PNB - Præstø-Næstved Banen, senere NPMB


Med jernbaneloven af 21. juni 1867 optræder der en forbindelse med jernbane til Præstø, men der er først med loven af 1894 der først kommer en lov der tilgodeser ønsket om oprettelse af en jernbane til Præstø fra Lundby / Haslev / Næstved.

I forbindelsen med loven af 27. maj 1908 blev det vedtaget at udvide banen fra Præstø til Mern. Selv samme lov åbnede også mulighed for en videre forbindelse til Kalvehavebanen, hvilket aldrig blev til noget.

NPMB var den første privatbane, som anskaffede en skinnebus, hvilket skete i 1946.