Ørting-Gylling - operatør: HOJ

Jernbaneloven af 20. marts 1918 indeholder en påtænkt sidebane til Horsens Odder Jernbane. Banen skulle udgå fra Ørting og føres via Fensten til Gylling. Som ved de fleste andre strækninger på denne lov var det hensigten at staten skulle yde et tilskud på 50 procent af anlægsomkostningerne.

Den påtænkte linieføring var: Ørting[0] - Fensten [3] - Gylling [5]

Den påtænkte udvidelse af jernbanen blev dog aldrig gennemført. Alle strækninger på loven af 20. marts 1918 fik en meget omhyggelig granskning i form af en jernbanekommission der blev nedsat i 1923. Det er meget let at affærdige kommissionen som jernbanefjendsk men det er ganske uretfærdigt. Kommissionen blev nedsat i tiden efter første verdenskrig. Danmark havde netop fået Sønderjylland tilbage og det krævede store investeringer. Samtidigt var en række mindre privatbane begyndt at få ondt i økonomien og efter datidens regler måtte staten ofte træde til og fylde hullerne. Kommissionen måtte derfor være sikker på at kun de virkelig levedygtige jernbaner slap igennem. En strækning som Ørting - Gylling, der i datidens penge så ud til at koste omkring en halv million kroner at anlægge, med det eneste formål at skaffe en sidebane til et sogn på omkring 1.300 sjæle var nærmest selvskrevet til at komme på listen over tvivlsomme kandidater.

På denne side af år 2000 hvor sparerunder efterhånden hører til årligt tilbagevendende begivenheder kan det ikke undre at en række anlæg blev sløjfet fra listen. Men dengang føltes det umiddelbart som et tilbageslag for de berørte sognekommuner. Disse kom sig dog hurtigt over chocket da der blev etableret busruter med en hurtigere og mere fleksibel betjening end man kunne have tilbudt via jernbanen.

Forkastet: omkring midten af 1920'erne.

Vigtige stamdata for Ørting-Gylling


Jernbanens længde i km 5,0
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 20. marts 1918 - LOV nr 185
BaneforkortelseHOJ
Statstilskud i %50 %
Jernbanen åbnetIkke anlagt
Persontrafik nedlagtIkke anlagt
Godstrafik nedlagtIkke anlagt
Jernbanen nedlagtIkke anlagt
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
El driftNej

Litteratur for: Ørting-Gylling

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Østjyske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Østjyske jernbaner
Niels Jensen
1978
154
København
J. Fr. Clausen
87-11-03852-7