunget måtte opgradere banen. Og i det betød blandt andet at banen fik telegraf. Medvirkende til den stigende godsmængde var de mange mergeltransporter.

Persontrafikken på banen ophørte i 1971. Godstrafikken fortsatte mellem Karup og Viborg til 1972. Banen blev officielt nedlagt i 1977, og sporet blev taget op i løbet af det følgende år. I 1995 blev Alhedestien mellem Herning og Viborg indviet. Den følger på 45 km banens tracé.

Vigtige stamdata for Herning-Viborg


Jernbanens længde i km 47,8
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 27. april 1900 - LOV nr 89
BaneforkortelseDSB
Jernbanen åbnet1906.06.25
Persontrafik nedlagt1971.05.22
Godstrafik nedlagt1972.05.28
Jernbanen nedlagt1977.05.22
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
Skinnevægt22,5 kg/m - 1929-30 udskiftet med kraftigere skinner på 37 kg/m
BallastSkærveballast
El driftNej

Herning-Viborg havde følgende stoppestederBanekort over Herning-Viborg

Banekort fra Herning-Viborg (DSB).
Banekort fra Herning-Viborg (DSB).
Kilde: © wikipedia.org og OpenStreetMap contributors - openstreetmap.org CC BY-SA 2.0 / CC BY-SA 3.0 - artikler og andre medier under frie og åbne licenser. - Dato: den 31. oktober 2011 - LINK til kilde.


Herning Banegård Center (Hr) var Herning-Viborg banens første station

Hernings første station stammede fra 1877, da den private Jernbane fra Silkeborg til Herning blev anlagt. 2 år senere blev banen konverteret til statsbane i 1879, for at forberede at banen i 1881 skutte forlængedes til Skjern.

Det var overarkitekt N.P.C. Holsøe der tegnede bygningerne, hvor selve stationsbygningen var med to lave sidefløje samlet om et højere indgangs- og midterparti. En plan der også ses på Skanderborg-Herning strækningens andre stationer. I den ene fløj blev der indrettet posthus, der var blevet flyttet hertil fra postmesterens gård på hjørnet af Torvet og Østergade.

I lighed med flere andre af Hernings huse, var stationens tag tækket med træspåner, som var et brandfarligt materiale – især når Hernings ikke havde egen brandsprøjte.

Med forlængedes til Skjern blev pladsforholdene for Hernings Stations alt for trange. For at skaffe mere plads flyttede Post- og Telegrafvæsenet til egen bygning vest for banegården i 1892. Pladsproblematikken blev helt galt, da der kom to nye baner henholdsvis til Holstebro i 1904 og til Viborg i 1906.

I 1906 blev den første station nedrevet og en ny større byggede man ovenpå fundamentet efter tegninger af arkitekt Heinrich Wenck. Bygningen i Herning var inspireret af den engelske stil med små kviste samt to store centrale kviste der rejste sig over taget. Murenes hvidkalkede blændinger, skifertag og de høje slanke skorstene er også engelske elementer.

Banegårdens indgangsparti bestod af en lang forhal med en række granitsøjler, herfra var der adgang til perron og billetsalg samt restauranter.

Godstransporten fik sin egen bygning i tilknytning til banegården mod øst. I samme retning placeredes remiseområdet.

Hernings anden banegård fra 1906 blev bygget så rigeligt stor, at endnu en landstrækning kunne optages da Givebanens blev forlænget i 1914. Alligevel fik Hernings anden banegård pladsmangel med tiden, men det var ikke persontrafikkens skyld - den ophørte på strækningen Herning-Viborg i 1971, men den stærke og stigende godstrafik. Arkitekt H.Wenck

Hernings anden banegård fungerede i mere end 70 år indtil den trafikale udvikling krævede en omfartsvej for at aflaste bymidten for vejtrafikken. DSB, Postvæsenet og Herning Kommune ønskede at samle hele den offentlige trafik på et sted, hvilket blev til Herning Banegårdscenter.

En ny pakkepostbygning på Godsbanevej blev taget i brug i 1975 som byggeriets første etape og efter mere end to års byggeri var den modernistiske bygning efter tegninger af Ole Ejnar Bonding og Jens Nielsen klar til indvielse 28. april 1979. Banegårdcentret blev en samlet løsning, som rummede både station, posthus, rutebilstation og rejsebureau.

Banegårdscentret blev placeret foran og ved siden af den tidligere banegård, hvorefter Jernbanegade blev sløjfet og den 30. november 1979, blev Dronningens Boulevard taget i brug.

Hernings tredje banegård blev taget i brug i 1979 og året forinden i 1978 blev Hernings anden banegård nedrevet.

I 2017 afsluttedes en større ombygning af stationsbygningen og Banegårdspladsen. Den hidtidige gangbro fra stationsbygningen skråt over pladsen til bybusterminalen ved Smedegade blev revet ned. I stedet opførtes en tilbygning vinkelret på stationsbygningen, hvor der fremover er kiosk og ventesale. Til gengæld blev de hidtidige faciliteter i den eksisterende stationsbygning fjernet bortset fra en gennemgang fra tilbygningen til gangbroen over sporene og der blev anlagt en ny busterminal på Banegårdspladsen.


Byggeår1977
Åbnet1979.04.28
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektOle Ejnar Bonding
AdresseBanegårdspladsen 6A, 7400 Herning
StednavneforkortelseHr
Højdeplacering over havet53,4 meter
GPS koordinater56.133214,8.978207

Billede af Herning Banegård Center.
Billede af Herning Banegård Center. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 13. juli 2023
Download billede

Historisk kort over Herning Banegård Center
Herning Banegård Center - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Nybo Trinbræt (Nb) lå 5,9 km. fra første station.

Nybo Billetsalgssted blev nedsat til trinbræt fra den 1. marts 1962 og helt nedlagt den 26. maj 1963.


Byggeår1905
Åbnet1962.03.01
Nedlagt1963.05.26
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseNybovej 14, 7400 Herning
StednavneforkortelseNb
Højdeplacering over havet45,8 meter
GPS koordinater56.175836,9.003090

Billede af Nybo Trinbræt.
Billede af Nybo Trinbræt. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 26. september 2023
Download billede

Historisk kort over Nybo Trinbræt
Nybo Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Sunds Trinbræt (Un) lå 8,9 km. fra første station.

Sunds Holdeplads var med ekspeditrice til 1920, men blev ophøjet til station fra 1922 og nedsat til trinbræt fra 7. september 1959.


Byggeår1906
Åbnet1959.09.07
Nedlagt1971.05.23
Nedrevet2012 (februar)
ArkitektHeinrich Wenck
StednavneforkortelseUn
Højdeplacering over havet47,0 meter
GPS koordinater56.200458,9.020751

Billede af Sunds Trinbræt.
Billede af Sunds Trinbræt. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Dana Luftfoto/Odense Luftfoto - Dato: 1957 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: Sunds Station
Person: Bygningsnavn: Sunds Station
Sted: Danmark, Jylland, Sunds
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Odense Luftfoto
År: 1957
Note: Id: OD02508_047.tif


Historisk kort over Sunds Trinbræt
Sunds Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1929
Åbnet1929.01.17
Nedlagt1955
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseNøt
Højdeplacering over havet49,7 meter
GPS koordinater56.21680373682192,9.052891575502372

Billede af Nørremark Trinbræt.
Billede af Nørremark Trinbræt. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Aalborg Luftfoto - Dato: 1948-1952 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1948-1952 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Sunds
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Aalborg Luftfoto
År: 1948-1952
Note: Id: AAL_BL22-A1_043_12.tif


Historisk kort over Nørremark Trinbræt
Nørremark Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ilskov Trinbræt (Iv) lå 15,0 km. fra første station.

Ilskov holdeplads var med ekspeditrice frem til 1915, men blev "rigtig" station fra 1922, og nedsat til trinbræt fra 1. december 1970.


Byggeår1906
Åbnet1970.12.01
Nedlagt1971.05.23
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseIlskov Hovedgade 39D, 7451 Sunds
StednavneforkortelseIv
Højdeplacering over havet53,3 meter
GPS koordinater56.237665,9.091490

Billede af Ilskov Trinbræt.
Billede af Ilskov Trinbræt. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 26. september 2023
Download billede

Historisk kort over Ilskov Trinbræt
Ilskov Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Gedhus Trinbræt med Sidespor (Ghs) lå 19,8 km. fra første station.

Gedhus startede som sidespor til mergelkørsel fra den 30. juli 1921, men blev oprettet som trinbræt den 20. januar 1926.


Byggeår1921
Åbnet1926.01.20
Nedlagt1971.05.23
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseGhs
Højdeplacering over havet55,1 meter
GPS koordinater56.27705217806301,9.121028278419582

Billede af Gedhus Trinbræt med Sidespor.
Billede af Gedhus Trinbræt med Sidespor. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1946-1969 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: Karup Flyveplads - 1946-1969
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Karup Flyveplads
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1946-1969
Note: Karup Flyveplads
Id: sylvest_nks_01401_4a.tif


Historisk kort over Gedhus Trinbræt med Sidespor
Gedhus Trinbræt med Sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Grove Sidespor lå 21,5 km. fra første station.

Grove sidespor havde personførende særtog for Værnemagten fra den 3. maj 1941.


Byggeår1940
Åbnet1940.07.12
Nedlagt1971.05.23
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet49,8 meter
GPS koordinater56.290091,9.136405

Billede af Grove Sidespor - Sidespor er nedrevet, men Grove Sidespor har ligget her.
Billede af Grove Sidespor - Sidespor er nedrevet, men Grove Sidespor har ligget her. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 26. september 2023
Download billede

Historisk kort over Grove Sidespor
Grove Sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kølvrå Station (Got) lå 22,1 km. fra første station.

Grove Trinbræt blev oprettet den 16. juni 1941 over for flyvestationens forgænger, tyskernes Fliegerhorst Grove.

Grove Trinbræt ændrede navn til Kølvrå Station den 23. maj 1954, hvor ekspeditionen blev foretaget fra vogterhuset på den østlige side af sporet og der var en lille ventebygning på den vestlige side af sporet. Kølvrå fik en "rigtig" stationsbygning den 20. januar 1956 lidt nord for vogterhuset. Det var bidende koldt med sne og frost den 20. januar 1956, da Kølvrå Station blev indviet under overværelse af de fleste af byens borgere. Kort tid efter blev ledvogterhuset nedrevet. Kølvrå Station fik aldrig anlagt side- eller krydsningsspor og der var derfor kun hovedsporet ud for Kølvrå Station.

Kølvrå Station blev hurtigt den mest benyttede station på banen med flere passagerer end alle de andre tilsammen pga. de mange værnepligtige og ansatte på flyvestationen. Til denne målgruppe blev der indført iltog, der kun standsede i Karup, Kølvrå og Gedhus. Fra 1964 havde fredagsiltoget en gennemgående vogn, der blev kørt videre med et andet iltog til Vejle, hvor der var forbindelse med et eksprestog til København.

Kølvrå Station havde en kiosk, som ellers kun var noget købstadsstationerne havde. Kølvrå Station havde desuden noget helt specielt, da var ventesalen i 1965-1966 var terminal for den nyoprettede lufthavn, så man ved billetkontoret både kunne købe tog- og flybilletter.

Efter ophør som station lejede Post- og Telegrafvæsenet Kølvrå Station til værksted, samtidig med var der postkontor. For at bevare postkontoret købte Karup Kommune i sin tid bygningen.


Byggeår1955
Åbnet1956.01.20
Nedlagt1971.05.23
NedrevetEksisterer stadig
AdresseStationspladsen 1, 7470 Karup J
StednavneforkortelseGot
Højdeplacering over havet45,4 meter
GPS koordinater56.294662,9.142575

Billede af Kølvrå Station.
Billede af Kølvrå Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 26. september 2023
Download billede

Historisk kort over Kølvrå Station
Kølvrå Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Karup Station (Kp) lå 24,3 km. fra første station.

Karup Holdeplads blev opgraderet til station i 1922.


Byggeår1906
Åbnet1922
Nedlagt1971.05.23
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseVed Banen 5, 7470 Karup J
StednavneforkortelseKp
Højdeplacering over havet37,6 meter
GPS koordinater56.307276,9.167918

Billede af Karup Station.
Billede af Karup Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 26. september 2023
Download billede

Historisk kort over Karup Station
Karup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Frederiks Station (Fe) lå 30,5 km. fra første station.

Frederiks Holdeplads var med ekspeditrice frem til 1909, men blev opgraderet til station i 1922.


Byggeår1906
Åbnet1922
Nedlagt1971.05.23
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseJernbanegade 8, 7470 Karup J
StednavneforkortelseFe
Højdeplacering over havet65,6 meter
GPS koordinater56.338503,9.249953

Billede af Frederiks Station.
Billede af Frederiks Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 26. september 2023
Download billede

Historisk kort over Frederiks Station
Frederiks Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Skelhøje Station (Sh) lå 34,5 km. fra første station.

Skelhøje startede som Holdeplads på Herning-Viborg banen i 1906. Skelhøje Holdeplads var DSB's første "konebane", idet stationerne oprindeligt var bestyret af ekspeditricer (kvinder). Ekspeditricer kæmpede en brav kamp for at klare den voksende trafik, men måtte i 1909 erstattes af mandlige stationsmestre. Skelhøje Holdeplads blev opgraderet til station i 1922.

Det var dog ikke af den grund, banen ofte kaldtes "hugormebanen", men fordi den gik gennem store hedestrækninger

Persontrafik på Karup-Viborg blev indstillet i 1971, og strækningen Karup-Viborg nedlagdes året efter.

Skelhøje Station blev nedrevet i 1982.


Byggeår1906
Åbnet1922
Nedlagt1971.05.23
Nedrevet1982
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseVolden, 7470 Viborg
StednavneforkortelseSh
Højdeplacering over havet76,5 meter
GPS koordinater56.361566,9.297973

Billede af Skelhøje Station.
Billede af Skelhøje Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Aalborg Luftfoto - Dato: 1948-1952 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1948-1952 - Skelhøje Station
Person: Bygningsnavn: Skelhøje Station
Sted: Danmark, Jylland, Skelhøje
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Aalborg Luftfoto
År: 1948-1952
Note: Id: AAL_BL18-A1_164_009.tif


Historisk kort over Skelhøje Station
Skelhøje Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1912
Åbnet1912
Nedlagt1947
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet59,7 meter
GPS koordinater56.390523,9.303655

Billede af Stanghede Trinbræt med Sidespor - Trinbræt med Sidespor er nedrevet, men Stanghede Trinbræt med Sidespor har ligget her.
Billede af Stanghede Trinbræt med Sidespor - Trinbræt med Sidespor er nedrevet, men Stanghede Trinbræt med Sidespor har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 26. september 2023
Download billede

Historisk kort over Stanghede Trinbræt med Sidespor
Stanghede Trinbræt med Sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Bækkelund Trinbræt (Bæ) lå 40,2 km. fra første station.

Bækkelund Holdeplads åbnede sammen med Herning-Viborg banen den 25. juni 1906 og havde banens største og flotteste stationsbygning. Årsagen var formentligt, at ejeren af Hald Hovedgård, Aage Christopher Krabbe, ønskede en så imponerende bygning som overhovedet muligt til gæsterne på Bækkelund Kro og Pavillon, som han også ejede.

Med Bækkelund Holdeplads blev det også lettere at komme til kroen og pavillonen, som lå ca. 800 m syd for jernbanen. Krabbe var tillige aktionær og medstifter af jernbanen.

Bækkelund Holdeplads var betjent af en ekspeditrice frem til 1918 og fik status af station i 1922. Den 1. oktober 1949 blev Bækkelund Station nedrykket til trinbræt og den 26. maj 1963 blev Bækkelund Trinbræt nedlagt. Perronen til Bækkelund blev bevaret i nogle år, hvor den blev brugt til enkelte udflugtstog. Sidesporet på Bækkelund blev fjernet i 1965.

Bækkelunds Stationsbygning er bevaret, hvor bygningen efter nedrykningen til trinbræt stod ubenyttet frem til 1956, hvor Bækkelund Papirværk overtog bygningen og opførte nogle tilbygninger, bl.a. en lagerhal. I 2014 blev Bækkelund Papirværk solgt til den tyske papirfabrik Mank, som flyttede produktionen til Tyskland, men beholdt bygningen som afdeling for Danmark med lager og salg.


Byggeår1906
Åbnet1949.10.01
Nedlagt1963.05.26
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseHerningvej 4, 8800 Viborg
Stednavneforkortelse
Højdeplacering over havet44,9 meter
GPS koordinater56.396616,9.334152

Billede af Bækkelund Trinbræt.
Billede af Bækkelund Trinbræt. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 26. september 2023
Download billede

Historisk kort over Bækkelund Trinbræt
Bækkelund Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hald Ege Trinbræt (Krt) lå 42,2 km. fra første station.

Kuranstalten Trinbræt fik læskur den 18. december 1932 og skiftede navn til Hald Ege Trinbræt den 22. maj 1966.


Andre navne og stavemåderKuranstalten
Byggeår1930
Åbnet1966.05.22
Nedlagt1971.05.23
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseKrt
Højdeplacering over havet34,7 meter
GPS koordinater56.407008943666305,9.35861007057853

Billede af Hald Ege Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Hald Ege Trinbræt har ligget her.
Billede af Hald Ege Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Hald Ege Trinbræt har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 26. september 2023
Download billede

Historisk kort over Hald Ege Trinbræt
Hald Ege Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Viborg Station (Vg) var Herning-Viborg's endestation og lå 47,8 km. fra første station.

Viborg fik station da man forlængede banen fra Langå til Viborg den 21. juli 1863, og derved sikrede Viborg forbindelse med havnebyerne Aarhus og Randers. Viborg Station havde en meget særpræget arkitektur, som dog ses i stationsbygningen i Bogense 19 år senere.

Da banen åbnede i 1863, var stationsbygning i Viborg endnu ikke færdig, og der måtte indrettes et midlertidigt ekspeditionssted. Først i december stod Viborgs nye stationsbygningen klar.

Den første station lå ved Søndersø ved det psykiatriske sygehus og blev indviet den 20. juli 1863. Den første stationen var af rebroussementsstation, hvilket vil sige at togene skulle derfor ud samme vej, som de kom ind.

Viborgs første station fungerede i 33 år, indtil den 1. december 1896, hvor den blev afløst af den nuværende stationsbygning. Den nye station var af typen gennemkørselsstation, hvilket var en klar fordel efter at Viborg Station ikke var endestation mere.

Viborg station blev udvidet med følgende baner medens den første station var aktiv:
• Langå-Viborg (1963), forlænget til Skive (1864) og til Struer (1865).
• Viborg-Ålestrup indviet den 14. september 1893 (nedlagt 1966).


Byggeår1896
Åbnet1896.12.01
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektThomas Arboe
AdresseBanegårdspladsen 2, 8800 Viborg
StednavneforkortelseVg
Højdeplacering over havet31,2 meter
GPS koordinater56.447433,9.398530

Billede af Viborg Station.
Billede af Viborg Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 26. september 2023
Download billede

Historisk kort over Viborg Station
Viborg Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Herning-Viborg

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Midtjyske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Midtjyske jernbaner
Niels Jensen
1979
116
København
J. Fr. Clausen
87-11-03904-3
Sporene på heden: om banen fra Herning til Viborg
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Sporene på heden: om banen fra Herning til Viborg
Ole Edvard Mogensen
2006
64
Ry
OEM Consult
9788799167609