Slagelse-Værslev - operatør: DSB

Loven af den 8. maj 1894 var en af de store danske jernbanelove. I denne lov var der optaget en jernbane der skulle danne forbindelse mellem Nord- og Vestbanen. Anlægsbevillingen kom til at lyde på 1,6 mio. kr. Det oprindelige forslag forudså at Værslev blev knudepunkt for denne forbindelsesbane. I løbet af behandlingen i Rigsdagen blev forslaget dog ændret. Interesserne fra Kalundborg var stærke nok til at få gennemført at tog skulle føres direkte til Kalundborg. Det betød at stationen i Værslev fik en mindre udvidelse, mens der blev foretaget en større udvidelse af stationen i Kalundborg. Lokalpolitik fik indflydelse på dette arbejde på grund af stridigheder mellem Slagelse og Kalundborg omkring linjeføringen.

Anlægsarbejdet startede den 10. februar 1896 som et yderst beskedent foretagende med kun 9 mand. Arbejdet tog først rigtig fart da der i løbet af sommeren 1896 kunne opnås enighed om linjeføringen. Der havde været forslag om at føre banen øst om Tissø ved Gørlev, men den 4. marts 1896 blev linjeføringen lagt fast med en station i Gørlev sydvest for Tissø. Men jordskred ved Havrebjerg og Valbygårds mose forsinkede arbejdet. For ikke at komme alt for langt bagud med tidsplanen blev der indforskrevet 75 mand fra ingeniørregimentet som assistance.

I følge det oprindelige forslag skulle anlægsarbejderne være afsluttet i efteråret 1897, men efter den besværlige anlægsproces blev der gennemført prøvekørsler den 28. og 29. april 1898. Den 30. april 1898 gennemførte man den højtidelige indvielse.

Den 1. maj 1898 kunne man starte den regelmæssige trafik med 4 tog i hver retning. Togene kørte til og fra Kalundborg via Værslev på 8 km af Nordvestbanens spor. I 1930´erne blev enkelte tog ført helt igennem til Korsør. I hele Slagelse-Værslev Banens levetid blev der medtaget postbureauvogn i enkelte tog. Slagelse-Værslev Banen fik kun en beskeden persontrafik, og i 1960´erne blev de fleste stationer på strækningen nedrykket til trinbræt, så kun Værslev, Gørlev og Høng forblev betjente stationer for en stund. Slagelse-Værslev Banen transporterede hovedsageligt gods, især roer til Gørlev Sukkerfabrik og roeaffald tilbage til bønderne var størstedelen, efter Gørlev Sukkerfabrik åbnede i 1912. Efter åbningen af Hørve-Værslev Jernbane i 1918 kørte der under roekampagnen et dagligt godstog fra Odsherred med sukkerroer til Gørlev via Værslev. Dansk Svovlsyre og Superfosphatfabrik, blev indviet i Kalundborg i 1920 og sendte en del gødningsvogne via Slagelse-Værslev Banen. Godstogene på banen blev kørt af damplokomotiver af Litra C og D.

DSB havde trafikken på banen og besørgede den fra starten med damplokomotiver af Litra BS som kørte frem til 1917. Herefter optrådte damplokomotiver af Litra J. Godstogene blev fremført af damplokomotiver af Litra G. Fra 1930 til 1940 anvendtes damplokomotiver af Litra O i persontogene. Fra 1930´erne overtog motortogene persontrafikken. I en årrække kørte DSB Litra ML og efter 2. verdenskrig kom DSB Litra MO til og kørte persontog frem banens lukning. Dog kørte enkelte damplokomotiver af Litra C og D også på banen. De var hjemmehørende på Kalundborg maskindepot. Damplokomotiver af Litra C kørte både persontog og godstog. Et dagligt tungt godstog blev fremført af et damplokomotiv af Litra C med en D maskine i forspand.

Værslev Station blev lukket ned for persontrafik til og fra Slagelse den 22. maj 1971, samtidig blev strækningen mellem Værslev og Gørlev helt nedlagt. Værslev Station blev nedrevet i 1973.

Efter nedlæggelse af persontrafikken fortsatte banen som godsbane mellem Slagelse og Gørlev og blev betjent af et MH-lokomotiv fra Slagelse. Høng-Tølløse Jernbane fortsatte deres persontrafik på banen mellem Høng og Slagelse da DSB ophørte med at køre persontrafik den 22. maj 1971. Høng-Tølløse Jernbane har efterfølgende overtaget hele banen mellem Høng og Slagelse efter Slagelse-Værslev Banen formelt blev helt nedlagt i 1997. Strækningen mellem Høng og Gørlev er stadig skinnebelagt, og benyttes af en veteranklub. Den sidste strækning mellem Gørlev og Værslev er i dag gang- og cykelsti, som Værslevsstien.

Vigtige stamdata for Slagelse-Værslev


Jernbanens længde i km 37,3
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 8. maj 1894 - LOV nr 88
BaneforkortelseDSB
Jernbanen indviet1898.04.30
Jernbanen åbnet1898.05.01
Persontrafik nedlagt1971.05.23
Godstrafik nedlagt1971.05.23
Jernbanen nedlagt1971.05.23
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
El driftNej

Slagelse-Værslev havde følgende stoppestederSlagelse Station (Sg) var Slagelse-Værslev banens første station

Slagelses nuværende station er station nummer to i Slagelse. Den første station lå ca. 600 meter nord for den nuværende og blev anlagt udenfor Slagelse by ved anlægget af Sjællandske Jernbane Selskabs (SJS) banestrækningen fra Roskilde til Korsør i 1856.

Ifm. anlægget af Slagelse-Næstved banen i 1892 valgte man at flytte stationen ind i Slagelse by. Den nuværende stationsbygning, tegnet af statsbanernes arkitekt N.P.C. Holsøe og bygningen blev fredet i 1992.

I 2021 skal Slagelse station total renoveres for et 3 cifret millionbeløb, med bl.a. følgende ændringer:

 • Fornyelse af perron ved spor 2-5.
 • Spor 1 og 4 skal forlænges ca. 350 meter.
 • 140 meter spunsvæg til forlængelse af spor 4.
 • 2 nye B-spor.
 • 5 km nye skinner og ca. 7.000 nye sveller skal lægges.
 • 7 km ny sporkasse og 2 km. ballastrensning.
 • 18 sporskifter skal fornys, og de resterende skal fjernes.
 • Nyt afvandingssystem på hele stationen.
 • Alle signaler skal flyttes på nær tre stk.
 • Sænkning af forsyningsledning ved SK Forsyning.
 • Fjernelse af gammelt standeranlæg.
 • Afledte kørelednings- og sikringsarbejder.


Byggeår1892
Åbnet1892.05.15
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseSdr.Stationsvej 28, 4200 Slagelse
StednavneforkortelseSg
Højdeplacering over havet33,7 meter
GPS koordinater55.407318,11.348925

Billede af Slagelse Station.
Billede af Slagelse Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 20. april 2022
Download billede

Historisk kort over Slagelse Station
Slagelse Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Havrebjerg Trinbræt (Heb) lå 6,2 km. fra første station.

Stationsbygningen ved Havrebjerg blev solgt i 1969 til privat beboelse.


Byggeår1897
Åbnet1960.05.29
Nedlagt2011.12.11
NedrevetEksisterer stadig
StednavneforkortelseHeb
Højdeplacering over havet20,5 meter
GPS koordinater55.450234908056544,11.308064959145698

Billede af RTOG 2024-2124, tidligere VL 2024-2124 fotograferet ud for Havrebjerg Trinbræt.
Billede af RTOG 2024-2124, tidligere VL 2024-2124 fotograferet ud for Havrebjerg Trinbræt. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 27. juli 2009
Download billede

Historisk kort over Havrebjerg Trinbræt
Havrebjerg Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Løve Trinbræt (Le) lå 10,1 km. fra første station.

Stationsbygningen ved Løve blev solgt i 1962 til privat beboelse.


Byggeår1898
Åbnet1960.08.01
Nedlagt2011.12.11
NedrevetNedrevet (Trinbrættet)
AdresseStationsvej 9, 4270 Høng
StednavneforkortelseLe
Højdeplacering over havet29,0 meter
GPS koordinater55.48270781187215,11.285504860989237

Billede af Løve Trinbræt, som lå bag den gamle Løve Station.
Billede af Løve Trinbræt, som lå bag den gamle Løve Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 28. juli 2009
Download billede

Historisk kort over Løve Trinbræt
Løve Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1898
Åbnet1999.05.31
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseJernbanevej, 4270 Høng
StednavneforkortelseØn
Højdeplacering over havet28,3 meter
GPS koordinater55.506616396844485,11.285871382961728

Billede af Høng Trinbræt.
Billede af Høng Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 26. juli 2022
Download billede

Historisk kort over Høng Trinbræt
Høng Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Andre navne og stavemåderFør 15.05.1931 Gjørlev.
Byggeår1898
Åbnet1898.04.30
Nedlagt1971.05.23
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseJernbanegade 3, 4281 Gørlev
StednavneforkortelseGv
Højdeplacering over havet10,8 meter
GPS koordinater55.538830,11.234066

Billede af Gørlev Station.
Billede af Gørlev Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 11. juli 2023
Download billede

Historisk kort over Gørlev Station
Gørlev Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1897
Åbnet1898.04.30
Nedlagt1971.05.23
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseBanevej 2, 4480 Store Fuglede
StednavneforkortelseFg
Højdeplacering over havet8,9 meter
GPS koordinater55.583663,11.229250

Billede af Store Fuglede Station.
Billede af Store Fuglede Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 11. juli 2023
Download billede

Historisk kort over Store Fuglede Station
Store Fuglede Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1898
Åbnet1898.04.30
Nedlagt1971.05.23
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseStationsvej 3A, 4490 Jerslev Sjælland
StednavneforkortelseJv
Højdeplacering over havet25,0 meter
GPS koordinater55.612279,11.238171

Billede af Jerslev Station.
Billede af Jerslev Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 11. juli 2023
Download billede

Historisk kort over Jerslev Station
Jerslev Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Forsinge Station (Fsi) lå 30,1 km. fra første station.

Forsinge Station blev nedgraderet til trinbræt i banens sidste års drift.


Byggeår1897
Åbnet1898.04.30
Nedlagt1971.05.23
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseVærslevvej 8, 4490 Jerslev Sjælland
StednavneforkortelseFsi
Højdeplacering over havet31,5 meter
GPS koordinater55.644128,11.228286

Billede af Forsinge Station.
Billede af Forsinge Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 11. juli 2023
Download billede

Historisk kort over Forsinge Station
Forsinge Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Værslev Togekspedtionssted (Væ) [1965-1971] var Slagelse-Værslev's endestation og lå 37,3 km. fra første station.

Værslev Station åbnede den 30. december 1874 sammen med strækningen Roskilde-Kalundborg. Værslev Station har haft en ret turbulent historie, hvor den startede med at blive placeret et meget øde og ret ensomt beliggende sted. Værslev Station fik dog en forholdsvis god trafik, som blev endnu bedre, da strækningen Slagelse-Værslev åbnede den 30. april 1898. Med banen Hørve-Værslev Jernbane der åbnede den 6. maj 1919, blev især godstrafikken forbedret, hvor Hørve-Værslev Jernbane gav en stor transport af sukkerroer til Gørlev og roeaffald retur.

Især i perioden fra 1. verdenskrig til og med 2. verdenskrig, har der være travlt på Værslev station og perioden må betegnes som værende Værslev Stations storhedstid. Hørve-Værslev Jernbane lukkede den 31. december 1956 og på det tidspunkt var travlheden på Værslev Station for stærkt nedadgående. Værslev Station blev nedsat til billetsalgssted i 1964 og i 1965 blev passagertrafikken nedlagt og stationen var kun togekspedtionssted frem til 1971, hvor Værslev Station lukkede helt sammen med strækningen fra Gørlev til Værslev den 23. maj 1971.

I Værslev Stations levetid kom der ikke nævneværdig opland omkring stationen, som man ellers har set ske i flere andre stationsbyer. Værslev Station blev nedrevet i 1973. Den gamle bane trace fra Værslev-Gørlev er i dag bevaret som "Værslevstien" og strækningen Gørlev-Slagelse er der stadig skinner på. Der er kun meget få spor efter Hørve-Værslev Jernbane.


Byggeår1874
Åbnet1965
Nedlagt1971.05.23
Nedrevet1973
ArkitektAdolf Ahrens
Stednavneforkortelse
Højdeplacering over havet21,5 meter
GPS koordinater55.669899,11.208653

Billede af Værslev Togekspedtionssted.
Billede af Værslev Togekspedtionssted. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1950 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:- 1950 -
Sted:Danmark, Sjælland, Værslev
Ophav:Sylvest Jensen Luftfoto
År:1950

Id:L05357_f_018.tif


Historisk kort over Værslev Togekspedtionssted
Værslev Togekspedtionssted - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Slagelse-Værslev

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Vestsjællandske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Vestsjællandske jernbaner
Niels Jensen
1978
103
København
J. Fr. Clausen
87-11-03879-9