Dansk jernbane ordbog

Station

Orden Station kommer fra det franske ord "statio" og er et gammelt ord og kendes helt fra jernbanehistoriens start. Ordet "statio" betyder at standse, gå i stå, standsningssted eller stoppested. En Station er en holdeplads for tog hvor passagerer kan stige af eller på, oftest med en bygning med billetsalg, ventesal, toiletter og andre faciliteter.

Ordet station brugtes dog ikke i Danmark i starten af jernbanens barndom, hvor man hældede mere til den tyske benævnelse Bahnhof, som på dansk blev til Banegaard. Herhjemme anvendtes fra begyndelsen af 1847 ordet Banegaard for Københavns første, anden og tredje jernbaneterminal. Den sidste og nuværende, fra 1911, fik betegnelsen Centralstationen, som i 1918 blev udskiftet med ordet Hovedbanegaarden.