LFB - Limfjordsbanen


Tirsdag den 28. januar 1969, ca. to måneder før Aalborg Privatbaner (APB) lukker sine sidste strækninger, kom et damplokomotiv til Aalborg. Det var noget helt særligt, nu hvor det er en del år siden dampkørsel på både de private og statsbanerne var udfaset. Faglærer ved Aalborg Tekniske Skole skulle restaurere lokomotivet til kørsel på den nye Mariager-Handest Veteranjernbane (MHVJ).

Fra Aalborg Tekniske Skole var det maskinmester Erling Hedetoft, der havde været maskinmester og mangeårig medarbejder ved Frichs lokomotivfabrik i Århus, som forestod ledelsen af istandsættelsen. Erling Hedetoft og Erik Jensen, maskinarbejder fra Helsingør Skibsværft, står i spidsen for et lille team af entusiaster, der på kort tid får Horsens Vestbaners nr. 3 (HV 3) lokomotivet gjort klar, så det kan køre indvielsestur på MHVJ i maj 1970.

Den eneste af strækning, der overlever APB's nedlæggelse i 1969, var første del af Hadsundbanen fra Aalborg Station til kort før Gistrup Station. Strækningen overtages af Aalborg kommune og videreføres fra et punkt ca. 1,5 km vest for Gistrup Station og ud til den nye Østhavn.

Med Erling Hedetoft i spidsen og teamet bag restaureringen af Horsens Vestbaners nr. 3 (HV 3) lokomotiv, gik man sammen om at bruge det nye kommunale spor til veterantogskørsel. I april 1972 sender Erling Hedetoft et forslag til Aalborg Kommunens tekniske forvaltning, hvor det foreslås, at kommunen ansøger DSB om koncession til veteranbanedrift mellem Nørresundby Havn og Aalborg Østhavn, at Dansk Jernbane-Klub (DJK) på kontraktbasis overtager driften, at klubben benytter APB's remise ved Nørresundby Havn, samt at DJK overdrages brugsretten af FFJ Nr. 34, som er det eneste overlevende strækningslokomotiv fra APB.

Selv om kommunen er velvillig, falder første del af forslaget alligevel til jorden, men det skyldes DSB's planer for havneområdet i Nørresundby. Til gengæld falder aftalen om FFJ Nr. 34 på plads juni 1972. Sommeren 1972 foræret Skagensbanen det andet og sidste overlevne APB damplokomotiv, APB 17. Det er en lille rangermaskine, der i mange år havde været arbejdshest på Skagen station som SB 4. Denne maskine blev i 2011 sat i drift på veteranbanen Maribo–Bandholm.

Men tanken om etablering af Veteranbanen "Limfjordsbanen" (LFB) sender Erling Hedetoft i november 1972 en forespørgsel til generaldirektoratet om muligheden for en kontrakt, denne gang vedrørende strækningen fra Aalborg Station til Østhavnen.

Denne gang kommer de nødvendige tilladelser og der opnås en aftale om leje af DSB damplokomotivet F 663, der skal køre tog for LFB og dermed tjene penge til restaurering af FFJ Nr. 34.

Den 17. juni 1973 kører det første tog, bestående af to Cl-vogne, lånt af DSB og denne dato betragtes derfor som LFB's dåbsdag.

Den 15. december 1974 startes den årlige juletradition med juletræsturene. I starten gik turen til Skørping i samarbejde med Sct. Georgs gilderne. Nogle år senere gik turene til Gistrup, hvor den lokale Valdemar Atterdags trop solgte træer.

I 1985 trak Erling Hedetoft sig som formand for Limfjordsbanen efter mange års stor indsats.


Limfjordsbanen (LFB) servicerede følgende jernbaner

Jernbanens navnOperatørLængdeÅbnetNedlagt
Limfjordsbanen Veteranbane LFB 16,61973.06.17I drift

Limfjordsbanen (LFB) har eller har haft følgende materiel


FotoMaterielAnskaffelsesdatoIbrug til
OHJ 51995I drift
Stedet er fotograferetSB YM 52014
SB YM 62014I drift