Dansk jernbane ordbog

VI

VI er en forkortelse for vinterinstruks. Vinterinstruks er de regler og bestemmelser om forholdsregler, der skal træffes i forbindelse med en vinteren for at minimere generne fra sne, kulde, is mv.