Dansk jernbane ordbog

HKT

HKT er et sikkerhedssystem der forhindrer S-tog i at køre forbi et stopsignal og er en forkortelse for HastighedsKontol og automatisk Togstop.