Med Lemvigbanen gennem 100 år : 1879 - 20. juli-1979


Med Lemvigbanen gennem 100 år : 1879 - 20. juli-1979
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Med Lemvigbanen gennem 100 år : 1879 - 20. juli-1979
P. Thomassen
1979
258


Et 100 års jernbanejubilæum er ingen almindelig begivenhed, navnlig ikke for en levende privatbane. Og Vemb-Lemvig-Thyboron Jernbane hører til de spillevende.

Med et vågent blik for den kollektive trafiks betydning har de interesserede kommuner og amter kunnet enes om at sikre banens drift i lang tid fremover. Et omfattende moderniseringsprogram er påbegyndt og i god gænge, og ved fremsynethed har banens bestyrelse og den energiske ledelse muliggjort, at VLTJ indenfor et overskueligt åremål vil fremtræde som en fuldt moderniseret bane.

Arbejdet med forskningen af banens historie har været en inciterende opgave. Det fremkomne materiale har sikkert til manges overraskelse været så omfattende, at det ikke uden en overordentlig stor velvilje, hjælpsomhed og tålmodighed fra banens ledelse og personales side ville have været menneskeligt muligt at nå til et blot nogenlunde antageligt resultat.

Fra mange andre sider er der ydet mig bistand: Lemvig Museum, Lemvig Bibliotek og Jernbane-Museet i København med illustrationsog andet materiale, Gunnar Sandfeld i Struer med lokalhistoriske oplysninger, J. Bruun-Petersen med sporplaner og en række interesserede med fotos; til alle, der således har medvirket ved bogens udarbejdelse, rettes en varm tak.

En særlig tak til tegneren Gantriis, som har udødeliggjort by og bane, og til Nordvestbank for støtte til bogens udgivelse.
Sluttelig er det mig en kær pligt at rette en tak til banens ledelse og bestyrelse for den tillid, der er vist mig ved at overdrage mig bogens udarbejdelse og udgivelse.

Gentofte, maj 1979.

P. Thomassen.


Bogen omhandler følgende jernbaner

Jernbanens navnOperatørLængdeÅbnetNedlagt
Harboør-Thyborøn LTJ 11,01899.11.01I drift
Vemb-Lemvig-Thyborøn (Lemvigbanen) VLTJ 59,41879.07.20 (Vemb-Lemvig), 1899.07.22 (Lemvig-Harboøre) og 1899.11.01 (Harboøre-Thyborøn)I drift
Vemb-Lemvig VLJ 28,91879.07.20I drift
Lemvig-Harboøre VLJ 17,71899.07.22I drift

Bogen omhandler følgende jernbaneoperatører


Bogen omhandler følgende stationer

FotoStationens navnBeskrivelse
Stedet er fotograferetAmstrup Trinbræt (Amt)
Stedet er fotograferetArmose Trinbræt (Arm)Lomborg Trinbræt blev den 1. oktober 1902 flyttet 1,4 km mod...
Stedet er fotograferetBalleby Trinbræt (Bat)Balleby Billetsalgssted med sidespor, men blev nedsat til tr...
Stedet er fotograferetBonnet Station (Bnt)
Stedet er fotograferetBækmarksbro Station (Bkm)Stationen i Bækmarksbro blev opført i 1879 næsten lige så be...
Stedet er fotograferetFåre Station (Fre)Fåre Station eller Faare Station, som den hed i starten, kom...
Stedet er fotograferetHarboøre Station (Hbø)
Stedet er fotograferetKlinkby Station (Kli)
Stedet er fotograferetLemvig Station (Lmv)Lemvig første Station fra 1879 var på Vemb-Lemvig Jernbanen ...
Stedet er fotograferetNejrup Trinbræt (Net)Nejrup Trinbræt blev nedlagt igen den 9. september 1900, men...
Stedet er fotograferetRamme Station (Ram)
Stedet er fotograferetRønland Trinbræt (Røn)Rønland Station blev åbnet efter omlægningen af banen den 23...
Stedet er fotograferetSinkbæk Trinbræt (Sit)
Stedet er fotograferetSprogøvej Trinbræt (Ths)
Stedet er fotograferetStrande Station (Sta)
Stedet er fotograferetThyborøn Havn Trinbræt (Thb)Thyborøn Station åbnede den 1. november 1899 sammen med Vemb...
Stedet er fotograferetThyborøn Kirke Trinbræt (Tht)Thyborøn Station åbnede den 1. november 1899 sammen med Vemb...
Stedet er fotograferetVejlby Nord Trinbræt (Vet)
Stedet er fotograferetVemb Station (Vem)
Stedet er fotograferetVictoria Street Trinbræt (Vic)Victoria Street Station blev anlagt den 13. november 1923 me...
Stedet er fotograferetVrist Billetsalgssted med Sidespor (Vri)Vrist Billetsalgssted blev oprettet den 1. februar 1961 med ...
Raakjær Trinbræt
Lomborg Trinbræt (Lot)Lomborg Trinbræt blev den 1. oktober 1902 flyttet 1,4 km mod...
Houmaa Trinbræt
Langerhuse TrinbrætLangerhuse Trinbræt blev nedlagt ifm. banens omlægningen den...
Stedet er fotograferetKnopper StationDa Harboør-Thyborøn banen blev anlagt over det forblæste Thy...
Thyborøn Færge Trinbræt (Thb)Thyborøn Færge Trinbræt er fra den 21. juni 1971 placeret de...