ØVUR - Øster og Vester Ulslev Roedyrkerselskab


Blandt rigsdagens mange medlemmer i det herrens år 1905 var der to medlemmer ved navn Jørgen Frederiksen og Ole Olsen. Jørgen Frederiksen var født den 5. juli 1857 og gårdejer i Vester Ulslev. Han var på daværende tidspunkt den eneste bonde fra Lolland der var indvalgt i folketinget. Han var dog indvalgt for Svendborg Amts 7. valgkreds, Ærøskøbing. Han var først og fremmest kendt for sit engament for de søfarende på Ærø og her var det specielt fiskerne han gennem sit engagement i Danske Fiskeriforening havde søgt at give bedre kår. Ole Olsen var en ganske anderledes type. Han var næsten jævnaldrende med Jørgen Frederiksen. Olsen var født den 8. november 1849 og ligeledes gårdejer. Ole Olsens gård var beliggende i Tjæreby ved Haslev og han var valgt som folketingsmand for Maribo Amts 2. kreds. Ole Olsen var først og fremmest aktiv som gennem forskellige landbrugsorienterede erhvervsselskaber.

Jørgen Frederiksen gik den 11. marts 1905 på talerstolen i dagsmødet og fremsatte på egne og Ole Olsens vegne forslag om etablering af jernbane mellem Øster Ulslev og Maribo. Helt præcist gik forslaget ud på at der frem til 1. juli 1954 skulle meddeles eneretsbevillling til udnyttelse af de udlagte roespor fra Øster Ulslev, Vester ulslev, Kærstrup, Fulgse og Krønge til Maribo Sukkerfabrik som jernbanelinie. Forslaget indeholdt endvidere et afsnit om fornøden forandring af sporet og eventuel forlængelse til Maribo Jernbanestation.

I praksis altså en udvidelse af det eksisterende 700 mm spor til dansk normalspor og overgang til normal jernbanedrift på strækningen.
Maribo Sukkerfabriks roebaner Maribo Sukkerfabrik blev opført i 1896-97 af A/S Maribo Sukkerfabrik og blev i 1898 overtaget af A/S De danske Sukkerfabrikken. Oprindeligt havde fabrikken 32 kilometer egne spor. I 1922 var dette banenet vokset til 85,2 kilometer hvoraf 25,9 kilometer ejedes af forskellige sammenslutninger af roeavlere. Fabrikken fik sine leverancer via dette net og i stigende grad også via landevejen. Omkring 1905 tegnede fabrikkens net af roebaner sig dog for langt den største del af indvejningen.

Tanken om at ændre den smalsporede roebane til en normalsporet jernbane var for helt i takt med tendensen. I flere dele af landet var der anlagt smalsporede jernbaner og en del steder begyndte man at diskutere det praktiske i dette når langt de fleste baner og specielt statsbanerne blev anlagt med normalspor. Således førte denne tendens for eksempel til at Skagensbanen i 1921 påbegyndte en omlægning til normalspor.

Et væsentlig problem var dog at denne proces krævede godkendelse og medvirken fra flere parter. Dels var der sukkerfabrikkerne der skulle give afkald på en del af deres net for at få dette omlagt. Staten skulle ikke alene sige god for forslaget men også bidrage med midler til anlæg og drift. Sidst men ikke mindst skulle der i lokalområdet findes tilstrækkelig med kapital til at dække den del som staten ikke ville finansiere. Som så mange andre steder i landet et problematisk forhold. Området syd for Maribosøerne er godt bondeland men noget tyndt befolket og på den tid krævede et sådant forslag tilsagn om finansiel støtte fra de store godser i området. I 1905 var hverken Øster Ulslev, Vester Ulslev, Fuglse eller Krønge byer med en tilstrækkelig velstand til at kunne bære dette igennem alene.

Som det kan læses ud af jernbaneloven af 1908 og de senere love nåede denne bane ikke et så konkret stade at den fandtes for gennemarbejdet nok til at blive medtaget på en af disse love. De to væsentligste forhold har, såvidt det har kunnet spores været: manglende opbakning for ideen i rigsdagen, manglende lokal finansiering og endelig en meget begrænset tilslutning fra sukkerfabrikkerne.

Strækningen var tænkt således:
Øster Ulslev [0] - Vester Ulslev [1] - Skottemarke [3] - Fuglse [5] - Krønge [7] - Søgårde [9] - Håred [12] - Maribo [14]


Øster og Vester Ulslev Roedyrkerselskab (ØVUR) servicerede følgende jernbaner

Jernbanens navnOperatørLængdeÅbnetNedlagt
Øster og Vester Ulslev Roedyrkerselskab ØVUR 15,0Ikke anlagtIkke anlagt

Litteratur for: ØVUR - Øster og Vester Ulslev Roedyrkerselskab

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Jernbaner på Lolland-Falster og Bornholm
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Jernbaner på Lolland-Falster og Bornholm
Niels Jensen
1977
112
København
J. Fr. Clausen
87-11-03777-6